Χρέη προς το Δημόσιο

15/01/2014

16/11/2017

Οι οφειλές προς το δημόσιο είναι ένα ζήτημα που απασχολεί ολοένα και περισσότερους Έλληνες πολίτες, οι οποίοι αδυνατώντας να πληρώσουν τα ποσά που τους αντιστοιχούν, ανησυχούν για τις έννομες συνέπειες. Το Δημόσιο προτιμά σαφώς να εισπράττει τις οφειλές των πολιτών προς αυτό παρά να τους διώκει ποινικά, γι’ αυτό και ο νόμος 2648/1998 προβλέπει τη δυνατότητα για τους οφειλέτες με πραγματική οικονομική αδυναμία να ρυθμίσουν τα ληξιπρόθεσμα χρέη τους προς το Δημόσιο και να γλιτώσουν ενδεχόμενες προσαυξήσεις από εκπρόθεσμη καταβολή.

Ο νόμος προβλέπει διευκολύνσεις στην καταβολή των ληξιπρόθεσμων οφειλών παρέχοντας μεγαλύτερες και πιο ευνοϊκές προθεσμίες, τις οποίες εγκρίνει η αρμόδια Δ.Ο.Υ (για οφειλές έως 300.000 ευρώ) ή ειδική επιτροπή  (για οφειλές άνω των 300.000 ευρώ). Το ύψος και ο αριθμός των μηνιαίων δόσεων υπολογίζονται με βάση το είδος και την προέλευση της οφειλής, το λόγο που ζητείται η ρύθμιση και τη γενικότερη συμπεριφορά του οφειλέτη. Για να κινηθεί η διαδικασία απαιτείται αίτηση από τον ενδιαφερόμενο καθώς και παράβολο ύψους 5 τοις χιλίοις επί της βασικής οφειλής που σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να ξεπερνά τα 1.000 ευρώ.

Ενδιαφέρον υπάρχει για τις περιπτώσεις εκείνες όπου κάποιος δεν πληρώσει τα βεβαιωμένα χρέη του προς το Δημόσιο. Ο νόμος 1882/1990 (όπως τροποποιήθηκε από τον 3943/2011) συμπεριλαμβάνει στην έννοια του Δημοσίου τις Δ.Ο.Υ., τα τελωνεία, τα Ν.Π.Δ.Δ, τις επιχειρήσεις και τους οργανισμούς του ευρύτερου δημόσιου τομέα, ενώ ορίζει ότι στον υπολογισμό του συνολικού χρέους συνυπολογίζονται οι τόκοι και οι προσαυξήσεις μέχρι την ημερομηνία σύνταξης του πίνακα χρεών. Εάν τα χρέη αυτά δεν πληρωθούν για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των τεσσάρων μηνών, προβλέπεται ότι ο οφειλέτης τιμωρείται με ποινή  φυλάκισης:

α. έως ένα χρόνο, εφόσον το συνολικό χρέος υπερβαίνει το ποσό των πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ.

β. τουλάχιστον έξι μηνών, εφόσον το συνολικό χρέος υπερβαίνει το ποσό των δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ.

γ. ενός τουλάχιστον έτους, εφόσον το συνολικό χρέος υπερβαίνει το ποσό των πενήντα χιλιάδων (50.000) ευρώ.

δ. τριών τουλάχιστον ετών, εφόσον το συνολικό χρέος υπερβαίνει το ποσό των εκατόν πενήντα χιλιάδων (150.000) ευρώ.

Το έγκλημα αυτό θεωρείται ημι-διαρκές και διώκεται με την αυτόφωρη διαδικασία από την παρέλευση του τετραμήνου έως και την συμπλήρωση του 1/3 του εκάστοτε χρόνου παραγραφής, ενώ η ποινική δίωξη ασκείται ύστερα από αίτηση του προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. ή του Τελωνείου προς τον Εισαγγελέα Πρωτοδικών της έδρας τους.

Η πράξη μπορεί να κριθεί ατιμώρητη, εάν το ποσό που οφείλεται εξοφληθεί μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης σε οποιονδήποτε βαθμό.

Σύνδεση στο Lawspot

Enter your e-mail address or username.
Enter the password that accompanies your e-mail.
Ξεχάσατε τον κωδικό σας;
logo

Δεν έχετε λογαριασμό;

Μπορείτε να εγγραφείτε στο Lawspot ανεξαρτήτως ιδιότητας, ως δικηγόρος, συμβολαιογράφος ή και απλός χρήστης, συμπληρώνοντας τη σχετική φόρμα εδώ.

Αν είστε δικηγόρος, με την εγγραφή σας στο Lawspot.gr κερδίζετε σημαντικά οφέλη. Δείτε αναλυτικές πληροφορίες εδώ.