logo-print

Αντιντάμπινγκ: Εγκρίθηκε ο νέος ευρωπαϊκός κανονισμός για την προστασία της ευρωπαϊκής βιομηχανίας

Οι νέοι κανόνες συνιστούν τη μεγαλύτερη μεταρρύθμιση των μέσων εμπορικής άμυνας της Ένωσης που έχει γίνει τα τελευταία 20 χρόνια

04/06/2018

04/06/2018

Sakkoulas Online A5

Sakkoulas Online A5

Sakkoulas Online A4

Sakkoulas Online A4

Επιμέλεια: Γεώργιος Π. Κανέλλος

Στη συνεδρίαση της Τετάρτης, 30-05-2018, η Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (ΕΚ) ενέκρινε τον νέο ευρωπαϊκό κανονισμό σχετικά με την άμυνα κατά των εισαγωγών που αποτελούν αντικείμενο ντάμπινγκ και επιδοτήσεων εκ μέρους χωρών μη μελών της ΕΕ.

Οι νέοι κανόνες προβλέπουν, μεταξύ άλλων:

  • Επιβολή υψηλότερων δασμών στις εισαγωγές που αποτελούν αντικείμενο ντάμπινγκ ή επιδοτήσεων
  • Ταχύτερες και πιο διαφανείς έρευνες, γραφείο υποστήριξης για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ), συμμετοχή των συνδικαλιστικών οργανώσεων
  • Θα λαμβάνεται υπόψη το κοινωνικό και περιβαλλοντικό ντάμπινγκ

Ο νέος ευρωπαϊκός κανονισμός θα καταπολεμήσει αποτελεσματικότερα τις πρακτικές ντάμπινγκ που εφαρμόζουν χώρες εκτός ΕΕ.

Βάσει του νέου ευρωπαϊκού κανονισμού θα επιβάλλονται υψηλότεροι δασμοί στις εισαγωγές που αποτελούν αντικείμενο ντάμπινγκ ή επιδοτήσεων για την καλύτερη προστασία των θέσεων εργασίας στην ΕΕ και των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων. Το κείμενο του κανονισμού συμφωνήθηκε ατύπως μεταξύ του ΕΚ και του Συμβουλίου τον Δεκέμβριο του 2017.

Τα νέα νομοθετικά μέτρα στοχεύουν στην καταπολέμηση αθέμιτων εμπορικών πρακτικών από τρίτες χώρες και συμπληρώνουν την πρόσφατη επικαιροποίηση των κανόνων για την καταπολέμηση του ντάμπινγκ από τρίτες χώρες που παρεμβαίνουν σε μεγάλο βαθμό στην οικονομία.

Τί αλλάζει

  • Η ΕΕ θα μπορεί να επιβάλει υψηλότερους δασμούς στις εισαγωγές που αποτελούν αντικείμενο ντάμπινγκ ή επιδοτήσεων.
  • Θα μειωθεί η διάρκεια των ερευνών για υποθέσεις αντιντάμπινγκ.
  • Οι δαπάνες για τις ευρωπαϊκές βιομηχανίες που απορρέουν από τις διεθνείς συμφωνίες για την εργασία και το περιβάλλον θα αντικατοπτρίζονται στον υπολογισμό των δασμών.
  • Θα δημιουργηθεί γραφείο υποστήριξης για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που θα ασχολείται με τις καταγγελίες και τις διαδικασίες έρευνας.
  • Τα συνδικάτα θα συμμετέχουν στις έρευνες και στην αξιολόγηση των δασμών που θα επιβληθούν.
  • Όλα τα προϊόντα που εισέρχονται στην ΕΕ θα παρακολουθούνται αυστηρά από τη στιγμή της κοινοποίησης της έρευνας έως την πραγματική έναρξη της.
  • Ο κανονισμός θα εφαρμόζεται και στις αποκλειστικές οικονομικές ζώνες (θαλάσσιες ζώνες που χρησιμοποιούνται κυρίως για την παραγωγή ενέργειας) προκειμένου να καλυφθούν τα νομοθετικά κενά.

Δηλώσεις εισηγητών

«Η παρούσα νομοθεσία θα διασφαλίσει το εμπορικό αμυντικό μας σύστημα. Οι ευρωπαίοι εργαζόμενοι και κατασκευαστές αντιμετωπίζουν αθέμιτες εμπορικές πρακτικές που παίρνουν διάφορες μορφές. Δίνουμε στις βιομηχανίες μας τα κατάλληλα εργαλεία για να προστατεύσουν τις θέσεις εργασίας στην Ευρώπη και εξασφαλίζουμε ότι το εμπόριο θα γίνεται σε δίκαιη βάση», δήλωσε ο πρόεδρος της επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου, Bernd Lange (Ευρωπαίοι Σοσιαλιστές, Γερμανία).

«Αυτή είναι η μεγαλύτερη μεταρρύθμιση των μέσων εμπορικής άμυνας της ΕΕ που έχει γίνει τα τελευταία 23 χρόνια. Μπορούμε πλέον να διασφαλίσουμε ότι τα εργαλεία μας προσαρμόζονται στο σύγχρονο εμπορικό σύστημα του 21ου αιώνα», δήλωσε ο εισηγητής του ΕΚ Christopher Fjellner (Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, Σουηδία).

Επόμενα βήματα

Ο νέος κανονισμός θα τεθεί σε ισχύ την επομένη της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ, η οποία αναμένεται να πραγματοποιηθεί τον Ιούνιο του 2018.

 

Το δίκαιο της ενέργειας μέσα από τη νομολογία του δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΡΓΑΛΙΑΣ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΕΙΔΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΔΙΚΑΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας - Κατ΄ άρθρο Νομολογία -Δ έκδοση - XII & 1889

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

send