logo-print

Αναρτήθηκε η εγκύκλιος για εκλογικούς καταλόγους, εκλογικά τμήματα και καταστήματα ψηφοφορίας

06/05/2019

07/05/2019

H ένωση δικαίου

ΙΩΑΝΝΗ ΣΑΡΜΑΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Στοιχεία Δημοσιονομικού Δικαίου

ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΑΡΜΠΑΣ

Αναρτήθηκε στη Διαύγεια η εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών "Εκλογικοί κατάλογοι, καθορισµός εκλογικών τµηµάτων και καταστηµάτων ψηφοφορίας για τη διενέργεια των εκλογών για την ανάδειξη των µελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, των περιφερειακών, δηµοτικών και κοινοτικών εκλογών της 26ης Μαΐου καθώς και των επαναληπτικών της 2ας Ιουνίου 2019".

Η εγκύκλιος αποσκοπεί στην πληρέστερη ενηµέρωση των αρµοδίων αρχών αναφορικά µε τους εκλογικούς καταλόγους και τον καθορισµό των εκλογικών τµηµάτων και καταστηµάτων ψηφοφορίας, λαµβάνοντας υπόψη τα δεδοµένα που προκύπτουν από την εφαρµογή της µε αριθµ. 29745/18.04.2019 (Β΄1366) απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών.

Α. ΕΚΛΟΓΙΚΟΙ ΚΑΤΑΛΟΓΟΙ

Οι εκλογές θα διενεργηθούν µε τους βασικούς και ειδικούς εκλογικούς καταλόγους της Α΄ αναθεώρησης (Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου), στην οποία περιλαµβάνονται οι µεταβολές (νέοι εκλογείς, µεταδηµοτεύσεις, ετεροδηµότες, πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης) που έχουν συντελεστεί µέχρι και την 28η Φεβρουαρίου 2019.

1. Νέοι εκλογείς

Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 4 και της παρ.1 του άρθρου 10 του π.δ/τος 26/2012 «Κωδικοποίηση σ' ενιαίο κείµενο των διατάξεων της νοµοθεσίας για την εκλογή βουλευτών» (Α΄57), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, οι νέοι εκλογείς που συµπληρώνουν το 17ο έτος της ηλικίας τους, δηλαδή οι γεννηθέντες το 2002 αποκτούν το δικαίωµα του εκλέγειν, και συνεπώς περιλαµβάνονται αυτεπάγγελτα στις καταστάσεις που συντάχθηκαν από τους δήµους, το χρονικό διάστηµα από 1ης µέχρι τέλους Φεβρουαρίου. Για τους εκλογείς αυτούς, η 1η Ιανουαρίου θεωρείται ως ηµεροµηνία γέννησης όλων όσοι γεννήθηκαν µέσα στο χρόνο.

2. Ειδικοί εκλογικοί κατάλογοι ετεροδηµοτών

Στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους ετεροδηµοτών περιλαµβάνονται όλες οι µεταβολές (αιτήσεις εγγραφής/διαγραφής) που συντελέστηκαν µέχρι και την 28η Φεβρουαρίου 2019.

3. Ειδικοί εκλογικοί κατάλογοι των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης περιλαµβάνονται οι πολίτες των λοιπών 27 κρατών µελών, εφόσον διαµένουν στη χώρα µας και υπέβαλαν σχετική αίτηση εγγραφής στον οικείο δήµο, προκειµένου να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωµα κατά τις δηµοτικές, κοινοτικές και περιφερειακές εκλογές ή/και εκλογές για την ανάδειξη των µελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου του Μαΐου 2019. Στους καταλόγους των πολιτών της Ένωσης περιλαµβάνονται όλες οι µεταβολές (αιτήσεις εγγραφής/διαγραφής) που συντελέστηκαν µέχρι και την 28η Φεβρουαρίου 2019.

Β. ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΕΤΕΡΟ∆ΗΜΟΤΩΝ

Αναφορικά µε τη δυνατότητα άσκησης του εκλογικού δικαιώµατος των ετεροδηµοτών στις εκλογές της 26ης Μαΐου/2ας Ιουνίου 2019, υπογραµµίζεται ότι οι εκλογείς που είναι γραµµένοι στους καταλόγους ετεροδηµοτών:

- Στις αυτοδιοικητικές εκλογές (Α΄ και Β΄ Κυριακή), ασκούν το εκλογικό τους δικαίωµα αποκλειστικά και µόνο στην περιφέρεια του δήµου που είναι δηµότες, δηλαδή στο δήµο της βασικής εγγραφής τους. Στον εκλογικό κατάλογο της βασικής εγγραφής τους θα υπάρχει η ένδειξη «Ε» (ετεροδηµότης).

- Στις εκλογές για την ανάδειξη των µελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ασκούν το εκλογικό τους δικαίωµα αποκλειστικά και µόνο στον τόπο διαµονής

Υπενθυµίζεται: στις ευρωεκλογές οι ετεροδηµότες ασκούν το εκλογικό τους δικαίωµα σε εκλογικό τµήµα του δήµου διαµονής τους, χωρίς την προϋπόθεση της συγκέντρωσης των 40 εκλογέων από την ίδια βασική εκλογική περιφέρεια σε επίπεδο εφετειακής περιφέρειας, όπως ισχύει κατά τις βουλευτικές εκλογές.

Εφιστάται η προσοχή: εφόσον στο βασικό κατάλογο υπάρχει δίπλα στο όνοµα του εκλογέα η ένδειξη «Ε» (ετεροδηµότης), σε καµία περίπτωση να µην επιτραπεί να ψηφίσει σε εκλογικό τµήµα του δήµου εγγραφής για τις Ευρωεκλογές.

Επισηµαίνεται τέλος, ότι η εγγραφή εκλογέα στους καταλόγους ετεροδηµοτών είναι πάγια και διαρκής, δηλαδή δεν αφορά συγκεκριµένη εκλογική διαδικασία, αίρεται δε µόνο µε την υποβολή από τον ενδιαφερόµενο αίτησης διαγραφής. 

Γ. ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ

1. Σύσταση εκλογικών τµηµάτων Τα περί εκλογικών τµηµάτων και καταστηµάτων ψηφοφορίας για τη διενέργεια εκλογών για την ανάδειξη των µελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, των δηµοτικών, κοινοτικών και περιφερειακών εκλογών, ρυθµίζονται από τις διατάξεις των άρθρων 51, 52 και 55 του π.δ/τος 26/2012, σε συνδυασµό µε τις διατάξεις του άρθρου 114 του ν. 3852/2010 «Πρόγραµµα Καλλικράτης» (Α΄87), όπως ισχύει.

Η διεξαγωγή των εκλογικών διαδικασιών στα εκλογικά τµήµατα κατά τις εκλογές της 26ης Μαΐου και 2ας Ιουνίου 2019 ρυθµίζεται µε την µε αριθµ. 29745/18.04.2019 (Β΄1366) απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών.

Βάσει αυτής:

α. Η αρίθµηση των εκλογικών τµηµάτων είναι συνεχής, ξεκινώντας από τον αριθµό «1».

β. Για αριθµό εγγεγραµµένων άνω των τριακοσίων (300), συστήνονται ζεύγη εκλογικών τµηµάτων, διακριτά σε Α και Β. Η αρίθµηση κάθε ζεύγους είναι κοινή, πχ «25Α» και «25Β».

γ. Η ψηφοφορία για την ανάδειξη των µελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και τις περιφερειακές εκλογές, θα διεξαχθεί στα εκλογικά τµήµατα µε τη διάκριση «Α».

δ. Η ψηφοφορία για τις δηµοτικές εκλογές και την ανάδειξη συµβούλων ή προέδρων κοινότητας, θα διεξαχθεί στα εκλογικά τµήµατα µε τη διάκριση «Β».

ε. Θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή έτσι ώστε τα ανωτέρω «Α» και «Β» εκλογικά τµήµατα να στεγάζονται στο ίδιο εκλογικό κατάστηµα και σε συνεχόµενες αίθουσες που θα βρίσκονται στον ίδιο όροφο, ώστε να προκύπτει και χωροταξικά η αλληλουχία τους.

στ. Σε κάθε τµήµα που αποτελεί µέρος του ίδιου ζεύγους χορηγείται από ένα αντίγραφο του ίδιου εκλογικού καταλόγου. Στα τµήµατα µε τη διάκριση «Β» δεν θα χορηγηθεί ειδικός κατάλογος ετεροδηµοτών. 

Δείτε αναλυτικά την εγκύκλιο 21/2019 του Υπουργείου Εσωτερικών

Περιουσιακά Εγκλήματα απλό

ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ / ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΑΔΑΜ ΠΑΠΑΔΑΜΑΚΗΣ

Tα πρόδηλα σφάλματα στο κτηματολογικό δίκαιο Βιβλιοθήκη Δικαίου Κτηματολογίου Νο 20

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ - ΔΗΜΗΤΡΑΣ

send