Τι χρειάζεστε για την έκδοση πιστοποιητικού Ποινικού Μητρώου

Δικαιολογητικά και τρόποι αίτησης πιστοποιητικού Ποινικού Μητρώου

ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ:

Lawspot.gr

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ:

24/08/2015 - 18:42

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ:

16/11/2017 - 16:50

Για την έκδοση του πιστοποητικού Ποινικού Μητρώου ( Γενικής ή Δικαστικής Χρήσεως) απαιτούνται τα παρακάτω δικαιολογητικά:

- Έντυπη αίτηση

- Ταυτότητα ή Διαβατήριο

Η κατάθεση της αίτησης Ποινικού Μητρώου μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά μπορεί να γίνει με τους παρακάτω τρόπους:

1 - Στο τμήμα του Ποινικού Μητρώου κτίριο Εφετείου Αθηνών (Δέγλερη 2) - Υπόγειο - Θυρίδες - από 08:30 π.μ. έως 13.00 μ.μ.

Τηλέφωνα Πληροφοριών : 210-87.01.202 ΚΕΠ , 210-87.01.208 ΑΥΤ/ΛΤΗ, 210-87.01.242 ΘΥΡΙΔΑ

2. - μέσω των ΚΕΠ

Η παραλαβή του πιστοποιητικού μόνο μέσω του ΚΕΠ που διεκπεραίωσε την αίτηση.

(ΠΡΟΣΟΧΗ: Και στις δύο περιπτώσεις τα δικαιολογητικά θα πρέπει να παραδοθούν κατά την παραλαβή του πιστοποιητικού)

send