logo-print

Άρθρο 2 - Οδηγία 1/2011 της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα - Πεδίο εφαρµογής - Σκοποί επεξεργασίας

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΣΧΥΟΣ:

31/03/2011

Κωδικοποιημένο
Sakkoulas Online A2

Sakkoulas Online A2

Δίκαιο της πληροφορικής Δ

ΔΙΚΑΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ & ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ - ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ & ΔΙΚΑΙΟ - ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

ΙΓΓΛΕΖΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Η παρούσα Οδηγία εφαρµόζεται στην επεξεργασία δεδοµένων εικόνας ή/και ήχου που πραγµατοποιείται µέσω συστηµάτων βιντεοεπιτήρησης από πάσης φύσεως δηµόσιους φορείς ή από φυσικά ή νοµικά πρόσωπα για τον σκοπό της προστασίας προσώπων ή/και αγαθών στον οποίο εντάσσονται και ειδικές περιπτώσεις παροχής υπηρεσιών υγείας. Ειδικότερα:

α) Προστασία προσώπων ή/και αγαθών. Ο σκοπός της προστασίας προσώπων ή/και αγαθών δικαιολογείται από το έννοµο συµφέρον ή την νοµική υποχρέωση του ιδιοκτήτη ή του διαχειριστή ενός χώρου να προστατεύσει τον χώρο καθώς και τα αγαθά που ευρίσκονται στον χώρο αυτό από παράνοµες πράξεις. Το ίδιο ισχύει και για την ασφάλεια της ζωής, της σωµατικής ακεραιότητας, της υγείας καθώς και της περιουσίας τρίτων που νοµίµως ευρίσκονται στον επιτηρούµενο χώρο.

Για παράδειγµα, ένα ξενοδοχείο έχει υποχρέωση προστασίας των περιουσιακών αγαθών των πελατών του (πρβλ. ΑΚ 834 επ. για την ευθύνη των ξενοδόχων), καθώς και έννοµο συµφέρον να διαφυλάξει τη φήµη του ως ασφαλούς τόπου διαµονής. Άλλα παραδείγµατα αποτελούν η προστασία εγκαταστάσεων και κρίσιµων υποδοµών (π.χ. ηλεκτροµηχανολογικός εξοπλισµός δικτύων υποδοµής), η διασφάλιση των συναλλαγών (π.χ. σε τράπεζες και ταµεία καταστηµάτων) ή η ασφαλής παραµονή και διακίνηση των επιβατών στους χώρους επιβίβασης. Η προστασία προσώπων ή/και αγαθών µε συστήµατα βιντεοεπιτήρησης µπορεί να επιδιώκεται είτε από την οικεία δηµόσια ή δηµοτική αρχή ή νοµικό πρόσωπο δηµοσίου δικαίου (Ν.Π.∆.∆.) που διαχειρίζεται ή έχει κατά την κείµενη νοµοθεσία σχετική αρµοδιότητα σε κάποιον συγκεκριµένο χώρο είτε από νοµικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου (Ν.Π.Ι.∆.) ή φυσικό πρόσωπο που διαχειρίζεται τον χώρο ή έχει νόµιµο δικαίωµα ή υποχρέωση σύµφωνα µε διατάξεις νόµου ή σε εκτέλεση σύµβασης µε τον κύριο του χώρου.

β) Παροχή υπηρεσιών υγείας. Η παροχή υπηρεσιών υγείας αφορά την παρακολούθηση βαριά ψυχικά ή νοητικά ασθενών που εκτιµάται ότι µπορούν να προκαλέσουν βλάβη στην υγεία τους ή σε τρίτους και την παρακολούθηση ασθενών σε Μονάδες Εντατικής Θεραπείας. Ο σκοπός αυτός µπορεί να επιδιώκεται µόνο από νοσηλευτικά ιδρύµατα, ψυχιατρικά ιδρύµατα, ιδρύµατα περίθαλψης ατόµων µε αναπηρίες και παρόµοιους φορείς παροχής υπηρεσιών υγείας. Η παρακολούθηση πρέπει να πραγµατοποιείται από πρόσωπα που δεσµεύονται από το επαγγελµατικό απόρρητο και να τελεί υπό τις ειδικότερες προϋποθέσεις που ορίζονται στο Ειδικό µέρος της παρούσας Οδηγίας.

Η επίδραση της καταναλώσεως οινοπνεύματος, ναρκωτικών και φαρμάκων στην πρόκληση αυτοκινητικού ατυχήματος

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΡΗΤΙΚΟΣ

Η επίδραση της καταναλώσεως οινοπνεύματος, ναρκωτικών και φαρμάκων στην πρόκληση αυτοκινητικού ατυχήματος

Κύρια Ανάκριση

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ

ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ / ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ