logo-print

Νόμος 4514/2018

Αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων και άλλες διατάξεις

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ:

30/01/2018

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ:

01/04/2018

Υπό κωδικοποίηση

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ

ΤΙΤΛΟΣ I ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ

Άρθρο 1 - Νόμος 4514/2018 - Σκοπός

Άρθρο 2 - Νόμος 4514/2018 - Πεδίο εφαρμογής (Άρθρο 1 της Οδηγίας 2014/65/ΕΕ)

Άρθρο 3 - Νόμος 4514/2018 - Εξαιρέσεις (Άρθρο 2 της Οδηγίας 2014/65/ΕΕ)

Άρθρο 4 - Νόμος 4514/2018 - Ορισμοί (Άρθρο 4 της Οδηγίας 2014/65/ΕΕ)

ΤΙΤΛΟΣ II ΟΡΟΙ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Α.Ε.Π.Ε.Υ

Άρθρο 5 - Νόμος 4514/2018 - Απαιτήσεις για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας Α.Ε.Π.Ε.Υ. (Άρθρο 5 της Οδηγίας 2014/65/ΕΕ)

Άρθρο 6 - Νόμος 4514/2018 - Περιεχόμενο της άδειας λειτουργίας Α.Ε.Π.Ε.Υ. (Άρθρο 6 της Οδηγίας 2014/65/ΕΕ)

Άρθρο 7 - Νόμος 4514/2018 - Διαδικασίες έγκρισης και απόρριψης αιτήσεων χορήγησης άδειας λειτουργίας Α.Ε.Π.Ε.Υ. (Άρθρο 7 της Οδηγίας 2014/65/ΕΕ)

Άρθρο 8 - Νόμος 4514/2018 - Ανάκληση άδειας λειτουργίας Α.Ε.Π.Ε.Υ. (Άρθρο 8 της Οδηγίας 2014/65/ΕΕ)

Άρθρο 9 - Νόμος 4514/2018 - Όργανο διοίκησης (Άρθρο 9 της Οδηγίας 2014/65/ΕΕ)

Άρθρο 10 - Νόμος 4514/2018 - Μέτοχοι με ειδική συμμετοχή (Άρθρο 10 της Οδηγίας 2014/65/ΕΕ)

Άρθρο 11 - Νόμος 4514/2018 - Κοινοποίηση σκοπούμενης απόκτησης ειδικής συμμετοχής (Άρθρο 11 της Οδηγίας 2014/65/ΕΕ)

Άρθρο 12 - Νόμος 4514/2018 - Περίοδος αξιολόγησης (Άρθρο 12 της Οδηγίας 2014/65/ΕΕ)

Άρθρο 13 - Νόμος 4514/2018 - Αξιολόγηση (Άρθρο 13 της Οδηγίας 2014/65/ΕΕ)

Άρθρο 14 - Νόμος 4514/2018 - Συμμετοχή σε εγκεκριμένο σύστημα αποζημίωσης των επενδυτών (Άρθρο 14 της Οδηγίας 2014/65/ΕΕ)

Άρθρο 15 - Νόμος 4514/2018 - Αρχικό κεφάλαιο (Άρθρο 15 της Οδηγίας 2014/65/ΕΕ)

Άρθρο 16 - Νόμος 4514/2018 - Οργανωτικές απαιτήσεις (Άρθρο 16 της Οδηγίας 2014/65/ΕΕ)

Άρθρο 17 - Νόμος 4514/2018 - Αλγοριθμικές συναλλαγές (Άρθρο 17 της Οδηγίας 2014/65/ΕΕ)

Άρθρο 18 - Νόμος 4514/2018 - Διαδικασία διαπραγμάτευσης και οριστικοποίηση των συναλλαγών σε ΠΜΔ και ΜΟΔ (Άρθρο 18 της Οδηγίας 2014/65/ΕΕ)

Άρθρο 19 - Νόμος 4514/2018 - Ειδικές απαιτήσεις για τους ΠΜΔ (Άρθρο 19 της Οδηγίας 2014/65/ΕΕ)

Άρθρο 20 - Νόμος 4514/2018 - Ειδικές απαιτήσεις για τους ΜΟΔ (Άρθρο 20 της Οδηγίας 2014/65/ΕΕ)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ ΟΡΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

ΤΜΗΜΑ 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 21 - Νόμος 4514/2018 - Τακτική επανεξέταση των όρων χορήγησης της αρχικής άδειας (Άρθρο 21 της Οδηγίας 2014/65/ΕΕ)

Άρθρο 22 - Νόμος 4514/2018 - Γενικές υποχρεώσεις όσον αφορά τη συνεχή εποπτεία (Άρθρο 22 της Οδηγίας 2014/65/ΕΕ)

Άρθρο 23 - Νόμος 4514/2018 - Συγκρούσεις συμφερόντων (Άρθρο 23 της Οδηγίας 2014/65/ΕΕ)

ΤΜΗΜΑ 2 ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ

Άρθρο 24 - Νόμος 4514/2018 - Γενικές αρχές και πληροφόρηση των πελατών (Άρθρο 24 της Οδηγίας 2014/65/ΕΕ)

Άρθρο 25 - Νόμος 4514/2018 - Αξιολόγηση της καταλληλότητας και της συμβατότητας και ενημέρωση προς πελάτες (Άρθρο 25 της Οδηγίας 2014/65/ΕΕ)

Άρθρο 26 - Νόμος 4514/2018 - Παροχή υπηρεσιών μέσω άλλης επιχείρησης επενδύσεων (Άρθρο 26 της Οδηγίας 2014/65/ΕΕ)

Άρθρο 27 - Νόμος 4514/2018 - Υποχρέωση εκτέλεσης των εντολών με τους πλέον ευνοϊκούς για τον πελάτη όρους (Άρθρο 27 της Οδηγίας 2014/65/ΕΕ)

Άρθρο 28 - Νόμος 4514/2018 - Κανόνες χειρισμού των εντολών πελατών (Άρθρο 28 της Οδηγίας 2014/65/ΕΕ)

Άρθρο 29 - Νόμος 4514/2018 - Υποχρεώσεις των Α.Ε.Π.Ε.Υ. όταν ορίζουν συνδεδεμένους αντιπροσώπους (Άρθρο 29 της Οδηγίας 2014/65/ΕΕ)

Άρθρο 30 - Νόμος 4514/2018 - Συναλλαγές με επιλέξιμους αντισυμβαλλομένους (Άρθρο 30 της Οδηγίας 2014/65/ΕΕ)

ΤΜΗΜΑ 3 ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ

Άρθρο 31 - Νόμος 4514/2018 - Παρακολούθηση της συμμόρφωσης με τους κανόνες του ΠΜΔ ή του ΜΟΔ και με άλλες εκ του νόμου υποχρεώσεις (Άρθρο 31 της Οδηγίας 2014/65/ΕΕ)

Άρθρο 32 - Νόμος 4514/2018 - Αναστολή διαπραγμάτευσης και διαγραφή χρηματοπιστωτικών μέσων από τη διαπραγμάτευση σε ΠΜΔ ή ΜΟΔ (Άρθρο 32 της Οδηγίας 2014/65/ΕΕ)

ΤΜΗΜΑ 4 ΑΓΟΡΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜμΕ

Άρθρο 33 - Νόμος 4514/2018 - Αγορές ανάπτυξης ΜμΕ (Άρθρο 33 της Οδηγίας 2014/65/ΕΕ)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Άρθρο 34 - Νόμος 4514/2018 - Ελευθερία παροχής επενδυτικών υπηρεσιών και δραστηριοτήτων (Άρθρο 34 της Οδηγίας 2014/65/EE)

Άρθρο 35 - Νόμος 4514/2018 - Εγκατάσταση υποκαταστήματος (Άρθρο 35 της Οδηγίας 2014/65/ΕΕ)

Άρθρο 36 - Νόμος 4514/2018 - Πρόσβαση σε ρυθμιζόμενες αγορές (Άρθρο 36 της Οδηγίας 2014/65/ΕΕ)

Άρθρο 37 - Νόμος 4514/2018 - Πρόσβαση στα συστήματα κεντρικού αντισυμβαλλομένου, εκκαθάρισης και διακανονισμού και δικαίωμα επιλογής του συστήματος διακανονισμού (Άρθρο 37 της Οδηγίας 2014/65/ΕΕ)

Άρθρο 38 - Νόμος 4514/2018 - Διατάξεις για τα συστήματα κεντρικού αντισυμβαλλομένου, εκκαθάρισης και διακανονισμού άλλου κράτους- μέλους από ΠΜΔ (Άρθρο 38 της Οδηγίας 2014/65/ΕΕ)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ ΠΑΡΟΧΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΑΠΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ

ΤΜΗΜΑ 1 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ή ΑΣΚΗΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ

Άρθρο 39 - Νόμος 4514/2018 - Εγκατάσταση υποκαταστήματος (Άρθρο 39 της Οδηγίας 2014/65/ΕΕ)

Άρθρο 40 - Νόμος 4514/2018 - Υποχρέωση ενημέρωσης (Άρθρο 40 της Οδηγίας 2014/65/ΕΕ)

Άρθρο 41 - Νόμος 4514/2018 - Χορήγηση της άδειας λειτουργίας (Άρθρο 41 της Οδηγίας 2014/65/ΕΕ)

Άρθρο 42 - Νόμος 4514/2018 - Παροχή υπηρεσιών με αποκλειστική πρωτοβουλία του πελάτη (Άρθρο 42 της Οδηγίας 2014/65/ΕΕ)

ΤΜΗΜΑ 2 ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Άρθρο 43 - Νόμος 4514/2018 - Ανάκληση άδειας λειτουργίας (Άρθρο 43 της Οδηγίας 2014/65/ΕΕ)

ΤΙΤΛΟΣ ΙΙΙ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΕΣ ΑΓΟΡΕΣ

Άρθρο 44 - Νόμος 4514/2018 - Άδεια λειτουργίας ρυθμιζόμενης αγοράς και εφαρμοστέο δίκαιο (Άρθρο 44 της Οδηγίας 2014/65/ΕΕ)

Άρθρο 45 - Νόμος 4514/2018 - Άδεια λειτουργίας διαχειριστή αγοράς (Άρθρο 46 της Οδηγίας 2014/65/ΕΕ)

Άρθρο 46 - Νόμος 4514/2018 - Απαιτήσεις που αφορούν το όργανο διοίκησης του διαχειριστή αγοράς (Άρθρο 45 της Οδηγίας 2014/65/ΕΕ)

Άρθρο 47 - Νόμος 4514/2018 - Οργανωτικές απαιτήσεις (Άρθρο 47 της Οδηγίας 2014/65/ΕΕ)

Άρθρο 48 - Νόμος 4514/2018 - Ανθεκτικότητα των συστημάτων, μέτρα διακοπής διαπραγμάτευσης και ηλεκτρονική διαπραγμάτευση (Άρθρο 48 της Οδηγίας 2014/65/ΕΕ)

Άρθρο 49 - Νόμος 4514/2018 - Βήμα τιμής (Άρθρο 49 της Οδηγίας 2014/65/ΕΕ)

Άρθρο 50 - Νόμος 4514/2018 - Συγχρονισμός των ρολογιών εργασίας (Άρθρο 50 της Οδηγίας 2014/65/ΕΕ)

Άρθρο 51 - Νόμος 4514/2018 - Εισαγωγή χρηματοπιστωτικών μέσων προς διαπραγμάτευση (Άρθρο 51 της Οδηγίας 2014/65/ΕΕ)

Άρθρο 52 - Νόμος 4514/2018 - Αναστολή διαπραγμάτευσης και διαγραφή χρηματοπιστωτικών μέσων σε ρυθμιζόμενη αγορά (Άρθρο 52 της Οδηγίας 2014/65/ΕΕ)

Άρθρο 53 - Νόμος 4514/2018 - Πρόσβαση σε ρυθμιζόμενη αγορά (Άρθρο 53 της Οδηγίας 2014/65/ΕΕ)

Άρθρο 54 - Νόμος 4514/2018 - Έλεγχος της συμμόρφωσης προς τους κανόνες της ρυθμιζόμενης αγοράς και προς άλλες νόμιμες υποχρεώσεις (Άρθρο 54 της Οδηγίας 2014/65/ΕΕ)

Άρθρο 55 - Νόμος 4514/2018 - Διατάξεις για τα συστήματα κεντρικού αντισυμβαλλομένου, εκκαθάρισης και διακανονισμού (Άρθρο 55 της Οδηγίας 2014/65/ΕΕ)

Άρθρο 56 - Νόμος 4514/2018 - Κατάλογος των ρυθμιζόμενων αγορών (Άρθρο 56 της Οδηγίας 2014/65/ΕΕ)

ΤΙΤΛΟΣ IV ΟΡΙΑ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΙ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΣΕ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΕΠΙ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Άρθρο 57 - Νόμος 4514/2018 - Όρια θέσεων και έλεγχοι για τη διαχείριση θέσεων σε παράγωγα επί εμπορευμάτων (Άρθρο 57 της Οδηγίας 2014/65/ΕΕ)

Άρθρο 58 - Νόμος 4514/2018 - Γνωστοποίηση θέσης ανά κατηγορία κατόχου θέσης (Άρθρο 58 της Οδηγίας 2014/65/ΕΕ)

ΤΙΤΛΟΣ V ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΤΜΗΜΑ 1 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΑΡΟΧΟΥΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Άρθρο 59 - Νόμος 4514/2018 - Απαιτήσεις για τη χορήγηση άδειας (Άρθρο 59 της Οδηγίας 2014/65/ΕΕ)

Άρθρο 60 - Νόμος 4514/2018 - Περιεχόμενο της άδειας λειτουργίας (Άρθρο 60 της Οδηγίας 2014/65/ΕΕ)

Άρθρο 61 - Νόμος 4514/2018 - Διαδικασίες έγκρισης και απόρριψης αιτήσεων χορήγησης άδειας (Άρθρο 61 της Οδηγίας 2014/65/ΕΕ)

Άρθρο 62 - Νόμος 4514/2018 - Ανάκληση αδειών (Άρθρο 62 της Οδηγίας 2014/65/ΕΕ)

Άρθρο 63 - Νόμος 4514/2018 - Απαιτήσεις για το όργανο διοίκησης παρόχων υπηρεσιών αναφοράς δεδομένων (Άρθρο 63 της Οδηγίας 2014/65/ΕΕ)

ΤΜΗΜΑ 2 ΟΡΟΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ Ε.ΜΗ.ΔΗ.ΣΥ

Άρθρο 64 - Νόμος 4514/2018 - Οργανωτικές απαιτήσεις (Άρθρο 64 της Οδηγίας 2014/65/ΕΕ)

ΤΜΗΜΑ 3 ΟΡΟΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ Π.Ε.ΔΕ.ΣΥ.

Άρθρο 65 - Νόμος 4514/2018 - Οργανωτικές απαιτήσεις (Άρθρο 65 της Οδηγίας 2014/65/ΕΕ)

ΤΜΗΜΑ 4 ΟΡΟΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ Ε.ΜΗ.ΓΝΩ.ΣΥ.

Άρθρο 66 - Νόμος 4514/2018 - Οργανωτικές απαιτήσεις (Άρθρο 66 της Οδηγίας 2014/65/ΕΕ)

ΤΙΤΛΟΣ VI ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΑΡΧΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ ΟΡΙΣΜΟΣ, ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ ΟΡΙΣΜΟΣ, ΕΞΟΥΣΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ

Άρθρο 67 - Νόμος 4514/2018 - Ορισμός των αρμόδιων αρχών και αρμοδιότητες (Άρθρα 67, 69 και παρ. 1 του άρθρου 72 της Οδηγίας 2014/65/ΕΕ)

Άρθρο 68 - Νόμος 4514/2018 - Συνεργασία μεταξύ Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και Τράπεζας της Ελλάδος (Άρθρο 68 της Οδηγίας 2014/65/ΕΕ)

Άρθρο 69 - Νόμος 4514/2018 - Κυρώσεις και Μέτρα (Άρθρο 70 και παρ. 2 του άρθρου 72 της Οδηγίας 2014/65/ΕΕ)

Άρθρο 70 - Νόμος 4514/2018 - Δημοσιοποίηση αποφάσεων (Άρθρο 71 της Οδηγίας 2014/65/ΕΕ)

Άρθρο 71 - Νόμος 4514/2018 - Καταγγελίες παραβάσεων (Άρθρο 73 της Οδηγίας 2014/65/ΕΕ)

Άρθρο 72 - Νόμος 4514/2018 - Δικαίωμα προσφυγής (Άρθρο 74 της Οδηγίας 2014/65/ΕΕ)

Άρθρο 73 - Νόμος 4514/2018 - Εξωδικαστική επίλυση διαφορών (Άρθρο 75 της Οδηγίας 2014/65/ΕΕ)

Άρθρο 74 - Νόμος 4514/2018 - Επαγγελματικό απόρρητο (Άρθρο 76 της Οδηγίας 2014/65/ΕΕ)

Άρθρο 75 - Νόμος 4514/2018 - Σχέσεις με ελεγκτές (Άρθρο 77 της Οδηγίας 2014/65/ΕΕ)

Άρθρο 76 - Νόμος 4514/2018 - Προστασία δεδομένων (Άρθρο 78 της Οδηγίας 2014/65/ΕΕ)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΑΡΜΟΔΙΩΝ ΑΡΧΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ - ΜΕΛΩΝ ΚΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΑΚΑΑ

Άρθρο 77 - Νόμος 4514/2018 - Υποχρέωση συνεργασίας (Άρθρο 79 της Οδηγίας 2014/65/ΕΕ)

Άρθρο 78 - Νόμος 4514/2018 - Συνεργασία μεταξύ των αρμόδιων αρχών σε εποπτικές δραστηριότητες, σε επιτόπιους ελέγχους ή σε έρευνες (Άρθρο 80 της Οδηγίας 2014/65/ΕΕ)

Άρθρο 79 - Νόμος 4514/2018 - Ανταλλαγή πληροφοριών (Άρθρο 81 της Οδηγίας 2014/65/ΕΕ)

Άρθρο 80 - Νόμος 4514/2018 - Δεσμευτική διαμεσολάβηση (Άρθρο 82 της Οδηγίας 2014/65/ΕΕ)

Άρθρο 81 - Νόμος 4514/2018 - Άρνηση συνεργασίας (Άρθρο 83 της Οδηγίας 2014/65/ΕΕ)

Άρθρο 82 - Νόμος 4514/2018 - Διαβουλεύσεις πριν από την αδειοδότηση Α.Ε.Π.Ε.Υ. (Άρθρο 84 της Οδηγίας 2014/65/ΕΕ)

Άρθρο 83 - Νόμος 4514/2018 - Εξουσίες των αρμόδιων αρχών των κρατών-μελών υποδοχής (Άρθρο 85 της Οδηγίας 2014/65/ΕΕ)

Άρθρο 84 - Νόμος 4514/2018 - Λήψη προληπτικών μέτρων από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ως αρμόδια αρχή του κράτους - μέλους υποδοχής (Άρθρο 86 της Οδηγίας 2014/65/ΕΕ)

Άρθρο 85 - Νόμος 4514/2018 - Συνεργασία και ανταλλαγή πληροφοριών με την Ε.Α.Κ.Α.Α. (Άρθρο 87 της Οδηγίας 2014/65/ΕΕ)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ

Άρθρο 86 - Νόμος 4514/2018 - Ανταλλαγή πληροφοριών με τρίτες χώρες (Άρθρο 88 της Οδηγίας 2014/65/ΕΕ)

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Άρθρο 87 - Νόμος 4514/2018 - Ανώνυμες Εταιρείες Επενδυτικής Διαμεσολάβησης

Άρθρο 88 - Νόμος 4514/2018 - Προσωρινή αναστολή άδειας λειτουργίας ΑΕΕΔ

Άρθρο 89 - Νόμος 4514/2018 - Προσωρινή αναστολή άδειας λειτουργίας Α.Ε.Π.Ε.Υ.

Άρθρο 90 - Νόμος 4514/2018 - Ειδική εκκαθάριση Α.Ε.Π.Ε.Υ.

Άρθρο 91 - Νόμος 4514/2018 - Καταβολή ποσού σε πελάτη Α.Ε.Π.Ε.Υ. υπό εκκαθάριση

Άρθρο 92 - Νόμος 4514/2018 - Παροχή υπηρεσιών από Α.Ε.Π.Ε.Υ. σε τρίτη χώρα

Άρθρο 93 - Νόμος 4514/2018 - Πιστοποίηση

Άρθρο 94 - Νόμος 4514/2018 - Οικονομικές Καταστάσεις και τακτικός έλεγχος Α.Ε.Π.Ε.Υ.

Άρθρο 95 - Νόμος 4514/2018 - Μεταφορά συμβάσεων παροχής επενδυτικών υπηρεσιών

Άρθρο 96 - Νόμος 4514/2018 - Διαμεσολάβηση σε συμμετοχική χρηματοδότηση

Άρθρο 97 - Νόμος 4514/2018 - Καταργούμενες διατάξεις

Άρθρο 98 - Νόμος 4514/2018 - Μεταβατικές διατάξεις

Άρθρο 99 - Νόμος 4514/2018

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) 2015/2365, ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΤΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΙΤΛΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΑΥΤΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ

Άρθρο 100 - Νόμος 4514/2018 - Αρμόδιες Αρχές και συνεργασία μεταξύ αυτών, σύμφωνα με τα άρθρα 16, 17 και 18 του Κανονισμού (ΕΕ) 2015/2365

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ

Άρθρο 101 - Νόμος 4514/2018 - Διοικητικές κυρώσεις και διοικητικά μέτρα, σύμφωνα με τα άρθρα 22 και 23 του Κανονισμού (ΕΕ) 2015/2365

Άρθρο 102 - Νόμος 4514/2018 - Δημοσίευση αποφάσεων, σύμφωνα με το άρθρο 26 του Κανονισμού (ΕΕ) 2015/2365

Άρθρο 103 - Νόμος 4514/2018 - Ένδικα βοηθήματα, σύμφωνα με το άρθρο 27 του Κανονισμού (ΕΕ) 2015/2365

ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 104 - Νόμος 4514/2018 - Τροποποίηση του ν. 4209/2013 (Άρθρο 92 της Οδηγίας 2014/65/ΕΕ)

Άρθρο 105 - Νόμος 4514/2018 - Τροποποίηση του ν. 2166/1993

Άρθρο 106 - Νόμος 4514/2018 - Τροποποίηση του ν. 2778/1999

Άρθρο 107 - Νόμος 4514/2018 - Τροποποίηση του ν. 4335/2015

Άρθρο 108 - Νόμος 4514/2018 - Τροποποίηση του ν. 3461/2006

Άρθρο 109 - Νόμος 4514/2018 - Τροποποίηση του ν. 2533/1997

Άρθρο 110 - Νόμος 4514/2018 - Τροποποίηση του ν. 2789/2000

ΜΕΡΟΣ ΠΕΜΠΤΟ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Άρθρο 111 - Νόμος 4514/2018 - Τροποποίηση των νόμων 2859/2000 και 4211/2013

Άρθρο 112 - Νόμος 4514/2018 - Τροποποίηση του ν. 2948/2001

Άρθρο 113 - Νόμος 4514/2018 - Τροποποίηση του ν. 2960/2001

Άρθρο 114 - Νόμος 4514/2018 - Τροποποίηση του ν. 4152/2013

Άρθρο 115 - Νόμος 4514/2018 - Τροποποίηση του ν. 4303/2014 και του διατάγματος της 5.5.1928

Άρθρο 116 - Νόμος 4514/2018 - Τροποποίηση του ν. 4174/2013

Άρθρο 117 - Νόμος 4514/2018 - Τροποποίηση του ν. 4224/2013

Άρθρο 118 - Νόμος 4514/2018 - Κατάργηση της Επιτροπής της παρ. 6 του άρθρου 16 του ν. 2873/2000

Άρθρο 119 - Νόμος 4514/2018 - Τροποποίηση των νόμων 4369/2016 και 3086/2002

Άρθρο 120 - Νόμος 4514/2018 - Τροποποίηση του άρθρου 53 του ν. 4389/2016

Άρθρο 121 - Νόμος 4514/2018 - Ρυθμίσεις για την εκτέλεση έργων κοινού αμυντικού προγράμματος Ελλάδας-ΗΠΑ

Άρθρο 122 - Νόμος 4514/2018 - Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4512/2018 (Α΄ 5)

Άρθρο 123 - Νόμος 4514/2018 - Τροποποίηση του άρθρου 136 του ν. 4389/2016 (Α΄ 94)

Άρθρο 124 - Νόμος 4514/2018 - Τροποποίηση διατάξεων του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα

Άρθρο 125 - Νόμος 4514/2018 - Παραχώρηση κατά χρήση τμημάτων του πρώην Στρατοπέδου Κόδρα στο Δήμο Καλαμαριάς Ν. Θεσσαλονίκης

Άρθρο 126 - Νόμος 4514/2018

Άρθρο 127 - Νόμος 4514/2018

Άρθρο 128 - Νόμος 4514/2018 - Έναρξη ισχύος

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

Αθήνα, 30 Ιανουαρίου 2018

[

Σύνδεση στο Lawspot

Enter your e-mail address or username.
Enter the password that accompanies your e-mail.
Ξεχάσατε τον κωδικό σας;
logo

Δεν έχετε λογαριασμό;

Μπορείτε να εγγραφείτε στο Lawspot ανεξαρτήτως ιδιότητας, ως δικηγόρος, συμβολαιογράφος ή και απλός χρήστης, συμπληρώνοντας τη σχετική φόρμα εδώ.

Αν είστε δικηγόρος, με την εγγραφή σας στο Lawspot.gr κερδίζετε σημαντικά οφέλη. Δείτε αναλυτικές πληροφορίες εδώ.

send