logo-print

Σύμβαση Logistics

Μια μορφή outsourcing για τη διαλογή, προσωρινή αποθήκευση, μεταφορά και διανομή εμπορευμάτων

"Η χώρα μας μπορεί να γίνει κέντρο logistics". Φράση που ακούμε συχνά, ιδίως στο πλαίσιο επισκέψεων πολιτικών σε περιοχές αναπτυσσόμενες εκτός του αστικού των μεγάλων κέντρων.

Η σύμβαση logistics είναι ένα συμβατικό μόρφωμα που δεν ρυθμίζεται στο νόμο, ως προς τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των μερών και αποτελεί μια "ατυπική" ή "sui generis" σύμβαση που απαντά στις συναλλαγές.

Νομοθετικός ορισμός της δίδεται  στο άρθρο 1 του ν. 4302/2014 (Α΄ 225/8.10.2014) Ρύθμιση θεμάτων Εφοδιαστικής κα

Εφοδιαστική (Logistics) είναι το σύνολο των διεργασιών που είναι απαραίτητες για το σχεδιασμό, την υλοποίηση και τον έλεγχο της ροής (της μεταφοράς, της διαμεταφοράς και της αποθήκευσης) αγαθών και εμπορευμάτων από οποιοδήποτε σημείο προέλευσης σε οποιοδήποτε σημείο προορισμού και αντιστρόφως, καθώς και για το σχεδιασμό, την υλοποίηση και τον έλεγχο της παροχής συναφών υπηρεσιών και της σχετικής πληροφορίας.

 Δραστηριότητες Εφοδιαστικής είναι ιδίως: Η συλλογή, φόρτωση, μεταφορά, μεταφόρτωση, εκφόρτωση και παράδοση αγαθών και εμπορευμάτων, η ομαδοποίηση (consolidation) και ο διαχωρισμός (deconsolidation) αγαθών και εμπορευμάτων, η αποθήκευση και η διαχείριση της απογραφής εμπορευμάτων, η διαχείριση επιστροφών εμπορευμάτων και φθαρμένων ή κατεστραμμένων εμπορευμάτων (reverse logistics) ή ακατάλληλων εμπορευμάτων ή υλικών συσκευασίας και η διαχείριση και επεξεργασία της πληροφορίας που αφορά όλες αυτές τις δραστηριότητες (κύριες δραστηριότητες). Η συσκευασία, η ανασυσκευασία, η ετικετοποίηση, ο έλεγχος της ποιότητας, η συναρμολόγηση ή οι μικρές τροποποιήσεις, οι εκτελωνιστικές εργασίες και η έκθεση και ο δειγματισμός προϊόντων (δευτερεύουσες - συμπληρωματικές δραστηριότητες). Προκειμένου οι δευτερεύουσες δραστηριότητες να εντάσσονται στο πλαίσιο άσκησης δραστηριότητας Εφοδιαστικής, απαιτείται η κατά κύριο λόγο άσκηση μίας τουλάχιστον κύριας δραστηριότητας.

 

γ) Επιχείρηση που δραστηριοποιείται στην Εφοδιαστική είναι κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που ασκεί κατ’ επάγγελμα δραστηριότητες Εφοδιαστικής είτε αποκλειστικά είτε παράλληλα είτε σε συνδυασμό με άλλες εμπορικές ή βιομηχανικές – βιοτεχνικές δραστηριότητες.

δ) Επιχείρηση παροχής υπηρεσιών Εφοδιαστικής (Third Party Logistics – 3PL) είναι η επιχείρηση που δραστηριοποιείται στην Εφοδιαστική και η οποία ασκεί, με σκοπό την παροχή υπηρεσιών Εφοδιαστικής προς τρίτους, τουλάχιστον μία ή περισσότερες από τις κύριες δραστηριότητες της μεταφοράς, της διαμεταφοράς και της αποθήκευσης αγαθών και εμπορευμάτων.

ε) Κέντρο Αποθήκευσης και Διανομής είναι το σύνολο των εγκαταστάσεων, στεγασμένων ή μη, συμπεριλαμβανομένων και των χώρων στάθμευσης οχημάτων, ρυμουλκούμενων και εμπορευματοκιβωτίων κάθε τύπου, οι οποίες εξυπηρετούν αποκλειστικά την άσκηση μίας ή περισσότερων κύριων δραστηριοτήτων Εφοδιαστικής, και είναι αυτόνομες, υπό την έννοια ότι δεν λειτουργούν εντός του χώρου άσκησης άλλης βιοτεχνικής ή βιομηχανικής ή λιανεμπορικής ή γεωργικής δραστηριότητας από το ίδιο πρόσωπο και προς εξυπηρέτηση της δραστηριότητας αυτής. Στο Κέντρο Αποθήκευσης και Διανομής δύνανται να ασκούνται και δευτερεύουσες - συμπληρωματικές δραστηριότητες Εφοδιαστικής. 

Μια πρόχειρη αναζήτηση νομολογίας δεν επιστρέφει πολλά αποτελέσματα για το τόσο συνηθισμένο στις συναλλαγές αυτό μόρφωμα. Έτσι, στην απόφαση 1956/2014 ΑΠ βλέπουμε να ονομάζεται ως " σύμβσαη υπηρεσιών διαχείρισης, φόρτωσης, εκφόρτωσης και αποθήκευσης υλικού (υπηρεσίες "logistics")". Στην απόφαση Δικαστηρίου Ιωαννίνων, βλέπουμε να ονομάζεται ως σύμβαση παροχής υπηρεσιών διαχείρισης και διανομής εμπορευμάτων της δυνάμει ένα μέρος έχει αναλάβει να παρέχει στο άλλο υπηρεσίες προσωρινής αποθήκευσης των προϊόντων του στην αποθήκη του και μεταφορά/διακίνηση των εμπορευμάτων προς πελάτες του. 

Αν δούμε το Ν. 4302, αναφέρει ότι  μια επιχείρηση παροχής υπηρεσιών Εφοδιαστικής (Third Party Logistics – 3PL) είναι η επιχείρηση που δραστηριοποιείται στην Εφοδιαστική και η οποία ασκεί, με σκοπό την παροχή υπηρεσιών Εφοδιαστικής προς τρίτους, τουλάχιστον μία ή περισσότερες από τις κύριες δραστηριότητες της μεταφοράς, της διαμεταφοράς και της αποθήκευσης αγαθών και εμπορευμάτων.

Αυτό γεννά το ερώτημα. Αν ασκεί μόνο τη μεταφορά εμπορευμάτων, θεωρείται επιχείρηση Logistics? Μάλλον ρητορικό το ερώτημα και η διατύπωση του νόμου ατυχής.

 

 

Δρ. Ευάγγελος Μαργαρίτης

Ο Δρ. Ευάγγελος Μαργαρίτης είναι Δικηγόρος παρ' Αρείω Πάγω. Υπηρετεί στη Διεύθυνση Νομικών Υπηρεσιών Εισηγμένης στο Χρηματιστήριο Αθηνών Εταιρεία Ανάπτυξης και Αξιοποίησης Ακινήτων. Διατέλεσε Μεταδιδακτορικός Ερευνητής Αστικού Δικαίου στη Νομική...

Ιδιωτικό Ασφαλιστικό Δίκαιο Ζ έκδοση
Ο δικαστικός έλεγχος της δράσης των ανεξάρτητων αρχών

ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ & ΘΕΜΕΛΙΩΔΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ / ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

send