Αναγκαστική απαλλοτρίωση

ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ:

Lawspot.gr

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ:

18/11/2013 - 20:59

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ:

16/11/2017 - 18:35

Το δικαίωμα στην ιδιοκτησία θεωρείται ένα από τα θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα και γι’ αυτό προστατεύεται με πολλούς και διάφορους τρόπους από το νόμο. Σε κάποιες εξαιρετικές περιπτώσεις όμως το Δημόσιο έχει τη δυνατότητα να αφαιρέσει την ιδιοκτησία ενός προσώπου έναντι αποζημίωσης, για λόγους δημοσίας ωφέλειας. Αυτή η αφαίρεση λέγεται αναγκαστική απαλλοτρίωση και λαμβάνει χώρα με πράξη της Διοίκησης. Οι παρακάτω προϋποθέσεις είναι απαραίτητες για να είναι η απαλλοτρίωση νόμιμη και έγκυρη.

Στην αναγκαστική απαλλοτρίωση η ωφέλεια για τους πολλούς υπερισχύει της ατομικής ιδιοκτησίας και γι’ αυτό η ωφέλεια αυτή πρέπει να είναι δημόσια και σαφώς προσδιορισμένη από την Διοίκηση στην κάθε περίπτωση.

Επιπλέον, η αποζημίωση πρέπει να περιλαμβάνει όλα τα συστατικά του ακινήτου και να επαρκεί για να αποκτήσει ο ιδιοκτήτης άλλο ισάξιο ακίνητο (πλήρης αποζημίωση). Η αποζημίωση καθορίζεται αποκλειστικά με απόφαση πολιτικού δικαστηρίου και πρέπει να καταβάλλεται πριν χάσει ο ιδιοκτήτης την κυριότητα επί του ακινήτου του (προηγούμενη αποζημίωση).

send