logo-print

ΑΑΔΕ: Μέσα σε μια εργάσιμη η έκδοση ΑΦΜ και κλειδαρίθμου

Ο φορολογικός έλεγχος της Α.Α.Δ.Ε. στις τραπεζικές καταθέσεις ως βασικό εργαλείο κατά της φοροδιαφυγής, 2024
Η φορολογική ενημερότητα

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ​

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΤΣΟΣ

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΘΗΝΩΝ

Ενημερώνουμε τους συναδέλφους ότι τη Δευτέρα 15.1.2024, απεστάλη από τον Πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, προς τον Υπουργό Οικονομικών και τον Διοικητή της ΑΑΔΕ, η επισυναπτόμενη επιστολή, η οποία συνετάγη με την επιμέλεια της Επιτροπής του ΔΣΑ για τα φορολογικά θέματα (αποτελούμενη από τον Σύμβουλο – Ταμία κ. Κωνσταντίνο Καρέτσο και τους Συμβούλους κ.κ Δημήτρη Αναστασόπουλο και Μιχαήλ Καλαντζόπουλο και του Φορολογικού Συμβούλου της Ολομέλειας και αναπληρωτή Καθηγητή της Νομικής Σχολής ΕΚΠΑ κ. Ανδρέα Τσουρουφλή, σχετικά με την έκδοση ΑΦΜ και κλειδάριθμου.

Την 23η Ιανουαρίου 2024 η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), απέστειλε στον ΔΣΑ απαντητική επιστολή, με την οποία παρέχεται η διαβεβαίωση ότι: «….έχουν ήδη δοθεί οδηγίες στους υπαλλήλους των Δ.Ο.Υ τα συγκεκριμένα αιτήματα να διεκπεραιώνονται, κατά προτεραιότητα, εντός μίας εργάσιμης ημέρας».

Αναλυτικά το έγγραφο της ΑΑΔΕ αναφέρει:

Η Υπηρεσία μας, ανταποκρινόμενη στις απαιτήσεις της σύγχρονης ψηφιακής εποχής, ουδέποτε υπήρξε ουραγός και αμέτοχος θεατής των εξελίξεων. Τουναντίον, με αίσθημα ευθύνης, προτάσσοντας πάντα το συμφέρον και την καλύτερη, ποιοτικότερη και αμεσότερη εξυπηρέτηση του πολίτη, η ΑΑΔΕ έχει τολμήσει ρηξικέλευθες αλλαγές, με σκοπό τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών. Μεταξύ αυτών, συγκαταλέγεται και η ηλεκτρονική διαδικασία απόδοσης Α.Φ.Μ. και κλειδαρίθμου, η οποία πιστεύουμε θα αποσυμφορήσει τις Δ.Ο.Υ. και θα εξοικονομήσει χρόνο στους πολίτες.

Σας γνωρίζουμε ότι η νέα διαδικασία χορήγησης ΑΦΜ και Κλειδαρίθμου περιγράφεται εκτενώς στη με αριθ. Α.1185/23-11-2023 (ΦΕΚ 6708/Β’/29-11-2023) απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ. Σύμφωνα με αυτή, το αίτημα για την έκδοση ΑΦΜ και κλειδαρίθμου μετά την 1/12/2023 υποβάλλεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά.

Κατόπιν των ανωτέρω τροποποιήσεων, η διαδικασία απόδοσης ΑΦΜ και Κλειδαρίθμου, καθίσταται άμεση, δυναμική, καθοδηγούμενη για τον πολίτη, ελαχιστοποιώντας την ανάγκη φυσικής παρουσίας σε Δ.Ο.Υ. Η διαδικασία ολοκληρώνεται σε λιγότερο από 15 λετπά, ενώ όλοι ενθυμούμαστε τις ουρές του πρόσφατου παρελθόντος, τις καθυστερήσεις και την ταλαιπωρία των πολιτών στις Δ.Ο.Υ. για την ολοκλήρωση απλών διοικητικών διαδικασιών.

Περαιτέρω, σας ενημερώνουμε ότι έχουν ήδη δοθεί οδηγίες στους υπαλλήλους των Δ.Ο.Υ., τα συγκεκριμένα αιτήματα να διεκπεραιώνονται, κατά προτεραιότητα, εντός μίας εργάσιμης ημέρας.

Σε κάθε περίπτωση, πρόκειται για μια νέα διαδικασία, για την οποία θα πρέπει να δοθεί η απαραίτητη πίστωση χρόνου, ούτως ώστε αφενός όλα τα εμπλεκόμενα μέρη να εξοικειωθούν με τη νέα ψηφιακή πλατφόρμα, αφετέρου να αντιμετωπιστούν τυχόν αστοχίες του συστήματος. Στην προσπάθεια εκσυγχρονισμού της Διοίκησης, τα οφέλη θα είναι συλλογικά υπό την προϋπόθεση ότι οι πρωτοβουλίες τυγχάνουν αποδοχής και στήριξης. Για το λόγο αυτό, παρακαλούμε όπως ενημερώσετε σχετικά με τα ανωτέρω τα μέλη σας και ευελπιστούμε να σας βρούμε συνοδοιπόρους στην προσπάθεια παροχής καλύτερων υπηρεσιών στους πολίτες.

Πηγή: dsa.gr
Ένδικη προστασία για ακίνητο φερόμενο ως "άγνωστου" ιδιοκτήτη - Β έκδοση, Βιβλιοθήκη Δικαίου Κτηματολογίου Νο 19 -

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΤΣΙΛΙΓΓΕΡΙΔΟΥ

Εθνικό κτηματολόγιο - Νομολογιακά Δρώμενα -Σειρά Συλλογές Νομολογίας ΕπΑΚ Νο 2 (ΕΤΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ 2023)