logo-print

Άρθρο 14 - Προεδρικό Διάταγμα 57/2017 - Προσόντα διορισμού Προϊσταμένων Διευθύνσεων

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΣΧΥΟΣ:

20/06/2017

Κωδικοποιημένο
Ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα - 5η έκδοση καλλιτεχνικό

ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ & ΘΕΜΕΛΙΩΔΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ / ΘΕΜΕΛΙΩΔΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Σύχρονα και κρίσιμα θέματα της συνταγματικής νομολογίας του ελεγκτικού συνεδρίου

ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ & ΘΕΜΕΛΙΩΔΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ / ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

1. Των Διευθύνσεων της Α.Ε.Π.Π. προΐστανται Διευθυντές, οι οποίοι επιλέγονται κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 15 του παρόντος.

2. Για την πλήρωση των θέσεων Προϊσταμένου Διεύθυνσης απαιτούνται:

α) Τίτλος σπουδών οποιασδήποτε ειδικότητας Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος αναγνωρισμένων σχολών της αλλοδαπής,

β) Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών οποιασδήποτε ειδικότητας Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος αναγνωρισμένων σχολών της αλλοδαπής,

γ) Επαγγελματική εμπειρία σε αντικείμενο συναφές με δημόσιο δίκαιο τουλάχιστον οκτώ (8) ετών,

δ) Άριστη γνώση της ελληνικής και της αγγλικής γλώσσας.

2. Τα ανωτέρω απαιτούμενα τυπικά και πρόσθετα προσόντα διορισμού ή πρόσληψης αποδεικνύονται κατά τα προβλεπόμενα στις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις για τον καθορισμό των προσόντων διορισμού ή πρόσληψης σε θέσεις φορέων του δημόσιου τομέα.

Ασφαλιστικά μέτρα και ακίνητα Δημοσιεύματα ΕπαΚ Νο 6
Ιδιωτικό Ασφαλιστικό Δίκαιο Ζ έκδοση
send