logo-print

Δικαστήριο ΕΕ: Η πρακτική φορολογικών απαλλαγών που χορηγήθηκαν από το Βέλγιο σε πολυεθνικές μέσω προαποφάσεων συνιστά καθεστώς ενισχύσεων

Καθεστώς ενισχύσεων που έθεσε σε εφαρμογή το Βέλγιο – Απαλλαγή των πλεοναζόντων κερδών – Φορολογική προαπόφαση (tax ruling) – Πάγια διοικητική πρακτική – Φορολογική αυτονομία των κρατών μελών

20/09/2021

20/09/2021

Ο προσδιορισμός και η είσπραξη του φόρου

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΜΑΥΡΙΔΗΣ

H ένωση δικαίου

ΙΩΑΝΝΗ ΣΑΡΜΑΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Επιμέλεια: Γεώργιος Π. Κανέλλος<

Με τη δημοσιευθείσα στις 16-09-2021 απόφασή του, το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΕΕ) αποφάνθηκε ότι η Επιτροπή ορθά έκρινε ότι οι φορολογικές απαλλαγές που χορήγησε το Βέλγιο σε πολυεθνικές εταιρίες με προαποφάσεις (rulings)συνιστούν καθεστώς κρατικών ενισχύσεων.

Συγκεκριμένα, το ΔΕΕ αναίρεσε την απόφαση της 14ης Φεβρουαρίου 2019 του Γενικού Δικαστηρίου (ΓΔΕΕ), Βέλγιο και Magnetrol International κατά Επιτροπής, T‑131/16 και T‑263/16, και ανέπεμψε την υπόθεση στο τελευταίο για να κρίνει άλλα ζητήματα αυτής.

Ιστορικό της υπόθεσης

Από το 2005, το Βέλγιο εφάρμοσε σύστημα πλεοναζόντων κερδών βελγικών οντοτήτων που ανήκουν σε πολυεθνικό όμιλο. Αυτές οι οντότητες επωφελούνταν από προαπόφαση (ruling) των βελγικών φορολογικών αρχών, εφόσον μπορούσαν να αποδείξουν την ύπαρξη μιας νέας κατάστασης, όπως είναι η αναδιοργάνωση που συνεπάγεται τη μετεγκατάσταση της κεντρικής επιχείρησης στο Βέλγιο, η δημιουργία θέσεων εργασίας ή η πραγματοποίηση επενδύσεων. Στο πλαίσιο αυτό, τα κέρδη που θεωρούνταν «πλεονάζοντα» στο μέτρο που υπερέβαιναν τα κέρδη τα οποία θα είχαν πραγματοποιήσει συγκρίσιμες αυτόνομες οντότητες υπό παρόμοιες περιστάσεις, εξαιρούνταν από τον φόρο εταιριών.

To 2016, με απόφασή της η Επιτροπή διαπίστωσε ότι οι απαλλαγές που χορηγήθηκαν από το Βέλγιο μέσω προαποφάσεων συνιστούσαν καθεστώς ενισχύσεων το οποίο ήταν ασυμβίβαστο με την εσωτερική αγορά και διέταξε την ανάκτηση τους από 55 δικαιούχους, μεταξύ των οποίων η Magnetrol International. To Βέλγιο και η Magnetrol International άσκησαν προσφυγή ενώπιον του ΓΔΕΕ επιδιώκοντας την ακύρωση της απόφασης της Επιτροπής.

Στις 14 Φεβρουαρίου 2019, το ΓΔΕΕ ακύρωσε την απόφαση της Επιτροπής (T‑131/16 και T‑263/16 Βέλγιο και Magnetrol International κατά Επιτροπής), εκτιμώντας, μεταξύ άλλων, ότι η Επιτροπή είχε εσφαλμένα καταλήξει στο συμπέρασμα ότι το βελγικό σύστημα συνιστούσε καθεστώς ενισχύσεων κατά τον κανονισμό (ΕΕ) 2015/1589 [κανονισμός περί λεπτομερών κανόνων για την εφαρμογή του άρθρου 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης].

Στις 24 Απριλίου 2019, η Επιτροπή άσκησε αίτηση αναίρεσης ενώπιον του ΔΕΕ κατά της απόφασης του ΓΔΕΕ. Κατά την Επιτροπή, το ΓΔΕΕ ερμήνευσε εσφαλμένα τον όρο «καθεστώς ενισχύσεων».

Απόφαση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Με την απόφασή του αυτή, το Δικαστήριο έκρινε ότι η Επιτροπή ορθώς διαπίστωσε την ύπαρξη καθεστώτος ενισχύσεων,

Επιπλέον, το ΔΕΕ αναίρεσε την απόφαση του ΓΔΕΕ, της 14ης Φεβρουαρίου 2019, Βέλγιο και Magnetrol International κατά Επιτροπής, T‑131/16 και T‑263/16, και ανέπεψε την υπόθεση στο τελευταίο προκειμένου να αποφανθεί επί άλλων ζητημάτων της.

Γίνεται υπόμνηση ότι το Δικαστήριο μπορεί να επιληφθεί αιτήσεως αναιρέσεως, η οποία περιορίζεται σε νομικά ζητήματα, κατά αποφάσεως ή διατάξεως του Γενικού Δικαστηρίου. Καταρχήν, η άσκηση αναιρέσεως δεν έχει ανασταλτικό αποτέλεσμα. Εάν είναι παραδεκτή και βάσιμη, το Δικαστήριο αναιρεί την απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου. Στην περίπτωση που η υπόθεση είναι ώριμη προς εκδίκαση, το Δικαστήριο μπορεί να αποφανθεί το ίδιο οριστικά επί της διαφοράς. Σε αντίθετη περίπτωση, αναπέμπει την υπόθεση στο Γενικό Δικαστήριο, το οποίο δεσμεύεται από την απόφαση που εξέδωσε το Δικαστήριο στο πλαίσιο της αιτήσεως αναιρέσεως.

Το πλήρες κείμενο της απόφασης είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα CURIA

Η προβληματική στέγαση της δικαιοσύνης στον Πειραιά

ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ

ΔΕΓΛΕΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Ποινικός Κώδικας Κατ΄ άρθρο Νομολογία

ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ / ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΖΗΣΗΣ

send