Δυνατότητα χορήγησης σε υποψήφιο υποτροφίας δημοσίων εγγράφων, στα οποία εμπεριέχονται φορολογικά στοιχεία συνυποψηφίων του

Το φορολογικό απόρρητο ισχύει και σε περιπτώσεις που το περιεχόμενο φορολογικών στοιχείων ενσωματώθηκε σε άλλο διοικητικό έγγραφο (ΝΣΚ)

ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ:

Lawspot.gr

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ:

15/09/2017 - 14:42

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ:

16/11/2017 - 16:11

Με νέα γνωμοδότησή του το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους απάντησε σε ερώτημα αναφορικά με τη δυνατότητα χορήγησης σε υποψήφιο υποτροφίας μεταπτυχιακών σπουδών από Ίδρυμα, δημοσίων εγγράφων, στα οποία εμπεριέχονται λεπτομερή φορολογικά στοιχεία συνυποψηφίων του.

Απαντώντας στο ερώτημα που απηύθυνε η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας - Θράκης, το ΝΣΚ επεσήμανε ότι η Διοίκηση δεν μπορεί να χορηγήσει στον ενδιαφερόμενο τα αντίγραφα που ζητά, καθόσον το φορολογικό απόρρητο ισχύει και σε περιπτώσεις που το περιεχόμενο φορολογικών στοιχείων ενσωματώθηκε σε άλλο διοικητικό έγγραφο, το οποίο ως εκ τούτου δεν μπορεί να χορηγηθεί.

Δείτε αναλυτικά την ατομική γνωμοδότηση 187/2017 εδώ.

send