logo-print

Νόμος 4679/2020

Εμπορικά σήματα - ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/2436 για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών - μελών περί σημάτων και της Οδηγίας 2004/48/ΕΚ σχετικά με την επιβολή των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας και άλλες διατάξεις

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ:

20/03/2020

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ:

20/03/2020

Δίκαιο σημάτων Ερμηνεία Ν. 4679/2020 περί σημάτων

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΡΟΚΑΣ

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΔΙΚΑΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

Δίκαιο σημάτων Ερμηνεία Ν. 4679/2020 περί σημάτων

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΡΟΚΑΣ

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΔΙΚΑΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

H ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ ΕΝΝΟΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Άρθρο 1 - Νόμος 4679/2020 - (Άρθρα 1, 2 της Οδηγίας 2015/2436/ΕΕ) Πεδίο εφαρμογής - ορισμοί - σημεία συστατικά του σήματος

Άρθρο 2 - Νόμος 4679/2020 - (Άρθρο 3 της Οδηγίας 2015/2436/ΕΕ) Σημεία συστατικά του σήματος - αναπαράσταση του σήματος

Άρθρο 3 - Νόμος 4679/2020 - (Άρθρο 10 παρ. 1 της Οδηγίας 2015/2436/ΕΕ) Κτήση δικαιώματος

Άρθρο 4 - Νόμος 4679/2020 - (Άρθρο 4 της Οδηγίας 2015/2436/ΕΕ) Απόλυτοι λόγοι απαραδέκτου

Άρθρο 5 - Νόμος 4679/2020 - (Άρθρο 5 της Οδηγίας 2015/2436/ΕΕ) Σχετικοί λόγοι απαραδέκτου

Άρθρο 6 - Νόμος 4679/2020 - (Άρθρο 7 της Οδηγίας 2015/2436/ΕΕ) Λόγοι απόρριψης που αφορούν μέρος μόνον των προϊόντων ή των υπηρεσιών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ – ΕΚΤΑΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Άρθρο 7 - Νόμος 4679/2020 - (Άρθρα 10, 16 παρ. 5, 28 παρ. 5 και 32 της Οδηγίας 2015/2436/ΕΕ) Περιεχόμενο του δικαιώματος

Άρθρο 8 - Νόμος 4679/2020 - (Άρθρο 11 της Οδηγίας 2015/2436/ΕΕ) Δικαίωμα απαγόρευσης προπαρασκευαστικών πράξεων σε συνάρτηση με τη χρήση συσκευασίας ή άλλων μέσων

Άρθρο 9 - Νόμος 4679/2020 - (Άρθρο 12 της Οδηγίας 2015/2436/ΕΕ) Ανατύπωση του σήματος σε λεξικά

Άρθρο 10 - Νόμος 4679/2020 - (Άρθρο 13 της Οδηγίας 2015/2436/ΕΕ) Απαγόρευση της χρήσης του σήματος το οποίο έχει καταχωρισθεί επ’ ονόματι πληρεξουσίου ή αντιπροσώπου

Άρθρο 11 - Νόμος 4679/2020 - (Άρθρο 14 της Οδηγίας 2015/2436/ΕΕ) Περιορισμός των αποτελεσμάτων του σήματος

Άρθρο 12 - Νόμος 4679/2020 - (Άρθρο 9 της Οδηγίας 2015/2436/ΕΕ) Απώλεια δικαιώματος λόγω ανοχής

Άρθρο 13 - Νόμος 4679/2020 - (Άρθρο 15 της Οδηγίας 2015/2436/ΕΕ) Ανάλωση του δικαιώματος

Άρθρο 14 - Νόμος 4679/2020 - Δήλωση περιορισμού

Άρθρο 15 - Νόμος 4679/2020 - (Άρθρο 41 της Οδηγίας 2015/2436/ΕΕ) Διαίρεση της δήλωσης κατάθεσης ή της καταχώρισης σήματος

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ ΤΟ ΣΗΜΑ ΩΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΟ ΑΓΑΘΟ

Άρθρο 16 - Νόμος 4679/2020 - (Άρθρο 22 της Οδηγίας 2015/2436/ΕΕ) Μεταβίβαση

Άρθρο 17 - Νόμος 4679/2020 - (Άρθρο 25 της Οδηγίας 2015/2436/ΕΕ) Άδεια χρήσης

Άρθρο 18 - Νόμος 4679/2020 - (Άρθρα 23, 24 και 26 της Οδηγίας 2015/2436/ΕΕ) Εμπράγματα δικαιώματα - αναγκαστική εκτέλεση - πτωχευτική διαδικασία

Άρθρο 19 - Νόμος 4679/2020 - Αποτελέσματα έναντι τρίτων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ

Άρθρο 20 - Νόμος 4679/2020 - Δήλωση κατάθεσης σήματος

Άρθρο 21 - Νόμος 4679/2020 - (Άρθρα 37, 38, 42 και 50 της Οδηγίας 2015/2436/ΕΕ) Προϋποθέσεις για χορήγηση ημερομηνίας κατάθεσης

Άρθρο 22 - Νόμος 4679/2020 - Λοιπές τυπικές προϋποθέσεις της δήλωσης κατάθεσης

Άρθρο 23 - Νόμος 4679/2020 - (Άρθρο 39 της Οδηγίας 2015/2436/ΕΕ) Προσδιορισμός και ταξινόμηση προϊόντων και υπηρεσιών

Άρθρο 24 - Νόμος 4679/2020 - Εξέταση των λόγων απαραδέκτου

Άρθρο 26 - Νόμος 4679/2020 - Στοιχεία της ανακοπής

Άρθρο 27 - Νόμος 4679/2020 - (Άρθρο 43 παρ. 3 της Οδηγίας 2015/2436/ΕΕ) Εξέταση της ανακοπής

Άρθρο 28 - Νόμος 4679/2020 - (Άρθρο 44 της Οδηγίας 2015/2436/ΕΕ) Απόδειξη χρήσης

Άρθρο 29 - Νόμος 4679/2020 - Προσφυγή ενώπιον της Διοικητικής Επιτροπής Σημάτων

Άρθρο 30 - Νόμος 4679/2020 - (Άρθρο 45 παρ. 1 της Οδηγίας 2015/2436/ΕΕ) Διοικητική Επιτροπή Σημάτων

Άρθρο 31 - Νόμος 4679/2020 - (Άρθρο 43 παρ. 3 της Οδηγίας 2015/2436/ΕΕ) Διαμεσολάβηση

Άρθρο 32 - Νόμος 4679/2020 - Προσφυγή ενώπιον των διοικητικών δικαστηρίων

Άρθρο 33 - Νόμος 4679/2020 - Καταχώριση – μητρώο σημάτων

Άρθρο 34 - Νόμος 4679/2020 - (Άρθρο 53 της Οδηγίας 2015/2436/ΕΕ) Βάση δεδομένων - προστασία δεδομένων

Άρθρο 35 - Νόμος 4679/2020 - Τήρηση φακέλων

Άρθρο 36 - Νόμος 4679/2020 - (Άρθρα 48 και 49 της Οδηγίας 2015/2436/ΕΕ) Διάρκεια και ανανέωση της καταχώρισης

Άρθρο 37 - Νόμος 4679/2020 - Επαναφορά των πραγμάτων στην προτέρα κατάσταση

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄ ΠΡΟΣΒΟΛΗ ΣΗΜΑΤΟΣ

Άρθρο 38 - Νόμος 4679/2020 - (Άρθρα 10 και 13 της Οδηγίας 2004/48/ΕΕ) Αξιώσεις επί προσβολής

Άρθρο 39 - Νόμος 4679/2020 - (Άρθρα 6 και 8 της Οδηγίας 2004/48/ΕΕ) Αποδεικτικά στοιχεία – δικαίωμα ενημέρωσης

Άρθρο 40 - Νόμος 4679/2020 - (Άρθρο 17 της Οδηγίας 2015/2436/ΕΕ) Μη χρήση ως μέσο άμυνας σε διαδικασία προσβολής σήματος

Άρθρο 41 - Νόμος 4679/2020 - (Άρθρο 14 της Οδηγίας 2004/48/ΕΕ) Δικαστικά έξοδα

Άρθρο 42 - Νόμος 4679/2020 - (Άρθρα 9 και 11 της Οδηγίας 2004/48/ΕΕ) Ασφαλιστικά μέτρα

Άρθρο 43 - Νόμος 4679/2020 - (Άρθρα 7 και 9 της Οδηγίας 2004/48/ΕΕ) Μέτρα προστασίας των αποδεικτικών στοιχείων

Άρθρο 44 - Νόμος 4679/2020 - (Άρθρο 3 της Οδηγίας 2004/48/ΕΕ) Αναλογικότητα

Άρθρο 45 - Νόμος 4679/2020 - Ποινικές διατάξεις

Άρθρο 46 - Νόμος 4679/2020 - (Άρθρο 15 της Οδηγίας 2004/48/ΕΕ) Δημοσίευση αποφάσεων

Άρθρο 47 - Νόμος 4679/2020 - Δικαιοδοσία

Άρθρο 48 - Νόμος 4679/2020 - (Άρθρο 18 της Οδηγίας 2015/2436/ΕΕ) Προστασία του δικαιούχου μεταγενέστερα καταχωρισμένου σήματος σε διαδικασίες προσβολής

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ' Παραίτηση, έκπτωση από το δικαίωμα, ακυρότητα

Άρθρο 49 - Νόμος 4679/2020 - Παραίτηση από το δικαίωμα στο σήμα

Άρθρο 50 - Νόμος 4679/2020 - (Άρθρα 16 παρ. 1, 19, 20, 21, 45 και 47 της Οδηγίας 2015/2436/ΕΕ) Έκπτωση από το δικαίωμα στο σήμα

Άρθρο 51 - Νόμος 4679/2020 - (Άρθρο 45 παρ. 4 της Οδηγίας 2015/2436/ΕΕ) Κατάθεση και εξέταση της αίτησης έκπτωσης

Άρθρο 52 - Νόμος 4679/2020 - (Άρθρα 7, 45 και 47 της Οδηγίας 2015/2436/ΕΕ) Ακυρότητα σήματος

Άρθρο 53 - Νόμος 4679/2020 - (Άρθρο 8 της Οδηγίας 2015/2436/ΕΕ) Έλλειψη διακριτικού χαρακτήρα ή φήμης προγενέστερου σήματος που εμποδίζει την κήρυξη ακυρότητας καταχωρισμένου σήματος

Άρθρο 54 - Νόμος 4679/2020 - (Άρθρο 46 της Οδηγίας 2015/2436/ΕΕ) Μη χρήση ως μέσο άμυνας σε διαδικασία κήρυξης ακυρότητας

Άρθρο 55 - Νόμος 4679/2020 - (Άρθρο 6 της Οδηγίας 2015/2436/ΕΕ) Εκ των υστέρων διαπίστωση της ακυρότητας σήματος ή της έκπτωσης του δικαιούχου του σήματος από τα δικαιώματά του

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄ ΣΗΜΑΤΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΛΛΟΓΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ

Άρθρο 56 - Νόμος 4679/2020 - (Άρθρα 27, 28 της Οδηγίας 2015/2436/ΕΕ) Σήματα πιστοποίησης

Άρθρο 57 - Νόμος 4679/2020 - Κανονισμός χρήσης του σήματος πιστοποίησης

Άρθρο 58 - Νόμος 4679/2020 - (Άρθρο 28 παρ. 3 της Οδηγίας 2015/2436/ΕΕ) Απόρριψη της δήλωσης κατάθεσης

Άρθρο 59 - Νόμος 4679/2020 - Μεταβίβαση σήματος πιστοποίησης

Άρθρο 60 - Νόμος 4679/2020 - Πρόσωπα που νομιμοποιούνται να ασκούν αγωγή για προσβολή

Άρθρο 61 - Νόμος 4679/2020 - (Άρθρο 28 παρ. 3 της Οδηγίας 2015/2436/ΕΕ) Λόγοι έκπτωσης

Άρθρο 62 - Νόμος 4679/2020 - (Άρθρο 28 παρ. 3 της Οδηγίας 2015/2436/ΕΕ) Επιπρόσθετοι λόγοι ακυρότητας

Άρθρο 63 - Νόμος 4679/2020 - Λοιπές διατάξεις

Άρθρο 64 - Νόμος 4679/2020 - (Άρθρα 27 και 29 της Οδηγίας 2015/2436/ΕΕ) Συλλογικά σήματα

Άρθρο 65 - Νόμος 4679/2020 - (Άρθρα 30 και 33 της Οδηγίας 2015/2436/ΕΕ) Κανονισμός χρήσης του συλλογικού σήματος

Άρθρο 66 - Νόμος 4679/2020 - (Άρθρο 31 της Οδηγίας 2015/2436/ΕΕ) Επιπρόσθετοι λόγοι απόρριψης της δήλωσης κατάθεσης

Άρθρο 67 - Νόμος 4679/2020 - (Άρθρο 34 της Οδηγίας 2015/2436/ΕΕ) Πρόσωπα που νομιμοποιούνται να ασκούν αγωγή για προσβολή

Άρθρο 68 - Νόμος 4679/2020 - (Άρθρο 35 της Οδηγίας 2015/2436/ΕΕ) Επιπρόσθετοι λόγοι έκπτωσης

Άρθρο 69 - Νόμος 4679/2020 - (Άρθρο 36 της Οδηγίας 2015/2436/ΕΕ) Επιπρόσθετοι λόγοι ακυρότητας

Άρθρο 70 - Νόμος 4679/2020 - Λοιπές διατάξεις (Άρθρο 32 της Οδηγίας 2015/2436/ΕΕ)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄ ΔΙΕΘΝΗ ΣΗΜΑΤΑ

Άρθρο 71 - Νόμος 4679/2020 - Αιτήσεις διεθνούς καταχώρισης

Άρθρο 72 - Νόμος 4679/2020 - Διεθνής καταχώριση με βάση δήλωση κατάθεσης εθνικού σήματος ή με βάση καταχωρισμένο εθνικό σήμα

Άρθρο 73 - Νόμος 4679/2020 - Τύπος και περιεχόμενο της διεθνούς αίτησης

Άρθρο 74 - Νόμος 4679/2020 - Αίτηση εδαφικής επέκτασης μεταγενέστερη της διεθνούς καταχώρισης

Άρθρο 75 - Νόμος 4679/2020 - Πληρωμή τελών

Άρθρο 76 - Νόμος 4679/2020 - Επέκταση της προστασίας διεθνούς καταχώρισης στην Ελληνική Επικράτεια και αποτελέσματά της

Άρθρο 77 - Νόμος 4679/2020 - Χρήση σήματος που αποτελεί αντικείμενο διεθνούς καταχώρισης

Άρθρο 78 - Νόμος 4679/2020 - Διαδικασία προστασίας διεθνούς καταχώρισης στην Ελληνική Επικράτεια

Άρθρο 79 - Νόμος 4679/2020 - Προσφυγή - ανακοπή - κοινοποιήσεις

Άρθρο 80 - Νόμος 4679/2020 - Αντικατάσταση εθνικού σήματος από διεθνή καταχώριση

Άρθρο 81 - Νόμος 4679/2020 - Διαδικασία διαγραφής διεθνούς καταχώρισης

Άρθρο 82 - Νόμος 4679/2020 - Διαδικασία μετατροπής διεθνούς καταχώρισης σε εθνικό σήμα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ΄ ΣΗΜΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Άρθρο 83 - Νόμος 4679/2020 - Προστασία

Άρθρο 84 - Νόμος 4679/2020 - Μετατροπή σήματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε εθνικό

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι' Σήματα αλλοδαπών καταθετών

Άρθρο 85 - Νόμος 4679/2020 - Προστασία

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IA΄ ΕΙΔΙΚΕΣ, ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 86 - Νόμος 4679/2020 - Δημοσιεύσεις

Άρθρο 87 - Νόμος 4679/2020 - (Άρθρο 42 της Οδηγίας 2015/2436/ΕΕ) Τέλη

Άρθρο 88 - Νόμος 4679/2020 - Εξουσιοδοτική διάταξη

Άρθρο 89 - Νόμος 4679/2020 - Καταργούμενες και μεταβατικές διατάξεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ

Άρθρο 25 - Νόμος 4679/2020 - (Άρθρο 43 παρ. 1 και 2 της Οδηγίας 2015/2436/ΕΕ) Ανακοπή

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IA΄ ΕΙΔΙΚΕΣ, ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 90 - Νόμος 4679/2020 - Έναρξη ισχύος

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

Αθήνα, 19 Μαρτίου 2020

Επίτομο Εργατικό Δίκαιο

ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΖΕΡΔΕΛΗΣ / ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΟΥΛΑΣ

Συλλογικό εργατικό δίκαιο - 3η έκδοση

ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ