Απόπειρα εγκλήματος

Οι πράξεις που προετοιμάζουν την τέλεση ενός εγκλήματος ή η αρχή εκτέλεσης μιας εγκληματικής πράξης τιμωρούνται από το νόμο, ακόμα κι αν το έγκλημα δεν ολοκληρώθηκε.

Συνήθως η ποινή που επιβάλλεται είναι μειωμένη. Η απόπειρα μπορεί να μην τιμωρηθεί εάν ο δράστης με δική του βούληση και ανεξάρτητα από εξωτερικά εμπόδια, δεν ολοκλήρωσε το έγκλημα.

Top