logo-print

Άρθρο δεύτερο - Υπουργική Απόφαση 11026/19.2.2020 - Πρότυπο Καταστατικό Ε.Π.Ε.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΣΧΥΟΣ:

19/02/2020

Κωδικοποιημένο
Επαγγελματικό ποδόσφαιρο, 2η έκδ., 2023

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΔΙΚΑΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

Εταιρική Διακυβέρνηση Ανωνύμων Εταιριών

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΔΙΚΑΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

Σημείωση: Για τη διευκόλυση των χρηστών το καταστατικό επισυνάπτεται σε αρχείο docx

Για οδηγίες συμπλήρωσης βλέπε Παραρτήμα Ι και Παραρτήμα ΙΙ

[Περιλαμβάνει το ελάχιστο περιεχόμενο όπως προβλέπεται στο άρθρο 9 του ν. 4441/2016 (Α' 227) και στο άρθρο 6 του ν. 3190/1955 (Α' 91), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.]

Άρθρο 1

ΣΥΣΤΑΣΗ- ΕΤΑΙΡΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Συστήνεται με το παρόν καταστατικό Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης με την Επωνυμία «........................ Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης (ή Ε.Π.Ε.)», και το διακριτικό τίτλο ».

Για τις διεθνείς συναλλαγές η ανωτέρω επωνυμία αποδίδεται « Limited Liability Company (ή L.L.C. ή LTD)» και ο ανωτέρω διακριτικός τίτλος αποδίδεται « ».

Συστήνεται με το παρόν καταστατικό « Μονοπρόσωπη Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης (ή Μονοπρόσωπη Ε.Π.Ε.)», και το διακριτικό τίτλο ».

Για τις διεθνείς συναλλαγές η ανωτέρω επωνυμία αποδίδεται « Single Member Limited Liability Company (ή Single Member L.L.C. ή Single Member LTD)» και ο ανωτέρω διακριτικός τίτλος αποδίδεται« ».

Άρθρο 2

ΈΔΡΑ

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος ........................

Άρθρο 3

ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της εταιρείας είναι ........................

Άρθρο 4

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε ........... έτη, αρχίζει από την καταχώριση και δημοσίευση του παρόντος καταστατικού στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και λήγει την ΗΗ/ΜΜ/ΕΕΕΕ.

Άρθρο 5

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ-ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΜΕΡΙΔΙΑ

Το κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε ........................ ευρώ (00.00 €) που διαιρείται σε εταιρικά μερίδια αξίας ........................ ευρώ (00.00 €) το καθένα και βεβαιώνεται από τους συμβαλλόμενους στο παρόν εταίρους ότι είναι ολοσχερώς καταβεβλημένα κατά τη σύσταση της εταιρείας.

Η κάλυψη των μεριδίων και η καταβολή του κεφαλαίου από όλους τους εταίρους έγινε ως εξής:

α. ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΒΟΛΕΣ

1. (για εταίρο φυσικό πρόσωπο) Ο/η ........................ (όνομα, επώνυμο, πατρώνυμο, μητρώνυμο), κάτοικος επί της οδού αρ , κάτοχος Δ.Α.Τ. (ή αρ. διαβατηρίου) , Α.Φ.Μ , επάγγελμα , υπηκοότητας και ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail) κατέβαλε το πόσο των ευρώ (00.00 €) μετρητά και έλαβε εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας ευρώ (00.00 €) έκαστο κ.ο.κ.

2. (για εταίρο νομικό πρόσωπο) Η εταιρεία με την επωνυμία ........................ με αρ. Γ.Ε.ΜΗ., και ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail) κατέβαλε το ποσό των ................ ευρώ (00.00 €) μετρητά και έλαβε εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας ευρώ (00.00 €) έκαστο κ.ο.κ.

β. ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΕ ΕΙΔΟΣ (συμπληρώνεται μόνο εφόσον το εισφερόμενο είδος δεν υπόκειται σε συμβολαιογραφικό τύπο από ειδικές διατάξεις).

Οι εισφορές των εταίρων σε είδος, η συνολική αξία των οποίων αποτιμήθηκε, κατ' αναλογική εφαρμογή του άρθρου 17 του ν. 4548/2018, σε ευρώ (00.00 €), αντιστοιχούν σε εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας ευρώ (00.00 €) έκαστο και καλύφθηκαν ως κατωτέρω:

1) (για εταίρο φυσικό πρόσωπο) Ο/η (όνομα, επώνυμο, πατρώνυμο, μητρώνυμο), κάτοικος επί της οδού αρ , κάτοχος Δ.Α.Τ (ή αρ. διαβατηρίου) , Α.Φ.Μ , επάγγελμα , υπηκοότητας και ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail) παρέχει στην εταιρεία (αντικείμενο εισφοράς), αποτιμηθείσας αξίας ευρώ(00.00 €) που αντιστοιχεί σε εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας ευρώ (00.00 €) έκαστο κ.ο.κ.

2) (για εταίρο νομικό πρόσωπο) Η εταιρεία με την επωνυμία με αρ. Γ.Ε.ΜΗ., και ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail) παρέχει στην εταιρεία (αντικείμενο εισφοράς), αποτιμηθείσας αξίας ευρώ (00.00 €) που αντιστοιχεί σε εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας ευρώ (00.00 €) έκαστο κ.ο.κ.

Μετά τα παραπάνω, τα μερίδια εκάστου εταίρου, που αποτελούν τη μερίδα συμμετοχής του στην εταιρεία, έχουν ως εξής:

Εταίρος/Εταίροι

Χρηματικές καταβολές

Εισφορές σε είδος

Σύνολο εισφορών

Αριθμός μεριδίων που αντιστοιχεί στο σύνολο των εισφορών

Ποσοστό συμμετοχής στην Εταιρεία

(για εταίρο φυσικό πρόσωπο)

....................

(όνομα, επώνυμο, πατρώνυμο) κ.ο.κ.

 

 

 

 

 

(για εταίρο νομικό πρόσωπο)

....................

(Επωνυμία, αρ. Γ.Ε.ΜΗ.) κ.ο.κ.

 

 

 

 

 

ΣΥΝΟΛΟ          

Άρθρο 6

Η ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ

Η Συνέλευση των Εταίρων είναι το ανώτατο όργανο της εταιρείας, συγκαλείται και αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση, όπως ο νόμος ορίζει.

Άρθρο 7 ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας. Κατ' εξαίρεση η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από την καταχώριση της πράξης σύστασης της Εταιρείας στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και λήγει την ΗΗ/ΜΜ/ΕΕΕΕ.

Άρθρο 8

ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ - ΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ

Η διαχείριση ασκείται από τον μοναδικό εταίρο/ ή όλους τους εταίρους μαζί (νόμιμη διαχείριση), η οποία έχει ως εξής:

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ

Από κοινού εκπροσώπηση και δέσμευση

Μεμονωμένη εκπροσώπηση και δέσμευση

(για διαχειριστή-εταίρο φυσικό πρόσωπο)

....................

(όνομα, επώνυμο, πατρώνυμο) κ.ο.κ.

 

 

(για διαχειριστή-εταίρο νομικό πρόσωπο)

....................

(επωνυμία νομικού προσώπου) που εκπροσωπείται νομίμως από τον/την (όνομα, επώνυμο, πατρώνυμο, μητρώνυμο), κάτοικος επί της οδού αρ , κάτοχος Δ.Α.Τ. (ή αρ. διαβατηρίου) Α.Φ.Μ , επάγγελμα , υπηκοότητας και ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail) κ.ο.κ.

 

 

ή

Οι διαχειριστές ορίζονται με απόφαση της συνέλευσης των εταίρων. Έως ότου πραγματοποιηθεί ο διορισμός των διαχειριστών ισχύει η νόμιμη διαχείριση και χρέη διαχειριστή εκτελούν όλοι οι εταίροι από κοινού.

ή

Με το παρόν καταστατικό η διοίκηση της εταιρείας, η διαχείριση γενικά των εταιρικών υποθέσεων και η δικαστική και εξώδικη εκπροσώπηση της εταιρείας ανατίθεται για αόριστη διάρκεια/ (ή για ορισμένη διάρκεια, η οποία ορίζεται στα έτη), στον/στους:

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ

Από κοινού εκπροσώπηση & δέσμευση

Μεμονωμένη εκπροσώπηση & δέσμευση

(για διαχειριστή-εταίρο φυσικό πρόσωπο)

....................

όνομα, επώνυμο, πατρώνυμο) κ.ο.κ.

 

 

(για διαχειριστή- μη εταίρο φυσικό πρόσωπο

....................

(όνομα, επώνυμο, πατρώνυμο, μητρώνυμο), κάτοικος επί της οδού αρ , κάτοχος Δ.Α.Τ. (ή αρ. διαβατηρίου) , Α.Φ.Μ , επάγγελμα , υπηκοότητας και ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail) κ.ο.κ.

 

 

Άρθρο 9

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζονται με το παρόν καταστατικό, εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν. 3190/1955 (Α' 91), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

Αυτά συμφώνησαν, συνομολόγησαν και συναποδέχθηκαν οι συμβαλλόμενοι:

1. .............................. (όνομα, επώνυμο, πατρώνυμο) κ.ο.κ.

2. .............................. (επωνυμία νομικού προσώπου, αρ. Γ.Ε.ΜΗ.) που εκπροσωπείται νομίμως για την υπογραφή του παρόντος από τον/την (όνομα, επώνυμο, πατρώνυμο μητρώνυμο), κάτοικος επί της οδού.... αρ. κάτοχος Δ.Α.Τ. (ή αρ. διαβατηρίου) , Α.Φ.Μ , επάγγελμα , υπηκοότητας και ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail) κ.ο.κ.

και αφού διαβάστηκε και βεβαιώθηκε το περιεχόμενο του υπογράφεται από όλους στ.... , την ΗΗ/ΜΜ/ΕΕΕΕ.

ή

Αυτά ομολογεί και αποδέχεται ο/η μοναδικός/ή ιδρυτής (όνομα, επώνυμο, πατρώνυμο), ο/η οποίος/α υπογράφει το παρόν καταστατικό στ , την ΗΗ/ΜΜ/ΕΕΕΕ.

ή

Αυτά ομολογεί και αποδέχεται ο μοναδικός ιδρυτής (επωνυμία νομικού προσώπου, αρ. Γ.Ε.ΜΗ.) που εκπροσωπείται νομίμως από τον/την (όνομα, επώνυμο, πατρώνυμο μητρώνυμο), κάτοικος επί της οδού.... αρ. κάτοχος Δ.Α.Τ.(ή αρ. διαβατηρίου) Α.Φ.Μ , επάγγελμα , υπηκοότητας και ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail) , ο οποίος/η οποία υπογράφει το παρόν καταστατικό στ , την ΗΗ/ΜΜ/ΕΕΕΕ.

O τόπος παροχής - Συμβολές Αστικού Δικαίου Νο 11

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΕΝΟΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Επίτομο Εργατικό Δίκαιο

ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΖΕΡΔΕΛΗΣ / ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΟΥΛΑΣ

send