Αλλαγές στο Νόμο για το Ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης (Ν. 3251/2004)

Τροποποίηση του ν. 3251/2004 "Ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης, τροποποίηση του ν. 2928/2001 για τις εγκληματικές οργανώσεις"

11/04/2018

19/04/2018

Σε δημόσια διαβούλευση τέθηκε η νομοθετική πρωτοβουλία του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, υπό τον τίτλο: «Τροποποίηση του ν. 3251/2004 “Ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης, τροποποίηση του ν. 2928/2001 για τις εγκληματικές οργανώσεις και άλλες διατάξεις”, σε συμμόρφωση με την απόφαση-πλαίσιο 2009/299/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 26ης Φεβρουαρίου».

Μεταξύ άλλων, το σχέδιο νόμου προβλέπει:

Άρθρο 1

Ο τίτλος του άρθρου 6 του νόμου 3251/2004 αντικαθίσταται ως εξής: «Διαβίβαση ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης και σχετικών εγγράφων».

Μετά την παράγραφο 6 του άρθρου 6 του νόμου 3251/2004 προστίθεται παράγραφος 7 ως ακολούθως:

«Κατόπιν αιτήματος της αρμόδιας αρχής εκτέλεσης, ο αρμόδιος εισαγγελέας εφετών της διαβιβάζει αντίγραφο της απόφασης που επιβάλλει ποινή στερητική της ελευθερίας ή μέτρο ασφαλείας στερητικό της ελευθερίας, εφόσον αυτή δεν έχει επιδοθεί στον εκζητούμενο. Η παράδοση του αντιγράφου της απόφασης στο εκζητούμενο πρόσωπο από την αρμόδια αρχή του κράτους εκτέλεσης δεν συνιστά επίσημη επίδοση της απόφασης και δεν κινεί τις προθεσμίες άσκησης ενδίκων μέσων.»

Άρθρο 2

Ο τίτλος του άρθρου 12 του νόμου 3251/2004 αντικαθίσταται ως εξής: «Δυνατότητα μη εκτέλεσης ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης – Εξαιρέσεις».

Μετά την περίπτωση ε΄ του άρθρου 12 του νόμου 3251/2004 προστίθεται περίπτωση στ΄ ως ακολούθως:

«στ) αν ο εκζητούμενος με σκοπό την εκτέλεση ποινής στερητικής της ελευθερίας ή μέτρου ασφαλείας στερητικού της ελευθερίας δεν εμφανίσθηκε αυτοπροσώπως στη δίκη που οδήγησε στην έκδοση της απόφασης.»

Στο άρθρο 12 προστίθεται δεύτερη παράγραφος ως εξής:

«2. Ειδικά ως προς την περίπτωση στ΄ της παρ. 1, η δικαστική αρχή εκτελεί ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης όταν σε αυτό αναφέρεται ότι, σύμφωνα με τις δικονομικές διατάξεις του δικαίου του κράτους έκδοσης, ο εκζητούμενος:

α) Είτε είχε κλητευθεί εμπρόθεσμα και νομότυπα, είτε είχε ενημερωθεί εμπρόθεσμα με άλλα μέσα, ώστε να αποδεικνύεται σαφώς ότι τελούσε εν γνώσει της ημερομηνίας και του τόπου διεξαγωγής της δίκης, και επιπλέον γνώριζε ότι μπορεί να εκδοθεί απόφαση ερήμην του, ή

β) τελούσε εν γνώσει της δίκης, είχε δε δώσει εντολή σε δικηγόρο που διόρισε ο ίδιος ή που διορίσθηκε αυτεπαγγέλτως να τον εκπροσωπήσει στη δίκη και όντως εκπροσωπήθηκε από τον εν λόγω δικηγόρο στη δίκη, ή

γ) μετά την επίδοση της καταδικαστικής απόφασης και μετά την ενημέρωσή του για το δικαίωμά του να δικαστεί εκ νέου ή να ασκήσει ένδικο μέσο, κατά την εκδίκαση των οποίων δικαιούται να παρίσταται και όπου θα επανεξετασθεί η ουσία της υπόθεσης με νέα τυχόν αποδεικτικά στοιχεία και με ενδεχόμενο την εξαφάνιση της αρχικής απόφασης, είτε δήλωσε ρητά ότι δεν αμφισβητεί την απόφαση είτε δεν ζήτησε να δικαστεί εκ νέου ή δεν άσκησε ένδικο μέσο εντός της νόμιμης προθεσμίας, ή

δ) δεν παρέλαβε αυτοπροσώπως με επίδοση την απόφαση, αλλά αυτή θα του επιδοθεί αυτοπροσώπως και χωρίς υπαίτια καθυστέρηση μετά την παράδοσή του, θα ενημερωθεί ρητά για το δικαίωμά του να δικαστεί εκ νέου ή να ασκήσει ένδικο μέσο, κατά την εκδίκαση των οποίων δικαιούται να παρίσταται και όπου θα επανεξετασθεί η ουσία με νέα τυχόν αποδεικτικά στοιχεία και με ενδεχόμενο την εξαφάνιση της αρχικής απόφασης, και θα ενημερωθεί σχετικά με την προθεσμία εντός της οποίας οφείλει να ζητήσει να δικαστεί εκ νέου ή να ασκήσει ένδικο μέσο, όπως προβλέπεται στο σχετικό ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης.

Δείτε αναλυτικά το σχέδιο νόμου, το οποίο θα μείνει ανοιχτό για διαβούλευση έως τις 11 Απριλίου, εδώ.

Σύνδεση στο Lawspot

Enter your e-mail address or username.
Enter the password that accompanies your e-mail.
Ξεχάσατε τον κωδικό σας;
logo

Δεν έχετε λογαριασμό;

Μπορείτε να εγγραφείτε στο Lawspot ανεξαρτήτως ιδιότητας, ως δικηγόρος, συμβολαιογράφος ή και απλός χρήστης, συμπληρώνοντας τη σχετική φόρμα εδώ.

Αν είστε δικηγόρος, με την εγγραφή σας στο Lawspot.gr κερδίζετε σημαντικά οφέλη. Δείτε αναλυτικές πληροφορίες εδώ.

send