logo-print

Άρθρο πέμπτο - Υπουργική Απόφαση 11026/19.2.2020 - Πρότυπο Καταστατικό Ε.Ε.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΣΧΥΟΣ:

19/02/2020

Κωδικοποιημένο
Ανώνυμες Εταιρίες
Βασική Νομοθεσία Ναυτικού Δικαίου

ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΜΠΕΧΛΙΒΑΝΗΣ - ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΕΚΑΣ

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Σημείωση: Για τη διευκόλυση των χρηστών το καταστατικό επισυνάπτεται σε αρχείο docx

Για οδηγίες συμπλήρωσης βλέπε Παραρτήμα Ι και Παραρτήμα ΙΙ

[Περιλαμβάνει το ελάχιστο περιεχόμενο όπως προβλέπεται στο άρθρο 9 του ν. 4441/2016 (Α' 227), και στο άρθρα 271 επ. του ν. 4072/2012 (Α' 86), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.]

Άρθρο 1

ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΤΑΙΡΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Συστήνεται με το παρόν καταστατικό Ετερόρρυθμη Εταιρεία με την επωνυμία « .................................... Ετερόρρυθμη Εταιρεία (ή Ε.Ε.)» και το διακριτικό τίτλο « ».

Για τις διεθνείς συναλλαγές η ανωτέρω επωνυμία αποδίδεται « Limited Partnership (ή L.P.)» και ο ανωτέρω διακριτικός τίτλος αποδίδεται « ».

Άρθρο 2

ΈΔΡΑ

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος ....................................

Άρθρο 3

ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της εταιρείας είναι ....................................

Άρθρο 4

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε έτη και αρχίζει από την καταχώριση και δημοσίευση του παρόντος καταστατικού στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και λήγει την ΗΗ/ΜΜ/ΕΕΕ.

ή

διάρκεια της εταιρείας είναι αορίστου χρόνου και αρχίζει από την καταχώριση και δημοσίευση του παρόντος καταστατικού στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.).

Άρθρο 5

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΑ ΚΕΡΔΗ ΚΑΙ ΤΙΣ ΖΗΜΙΕΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Οι εταίροι μετέχουν στα κέρδη και στις ζημιές της εταιρείας με τα παρακάτω ποσοστά έκαστος:

ΟΜΟΡΡΥΘΜΟΣ/ΟΜΟΡΡΥΘΜΟΙ ΕΤΑΙΡΟΣ/ΕΤΑΙΡΟΙ

Ποσοστό Συμμετοχής στηνεταιρεία που καταλαμβάνει τα κέρδη & τις ζημιές

1. (για εταίρο φυσικό πρόσωπο) (όνομα, επώνυμο, πατρώνυμο,μητρώνυμο), κάτοικος επί της οδού , αρ , κάτοχοςΔ.Α.Τ. (ή αρ. διαβατηρίου) , Α.Φ.Μ , επάγγελμα υπηκοότητας και ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail) κ.ο.κ.

...%

2. (για εταίρο νομικό πρόσωπο) (επωνυμία νομικού προσώπου, αρ.Γ.Ε.ΜΗ , και ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail) κ.ο.κ.

...%

ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΟΣ/ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΟΙ ΕΤΑΙΡΟΣ/ΕΤΑΙΡΟΙ

 

1. (για εταίρο φυσικό πρόσωπο) (όνομα, επώνυμο, πατρώνυμο,μητρώνυμο), κάτοικος επί της οδού , αρ ,κάτοχος Δ.Α.Τ. (ή αρ. διαβατηρίου) , Α.Φ.Μ ,επάγγελμα υπηκοότητας και ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail) κ.ο.κ.

...%

2. (για εταίρο νομικό πρόσωπο) (επωνυμία νομικού προσώπου, αρ.Γ.Ε.ΜΗ , και ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail) κ.ο.κ.

...%

Άρθρο 6

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ - ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Εξουσία διαχείρισης και εκπροσώπησης έχουν οι εταίροι:

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ

Από κοινού εκπροσώπηση & δέσμευση

Μεμονωμένη εκπροσώπηση & δέσμευση

(για διαχειριστή-εταίρο φυσικό πρόσωπο)

Ο εταίρος ....................... (όνομα, επώνυμο, πατρώνυμο) κ.ο.κ.

 

 

(για διαχειριστή-εταίρο νομικό πρόσωπο)

Η εταιρεία ........................ (επωνυμία νομικού προσώπου , αρ. Γ.Ε.ΜΗ.) που εκπροσωπείται νομίμως από τον/την (όνομα, επώνυμο, πατρώνυμο, μητρώνυμο), κάτοικος επί της οδού αρ , κάτοχος Δ.Α.Τ. (ή αρ. διαβατηρίου), Α.Φ.Μ , επάγγελμα , υπηκοότητας και ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail) κ.ο.κ

 

 

Άρθρο 7

Για όσα θέματα δε ρυθμίζονται με το παρόν καταστατικό εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4072/2012, καθώς και του Αστικού Κώδικα.

Αυτά συμφώνησαν, συνομολόγησαν και συναποδέχθηκαν οι εταίροι:

1. ......................... (όνομα, επώνυμο, πατρώνυμο) κ.ο.κ.

2. ......................... (επωνυμία νομικού προσώπου, αρ. Γ.Ε.ΜΗ.) που εκπροσωπείται νομίμως για την υπογραφή του παρόντος από τον/την (όνομα, επώνυμο, πατρώνυμο, μητρώνυμο), κάτοικος επί της οδού.... αρ. κάτοχος Δ.Α.Τ. (ή αρ. διαβατηρίου) , Α.Φ.Μ , επάγγελμα υπηκοότητας και ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail) κ.ο.κ.

και αφού διαβάστηκε και βεβαιώθηκε το περιεχόμενο του υπογράφεται από όλους στ , την ΗΗ/ΜΜ/ΕΕΕ

Το δίκαιο ακινήτων στην ολομέλεια του Αρείου Πάγου-Σειρά Συλλογές Νομολογίας ΕπΑΚ Νο 1

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ

H διεθνής δικαιοδοσία διασυνοριακών διάφορων εταιριών κατά τον κανονισμό 1215/2012 - ΠΠΠ Νο 7 -
send