logo-print

Προεδρικό Διάταγμα 339/1996

Περί οργανωµένων ταξιδιών, σε συµµόρφωση προς την Οδηγία 90/314 (ΕΕL 158/59) για τα οργανωµένα ταξίδια και τις οργανωµένες διακοπές και περιηγήσεις

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ:

11/09/1996

Κωδικοποιημένο
Δίκαιο Αναγκαστικής Εκτελέσεως Ι - Γενικό Μέρος Γ έκδοση

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ

Ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα - 5η έκδοση καλλιτεχνικό

ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ & ΘΕΜΕΛΙΩΔΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ / ΘΕΜΕΛΙΩΔΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις των άρθρων 3, 4 και 5 του Ν. 1338/83 «Εφαρµογή του Κοινοτικού Δικαίου» (ΦΕΚ Α' 34), όπως αυτές έχουν αντικατασταθεί και τροποποιηθεί αντιστοίχως με το άρθρο 65 Ν. 1892/90, με τα άρθρα 6 παρ. 4 του Ν. 1440/1984 και 19 του Ν. 2367/95 και με το άρθρο 6 παρ. 5 του Ν. 1440/1984.

2. Τις διατάξεις του δεύτερου άρθρου παρ. 2 του Ν. 2077/1992 «Κύρωση της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση και των σχετικών πρωτοκόλλων και δηλώσεων που περιλαµβάνονται στην Τελική Πράξη Α' 136» (τ. Α' 136).

3. Τις διατάξεις του Ν. 2155/1993 (ΦΕΚ 104Α/18.6.93), «Κύρωση Συµφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονοµικό Χώρο (ΕΟΧ), μετά πρωτοκόλλων, δηλώσεων, παραρτηµάτων, προσαρτηµάτων και πρακτικών αυτής και του πρωτοκόλλου προσαρµογής της Συµφωνίας για τον ΕΟΧ μετά των παραρτηµάτων τελικής πράξης και πρακτικών αυτού».

4. Τις διατάξεις του Ν. 2272/1994, «Κύρωση Συνθήκης μεταξύ του Βασιλείου του Βελγίου:... :... του Βασιλείου της Σουηδίας σχετικά με την προσχώρησή τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση (τ. Α 230).

5. Το Π.∆. 27/86 (ΦΕΚ 19/A/1.2.96) «περί συγχώνευσης των Υπουργείων Τουρισµού, Βιοµηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας και Εµπορίου στο Υπουργείο Ανάπτυξης».

6. Τις διατάξεις του άρθρου 27 του Ν. 2081/1992 (τ. Α' 154), με το οποίο προσετέθη το άρθρο 29 Α στο Ν. 1558/1985, «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (τ. Α' 137).

7. Τις διατάξεις της παραγρ. 1 εδάφια α και γ και της παραγρ. 2 του άρθρου 157 του Ν.Δ. 187/73, «Περί Κώδικος ∆ηµοσίου Ναυτικού Δικαίου» (τ. Α' 261) και τα εκάστοτε εκδιδόµενα κατ' άρθρο 272 ΚΔΝΔ Προεδρικά ∆ιατάγµατα, καθώς και το άρθρο 1 του ΝΔ 471/70 (τ. Α 57)

8. Την εισήγηση του Γενικού Γραµµατέα Ε.Ο.Τ. και την υπ' αρ. 94 της 14.2.95 Απόφασης του Διοικητικού Συµβουλίου Ε.Ο.Τ..

9. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγµατος δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπολογισµού.

10. Την υπ' αριθµ. 370/1996 γνωµοδότηση του Συµβουλίου Επικρατείας μετά από πρόταση των Υπουργών Εθνικής Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Εµπορικής Ναυτιλίας, αποφασίζουµε:

Στους Υπουργούς Ανάπτυξης και Εµπορικής Ναυτιλίας αναθέτουµε τη δηµοσίευση και εκτέλεση του παρόντος.

Αθήνα, 5 Σεπτεμβρίου 1996

 

Ένδικη προστασία για ακίνητο φερόμενο ως "άγνωστου" ιδιοκτήτη - Β έκδοση, Βιβλιοθήκη Δικαίου Κτηματολογίου Νο 19 -

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΤΣΙΛΙΓΓΕΡΙΔΟΥ

Δίκαιο Πνευματικής Ιδιοκτησίας