logo-print

Νόμος 4485/2017

Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ:

04/08/2017

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ:

01/07/2018

Υπό κωδικοποίηση
Εθνικό Κτηματολόγιο και διαμεσολάβηση

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ - ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ

Εμπιστευτικές πληροφορίες στο πλαίσιο διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ /ΕΙΔΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΓΚΡΑΤΖΙΟΥ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

Άρθρο 1 - Νόμος 4485/2017 - Διάρθρωση της ανώτατης εκπαίδευσης - Νομική μορφή των Α.Ε.Ι.

Άρθρο 2 - Νόμος 4485/2017 - Ορισμοί

Άρθρο 3 - Νόμος 4485/2017 - Ακαδημαϊκές ελευθερίες

Άρθρο 4 - Νόμος 4485/2017 - Αποστολή των Α.Ε.Ι.

Άρθρο 5 - Νόμος 4485/2017 - Ίδρυση, συγχώνευση, κατάτμηση, μετονομασία, κατάργηση και μεταβολή έδρας Α.Ε.Ι. - Παραρτήματα Α.Ε.Ι.

Άρθρο 6 - Νόμος 4485/2017 - Αυτοδυναμία Α.Ε.Ι.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΩΝ Α.Ε.Ι.

Άρθρο 7 - Νόμος 4485/2017 - Οργανισμός

Άρθρο 8 - Νόμος 4485/2017 - Εσωτερικός Κανονισμός

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΩΝ Α.Ε.Ι.

Άρθρο 9 - Νόμος 4485/2017 - Σχολές, Τμήματα, Τομείς

Άρθρο 10 - Νόμος 4485/2017 - Ίδρυση και μεταβολές Σχολής, Τμήματος και Τομέα

Άρθρο 11 - Νόμος 4485/2017 - Αυτοδυναμία Τμημάτων και Σχολών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ ΟΡΓΑΝΑ ΤΩΝ Α.Ε.Ι. ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΟΥΣ

Άρθρο 12 - Νόμος 4485/2017 - Όργανα του Ιδρύματος

Άρθρο 13 - Νόμος 4485/2017 - Σύγκλητος

Άρθρο 14 - Νόμος 4485/2017 - Πρυτανικό Συμβούλιο

Άρθρο 15 - Νόμος 4485/2017 - Πρύτανης - Αντιπρυτάνεις

Άρθρο 16 - Νόμος 4485/2017 - Όργανα της Σχολής

Άρθρο 17 - Νόμος 4485/2017 - Γενική Συνέλευση Σχολής

Άρθρο 18 - Νόμος 4485/2017 - Κοσμητεία

Άρθρο 19 - Νόμος 4485/2017 - Κοσμήτορας

Άρθρο 20 - Νόμος 4485/2017 - Όργανα του Τμήματος

Άρθρο 21 - Νόμος 4485/2017 - Συνέλευση Τμήματος

Άρθρο 22 - Νόμος 4485/2017 - Διοικητικό Συμβούλιο

Άρθρο 23 - Νόμος 4485/2017 - Πρόεδρος Τμήματος

Άρθρο 24 - Νόμος 4485/2017 - Όργανα μη αυτοδύναμων Τμημάτων

Άρθρο 25 - Νόμος 4485/2017 - Όργανα Τομέα

Άρθρο 26 - Νόμος 4485/2017 - Γενική Συνέλευση Τομέα

Άρθρο 27 - Νόμος 4485/2017 - Διευθυντής Τομέα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΜΟΥΣΕΙΑ

Άρθρο 28 - Νόμος 4485/2017 - Σύσταση, οργάνωση και λοιπά θέματα

Άρθρο 29 - Νόμος 4485/2017 - Διευθυντής Εργαστηρίου και Μουσείου

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄ ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΚΑΙ ΤΡΙΤΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

Άρθρο 30 - Νόμος 4485/2017 - Γενικές διατάξεις

Άρθρο 31 - Νόμος 4485/2017 - Όργανα διοίκησης των Π.Μ.Σ. και των Διδακτορικών Σπουδών

Άρθρο 32 - Νόμος 4485/2017 - Ίδρυση Π.Μ.Σ.

Άρθρο 33 - Νόμος 4485/2017 - Διάρκεια φοίτησης και πιστωτικές μονάδες

Άρθρο 34 - Νόμος 4485/2017 - Επιλογή, δικαιώματα και υποχρεώσεις μεταπτυχιακών φοιτητών

Άρθρο 35 - Νόμος 4485/2017 - Δωρεάν φοίτηση - υποτροφίες

Άρθρο 36 - Νόμος 4485/2017 - Διδακτικό προσωπικό

Άρθρο 37 - Νόμος 4485/2017 - Πόροι - χρηματοδότηση Π.Μ.Σ.

Άρθρο 38 - Νόμος 4485/2017 - Διδακτορικές σπουδές, διαδικασία επιλογής υποψήφιων διδακτόρων

Άρθρο 39 - Νόμος 4485/2017 - Επίβλεψη διδακτορικής διατριβής

Άρθρο 40 - Νόμος 4485/2017 - Ελάχιστη διάρκεια, δικαιώματα και υποχρεώσεις υποψήφιων διδακτόρων

Άρθρο 41 - Νόμος 4485/2017 - Συγγραφή, υποστήριξη και αξιολόγηση της διδακτορικής διατριβής

Άρθρο 42 - Νόμος 4485/2017 - Προκήρυξη ή Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής

Άρθρο 43 - Νόμος 4485/2017 - Διατμηματικά ή διιδρυματικά Π.Μ.Σ. - Διδακτορικές διατριβές με συνεπίβλεψη

Άρθρο 44 - Νόμος 4485/2017 - Αξιολόγηση

Άρθρο 45 - Νόμος 4485/2017 - Εξουσιοδοτικές διατάξεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Άρθρο 46 - Νόμος 4485/2017 - Ενιαίος και αδιάσπαστος τίτλος σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου και επαγγελματικά προσόντα αποφοίτων Τ.Ε.Ι.

Άρθρο 47 - Νόμος 4485/2017 - Επιτροπή Δεοντολογίας

Άρθρο 48 - Νόμος 4485/2017 - Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης

Άρθρο 48Α - Νόμος 4485/2017 - Κέντρα επαγγελματικής εκπαίδευσης

Άρθρο 49 - Νόμος 4485/2017 - Ακαδημαϊκά Συμβούλια Ανώτατης Εκπαίδευσης και Έρευνας

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄ ΕΙΔΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ, ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ

Άρθρο 50 - Νόμος 4485/2017 - Σύσταση Ειδικού Λογαριασμού - Σκοπός

Άρθρο 51 - Νόμος 4485/2017 - Πόροι - Πηγές Χρηματοδότησης του Ε.Λ.Κ.Ε.

Άρθρο 52 - Νόμος 4485/2017 - Διοίκηση και Διαχείριση του Ε.Λ.Κ.Ε.

Άρθρο 53 - Νόμος 4485/2017 - Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε.

Άρθρο 54 - Νόμος 4485/2017 - Αρμοδιότητες της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε.

Άρθρο 55 - Νόμος 4485/2017 - Αρμοδιότητες Προέδρου Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε.

Άρθρο 56 - Νόμος 4485/2017 - Επιστημονικός Υπεύθυνος

Άρθρο 57 - Νόμος 4485/2017

Άρθρο 58 - Νόμος 4485/2017 - Μονάδα Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης του Ε.Λ.Κ.Ε.

Άρθρο 59 - Νόμος 4485/2017 - Οικονομική διαχείριση

Άρθρο 60 - Νόμος 4485/2017 - Προϋπολογισμός - απολογισμός

Άρθρο 61 - Νόμος 4485/2017 - Κατάρτιση και έγκριση Προϋπολογισμού

Άρθρο 62 - Νόμος 4485/2017 - Ανάληψη υποχρέωσης

Άρθρο 63 - Νόμος 4485/2017 - Έλεγχος, εκκαθάριση και πληρωμή δαπανών

Άρθρο 64 - Νόμος 4485/2017 - Απασχόληση επιστημονικού, διοικητικού και λοιπού προσωπικού - Αποδοχές

Άρθρο 65 - Νόμος 4485/2017 - Μετακινήσεις προσωπικού στο εσωτερικό και εξωτερικό

Άρθρο 66 - Νόμος 4485/2017 - Προμήθειες, υπηρεσίες, μισθώσεις

Άρθρο 67 - Νόμος 4485/2017 - Τακτικός, έκτακτος και κατασταλτικός οικονομικός έλεγχος

Άρθρο 68 - Νόμος 4485/2017 - Οδηγός Χρηματοδότησης και Διαχείρισης

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ ΛΟΙΠΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 69 - Νόμος 4485/2017 - Ρυθμίσεις για την έρευνα

Άρθρο 70 - Νόμος 4485/2017 - Θέματα πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

Άρθρο 71 - Νόμος 4485/2017 - Θέματα ιδιωτικών σχολείων

Άρθρο 72 - Νόμος 4485/2017 - Θέματα ιδιωτικών επαγγελματικών εκπαιδευτηρίων

Άρθρο 73 - Νόμος 4485/2017 - Θέματα ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης στο εξωτερικό

Άρθρο 74 - Νόμος 4485/2017 - Θέματα εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση

Άρθρο 75 - Νόμος 4485/2017 - Επιμέρους θέματα Σχολών και Τμημάτων των Α.Ε.Ι.

Άρθρο 76 - Νόμος 4485/2017 - Θέματα προσωπικού των Α.Ε.Ι.

Άρθρο 77 - Νόμος 4485/2017 - Σύσταση Δικαστικού Γραφείου του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους στο Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών

Άρθρο 78 - Νόμος 4485/2017 - Ρυθμίσεις θεμάτων των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας, των Δημόσιων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και της Μαθητείας

Άρθρο 79 - Νόμος 4485/2017 - Σύσταση Εθνικής Επιτροπής και Τεχνικής Επιτροπής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ε.Ε.Κ.)

Άρθρο 80 - Νόμος 4485/2017 - Τροποποιήσεις του π.δ. 38/2010 (Α΄ 78)

Άρθρο 81 - Νόμος 4485/2017 - Θέματα του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.)

Άρθρο 82 - Νόμος 4485/2017 - Λοιπές διατάξεις

Άρθρο 83 - Νόμος 4485/2017

Άρθρο 84 - Νόμος 4485/2017 - Τελικές και μεταβατικές διατάξεις Κεφαλαίων Α΄ έως Ε΄

Άρθρο 85 - Νόμος 4485/2017 - Τελικές και μεταβατικές διατάξεις Κεφαλαίου ΣΤ΄

Άρθρο 86 - Νόμος 4485/2017 - Τελικές και μεταβατικές διατάξεις Κεφαλαίου Ζ΄

Άρθρο 87 - Νόμος 4485/2017 - Τελικές και μεταβατικές διατάξεις Κεφαλαίου Η΄

Άρθρο 88 - Νόμος 4485/2017 - Καταργούμενες διατάξεις

Άρθρο 89 - Νόμος 4485/2017 - Ρυθμίσεις θεμάτων δευτεροβάθμιας γενικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης

Άρθρο 90 - Νόμος 4485/2017

Άρθρο 91 - Νόμος 4485/2017

Άρθρο 92 - Νόμος 4485/2017

Άρθρο 93 - Νόμος 4485/2017

Άρθρο 94 - Νόμος 4485/2017

Άρθρο 95 - Νόμος 4485/2017

Άρθρο 96 - Νόμος 4485/2017 - Τροποποίηση του ν. 4375/2016 (Α΄ 51)

Άρθρο 97 - Νόμος 4485/2017 - Τροποποίηση του π.δ. 167/2014 (Α΄ 252)

Άρθρο 98 - Νόμος 4485/2017

Άρθρο 99 - Νόμος 4485/2017

Άρθρο 100 - Νόμος 4485/2017 - Τροποποίηση του άρθρου 26 του ν. 4258/2014 (Α΄ 94)

Άρθρο 101 - Νόμος 4485/2017 - Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4013/2011 (Α΄ 204)

Άρθρο 102 - Νόμος 4485/2017

Άρθρο 103 - Νόμος 4485/2017

Άρθρο 104 - Νόμος 4485/2017 - Τροποποίηση του άρθρου 13 του ν. 1069/1980 (Α΄ 191)

Άρθρο 105 - Νόμος 4485/2017 - Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4314/2014 (Α΄ 265)

Άρθρο 106 - Νόμος 4485/2017 - Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4468/2017 (Α΄ 61)

Άρθρο 107 - Νόμος 4485/2017 - Τροποποίηση του άρθρου 21 του ν. 4469/2017 (Α΄ 56)

Άρθρο 108 - Νόμος 4485/2017

Άρθρο 109 - Νόμος 4485/2017 - Βιβλίο Ημερησίων Δελτίων Απασχολούμενου Προσωπικού σε αγροτικές εργασίες και αλιεία

Άρθρο 110 - Νόμος 4485/2017 - Παράταση θητείας μελών Διοικητικού Συμβουλίου του Ο.ΜΕ.Δ.

Άρθρο 111 - Νόμος 4485/2017 - Τροποποίηση του άρθρου 9 του ν. 3996/2011

Άρθρο 112 - Νόμος 4485/2017 - Παράταση διάρκειας προγράμματος ειδικής επιδότησης ανεργίας πρώην εργαζομένων στην Ελληνική Βιομηχανία Ζάχαρης Α.Ε.

Άρθρο 113 - Νόμος 4485/2017 - Παράταση προθεσμίας άσκησης καθηκόντων ιατρού εργασίας

Άρθρο 114 - Νόμος 4485/2017

Άρθρο 115 - Νόμος 4485/2017 - Έναρξη ισχύος

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

Αθήνα, 4 Αυγούστου 2017

Το δικαίωμα διεξαγωγής αποδείξεων του κατηγορουμένου

ΜΙΧΑΗΛ ΤΣΕΡΤΣΙΔΗΣ

ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ / ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ

Περιουσιακά Εγκλήματα απλό

ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ / ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΑΔΑΜ ΠΑΠΑΔΑΜΑΚΗΣ

send