logo-print

ΑΠΔΠΧ: Πρόστιμο σε γιατρό για παραβίαση δικαιώματος πρόσβασης γονέα σε ιατρικά δεδομένα ανήλικου τέκνου

03/11/2022

07/11/2022

Δίκαιο πληροφορικής - E έκδοση
Διαδίκτυο & τεχνητή νοημοσύνη στο ελληνικό δίκαιο

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΕΚΟΣ

ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ & ΔΙΚΑΙΟ

Πρόστιμο ύψους 5.000 ευρώ επέβαλε η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα για παραβιάσεις της νομοθεσίας περί προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Συγκεκριμένα, η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα εξέτασε καταγγελία κατά υπευθύνου επεξεργασίας - ιατρού για μη ικανοποίηση του δικαιώματος πρόσβασης, το οποίο άσκησε ο πατέρας για λογαριασμό του ανήλικου τέκνου του ασκώντας τη γονική μέριμνα.

Σύμφωνα με το ιστορικό,ο πατέρας κατήγγειλε τη μη ανταπόκριση παιδιάτρου, στο δικαίωμα πρόσβασης σε ιατρικά δεδομένα του ανήλικου τέκνου του που άσκησε με γραπτό ηλεκτρονικό μήνυμα (sms).

Προσκόμισει δε στην Αρχή, μεταξύ άλλων, και συμβολαιογραφική πράξη εκούσιας αναγνώρισης του εν λόγω τέκνου από συμβολαιογράφο Αθηνών.

Η Αρχή ζήτησε από την εν λόγω ιατρό διευκρινίσεις επισημαίνοντας την πάγια νομολογία της Αρχής, δυνάμει της οποίας ο ασκών τη γονική μέριμνα του ανήλικου τέκνου του (άρ. 128 και 1510 ΑΚ) έχει καταρχήν ως νόμιμος εκπρόσωπός του το δικαίωμα πρόσβασης του άρθρου 15 του ΓΚΠΔ στα στοιχεία που αναφέρονται στο ανήλικο τέκνο του, εκτός εάν προβλέπεται διαφορετικά από δικαστική απόφαση.

Ειδικότερα, η Αρχή ζήτησε από την καταγγελλόμενη ιατρό να διευκρινίσει εάν ο καταγγέλλων άσκησε ενώπιόν της το δικαίωμα πρόσβασης στα ιατρικά δεδομένα του ανήλικου τέκνου του και σε ποια συγκεκριμένα καθώς και με ποιον τρόπο η τελευταία απάντησε στο εν λόγω δικαίωμα πρόσβασης, άλλως ζητήθηκε να διευκρινιστούν οι λόγοι για τους οποίους η ιατρός δεν ανταποκρίθηκε στο σχετικό αίτημα, παρέχοντας σχετική προς τούτο τεκμηρίωση.

Μεταξύ άλλων η Αρχή σημειώνει στην απόφασή της ότι η άσκηση του δικαιώματος πρόσβασης δεν απαιτείται να λαμβάνει χώρα με συγκεκριμένο τύπο ή πανηγυρικά π.χ. με την επίκληση των διατάξεων του ΓΚΠΔ ή με ρητή αναφορά σε άσκηση του.

Σύμφωνα με την Αρχή, η καταγγελλόμενη παιδίατρος όφειλε να απαντήσει στο επίμαχο δικαίωμα πρόσβασης που ασκήθηκε κατά τα ανωτέρω από τη στιγμή που και η ίδια συνομολογεί ότι παρακολουθεί το ανήλικο τέκνο του καταγγέλλοντος και ως εκ τούτου συλλέγει και καταγράφει στο τηρούμενο από την ίδια σύστημα αρχειοθέτησης, ήτοι στον ιατρικό φάκελο του ασθενούς, έγγραφα που το αφορούν.

Θα πρέπει δε να επισημανθεί, συμπληρωματικά προς τα ανωτέρω, η υποχρέωση της ιατρού δυνάμει του προαναφερόμενου άρθρου 14 του Κώδικα Ιατρικής Δεοντολογίας, όπως τηρεί ιατρικό αρχείο για τους ασθενείς που παρακολουθεί. Με δεδομένο ότι η ίδια η καταγγελλόμενη παραδέχεται ότι παρακολουθεί το τέκνο και ως εκ τούτου τηρεί το εν λόγω αρχείο, το οποίο είναι διαθέσιμο, οφείλει ως υπεύθυνη επεξεργασίας να διασφαλίζει κατ’ αρ. 12 παρ. 1 και 2 ΓΚΠΔ την ευχερή και απρόσκοπτη σε αυτό πρόσβαση κατ’ αρ. 15 παρ. 1 ΓΚΠΔ του εκάστοτε ασκούντος τη γονική μέριμνα ανήλικου τέκνου που παρακολουθεί ως ιατρός.

Η Αρχή διαπίστωσε ότι έλαβε χώρα παραβίαση των άρθρων 12 παρ. 1, 3, 4 και 15 ΓΚΠΔ παρ. 1 του ΓΚΠΔ και επέβαλε χρηματικό πρόστιμο ύψους 2.500 ευρώ.

Επιπλέον, διαπιστώθηκε παραβίαση της κατ’ άρθρο 31 του ΓΚΠΔ υποχρέωσης της ιατρού, ως υπεύθυνης επεξεργασίας, όπως συνεργάζεται με την εποπτική αρχή, για την οποία επιβλήθηκε χρηματικό πρόστιμο ύψους 2.500 ευρώ.

Δείτε αναλυτικά την απόφαση στο dpa.gr

Πολιτική Δικονομία Ε έκδοση
Δίκαιο σημάτων Ερμηνεία Ν. 4679/2020 περί σημάτων

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΡΟΚΑΣ

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΔΙΚΑΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

send