logo-print

ΔΣΑ: Οι συνέπειες του Brexit για τους δικηγόρους

Τι προβλέπεται στη Συμφωνία Αποχώρησης για την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων και άλλα σημαντικά ζητήματα

12/03/2018

13/03/2018

Το Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο της Διεθνούς Διαιτησίας

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ

ΚΑΛΑΒΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Ο Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΣΑΔΗΡΑΣ

Ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών κοινοποίηση ανάρτησε στην ιστοσελίδα του την πρόσφατη ενημέρωση του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Δικηγορικών Συλλόγων (CCBE) σχετικά με τις συνέπειες του Brexit για τους δικηγόρους.

Όπως αναφέρει ο ΔΣΑ, λόγω του αυτονόητου ενδιαφέροντος για το θέμα, παρατίθεται αυτούσια η ενημέρωση που έγινε εκ μέρους του CCBE (του κ. Simone Cuomo, που παρακολουθεί το θέμα) προς τα μέλη όλων των αρμοδίων Επιτροπών και Ομάδων Εργασίας για το BREXIT και τις συνέπειές του για τους δικηγόρους.

Αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων

Σύμφωνα με το σχέδιο της Συμφωνίας Αποχώρησης, η αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων για επαγγελματικές δραστηριότητες θα εξακολουθήσει να ισχύει.

Όσον αφορά τους δικηγόρους, το άρθρο 25 σχετικά με τα αναγνωρισμένα επαγγελματικά προσόντα ορίζει τα εξής:

"1. Η αναγνώριση, πριν από το τέλος της μεταβατικής περιόδου, επαγγελματικών προσόντων -όπως ορίζεται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 στοιχείο β’ της Οδηγίας 2005/36/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου- των πολιτών της Ένωσης ή των υπηκόων του Ηνωμένου Βασιλείου από το κράτος υποδοχής ή το κράτος εργασίας τους, διατηρεί την ισχύ της στο αντίστοιχο κράτος, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος άσκησης του επαγγέλματος υπό τους ίδιους όρους με τους υπηκόους του, εφόσον η αναγνώριση έγινε σύμφωνα με οποιαδήποτε από τις ακόλουθες διατάξεις:

[…]

(β) άρθρο 10 παράγραφοι 1 και 3 της οδηγίας 98/5/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, όσον αφορά την πρόσβαση στο επάγγελμα του δικηγόρου στο κράτος μέλος υποδοχής· "

Αυτό συμβαδίζει με τη θέση που εξέφρασε η πλειοψηφία των 27 δικηγορικών συλλόγων της ΕΕ, η οποία αναγνωρίζει μόνο τα δικαιώματα εκείνων που εντάχθηκαν στο επάγγελμα στη χώρα υποδοχής πριν από το Brexit (σύμφωνα με το άρθρο 10 της Οδηγίας περί ιδρύσεως), και όχι εκείνων που επιθυμούν να συνεχίσουν να ασκούν το επάγγελμα υπό τον τίτλο της χώρας καταγωγής (σύμφωνα με το άρθρο 3 της Οδηγίας περί ιδρύσεως).

Επιπλέον, εάν η αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων έχει ζητηθεί πριν από το τέλος της μεταβατικής περιόδου, η αίτηση θα διεκπεραιωθεί στο εσωτερικό της χώρας σύμφωνα με τους κανόνες της ΕΕ που ισχύουν κατά την υποβολή της αίτησης:

«Άρθρο 26 - Τρέχουσες διαδικασίες για την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων

Ο τίτλος ΙΙΙ της Οδηγίας 2005/36/ΕΚ, το άρθρο 10 παράγραφοι 1 και 3 της Οδηγίας 98/5/ΕΚ, το άρθρο 14 της Οδηγίας 2006/43/ΕΚ και η Οδηγία 74/556/ΕΟΚ εφαρμόζονται από αρμόδια αρχή του κράτους υποδοχής ή του κράτους εργασίας, σε σχέση με την εξέταση οποιασδήποτε αίτησης αναγνώρισης των επαγγελματικών προσόντων η οποία εισήχθη πριν από το τέλος της μεταβατικής περιόδου από πολίτες της Ένωσης ή υπηκόους του Ηνωμένου Βασιλείου και σε σχέση με την απόφαση σχετικά με οποιαδήποτε τέτοια αίτηση.»

Όσον αφορά τις εκκρεμείς αιτήσεις που αναφέρονται στο άρθρο 26, το άρθρο 27 ορίζει ότι: «το Ηνωμένο Βασίλειο και τα κράτη μέλη συνεργάζονται για να διευκολύνουν την εφαρμογή του άρθρου 26. Η συνεργασία μπορεί να περιλαμβάνει την ανταλλαγή πληροφοριών, μεταξύ άλλων για πειθαρχικές ή ποινικές κυρώσεις που έχουν επιβληθεί ή οποιεσδήποτε άλλες σοβαρές και ειδικές περιστάσεις που ενδέχεται να έχουν συνέπειες στην άσκηση των δραστηριοτήτων που εμπίπτουν στις Οδηγίες που αναφέρονται στο άρθρο 26.»

Διατάξεις Διαχωρισμού

Το τμήμα αυτό καλύπτει τα προϊόντα που προσφέρονται στην αγορά, τις τρέχουσες τελωνειακές διαδικασίες, τον ισχύοντα ΦΠΑ και τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης, την πνευματική ιδιοκτησία, τις συνεχιζόμενες διαδικασίες δικαστικής συνεργασίας σε ποινικές υποθέσεις και τις διαδικασίες δικαστικής συνεργασίας σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις.

Περιλαμβάνει, επίσης, δεδομένα και πληροφορίες που έχουν υποβληθεί σε επεξεργασία ή έχουν ληφθεί πριν από το τέλος της μεταβατικής περιόδου, τρέχουσες διαδικασίες δημόσιων συμβάσεων, θέματα Ευρατόμ, δικαστικές και διοικητικές διαδικασίες της ΕΕ, διαδικασίες διοικητικής συνεργασίας, προνόμια και ασυλίες και άλλα θέματα σχετικά με τη λειτουργία των θεσμικών οργάνων και οργανισμών της ΕΕ.

Το τμήμα αυτό καλύπτει επίσης ζητήματα διαχωρισμού που δεν συζητήθηκαν τον Δεκέμβριο, περιλαμβανομένων των κανόνων που εφαρμόζονται στις διαδικασίες που βρίσκονται σε εξέλιξη, όταν η νομοθεσία της ΕΕ παύσει να εφαρμόζεται στο Ηνωμένο Βασίλειο, συμπεριλαμβανομένων των Ευρωπαϊκών Ενταλμάτων Σύλληψης και των Γεωγραφικών Ενδείξεων.

Ελλείψει συμφωνίας, η Επιτροπή στήριξε το κείμενό της στην πρόοδο που σημειώθηκε στις διαπραγματεύσεις, καθώς και στα έγγραφα θέσεων για κάθε ένα από τα σχετικά θέματα που δημοσιεύθηκαν κατά τη διάρκεια του 2017.

Όσον αφορά την εκπροσώπηση ενώπιον του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΕΕ), το άρθρο 87 ορίζει:

«1. Όταν, πριν από τη λήξη της μεταβατικής περιόδου, ένας δικηγόρος εξουσιοδοτημένος να ασκεί τα καθήκοντά του ενώπιον των δικαστηρίων του Ηνωμένου Βασιλείου, εκπροσωπεί ή επικουρεί ένα διάδικο ενώπιον του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά τη διαδικασία ενώπιόν του ή σε προδικαστικές αποφάσεις που του υποβάλλονται πριν από το τέλος της μεταβατικής περιόδου, ο δικηγόρος αυτός μπορεί να συνεχίσει να εκπροσωπεί ή να συνδράμει τον εν λόγω διάδικο στις διαδικασίες ή στις αιτήσεις αυτές.

2. Δικηγόροι εξουσιοδοτημένοι να ασκούν τα καθήκοντά τους ενώπιον των δικαστηρίων του Ηνωμένου Βασιλείου μπορούν να εκπροσωπούν ή να συνδράμουν έναν διάδικο ενώπιον του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 83 [σχετικά με νέες υποθέσεις ενώπιον του ΔΕΚ].»

Παρόλο που η παράγραφος 2 συνάδει με τη θέση που εξέφρασε η πλειοψηφία των 27 δικηγορικών συλλόγων της ΕΕ, καθώς συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του άρθρου 19 του Καταστατικού του Δικαστηρίου, η παράγραφος 1 του άρθρου αυτού δεν είναι σύμφωνη με τη θέση που εξέφρασε η πλειοψηφία των 27 δικηγορικών συλλόγων της ΕΕ, η οποία διατύπωσε σχετικώς τα ακόλουθα: «Οι Βρετανοί δικηγόροι, κατά τη στιγμή της αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την ΕΕ, οι οποίοι έχουν ήδη λάβει εντολή από πελάτη και έχουν ήδη κινήσει διαδικασία ενώπιον του Δικαστηρίου, δεν μπορούν να προχωρήσουν μέχρι το τέλος της διαδικασίας και αυτομάτως (κρίσιμη ημερομηνία) χάνουν την εντολή τους και πρέπει να αντικατασταθούν από δικηγόρο εξουσιοδοτημένο να ασκεί τα καθήκοντά του σε κράτος μέλος της ΕΕ των 27».

Δείτε αναλυτικά το κείμενο στο dsa.gr

Αναγνώριση και εκτέλεση αποφάσεων διατροφής στον ενιαίο Ευρωπαϊκό Χώρο

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ

Βασικά Στοιχεία Εμπορικού Δικαίου

ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΔΙΚΑΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ - ΔΙΚΑΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ