logo-print

Εγκρίθηκε ο Κώδικας Συναλλαγών Δημοπρασιών Προθεσμιακών Προϊόντων Ηλεκτρικής Ενέργειας

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η σχετική απόφαση της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας

02/10/2016

29/01/2018

Ερμηνεία Υπαλληλικού Κώδικα - Κατ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΝΔΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΜΑΡΙΑ ΑΝΔΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ
 

Το δικαίωμα ιδιοκτησίας και η αναγκαστική απαλλοτρίωση -Κατ άρθρο ερμηνεία

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Με την υπ' αριθμ. 329/2016 απόφαση της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας εγκρίθηκε ο Κώδικας Συναλλαγών Δημοπρασιών Προθεσμιακών Προϊόντων Ηλεκτρικής Ενέργειας.

Υπενθυμίζεται ότι με τη διάταξη της παραγράφου 4.3, της Ενότητας Γ’ του άρθρου 3 του Ν. 4336/2015 προβλέφθηκε ο σχεδιασμός συστήματος δημοπρασιών τύπου ΝΟΜΕ, με στόχο, μεταξύ άλλων, την ανακατανομή μεριδίων στη λιανική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, την ανάπτυξη υγιούς ανταγωνισμού στη λιανική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς και τη βελτίωση της ποιότητας και των τιμών παροχής ηλεκτρικής ενέργειας στους τελικούς καταναλωτές.

Για την επίτευξη των ανωτέρω στόχων, εκδόθηκε ο Ν. 4389/2016 με το άρθρο 135 του οποίου θεσπίστηκε μηχανισμός πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας από τη ΔΕΗ Α.Ε., δυνάμει δημοπρασιών προθεσμιακών προϊόντων ηλεκτρικής ενέργειας με φυσική παράδοση, μέσω του Ημερήσιου Ενεργειακού Προγραμματισμού (ΗΕΠ) και με ρυθμιστικά καθοριζόμενη τιμή εκκίνησης.

Σύμφωνα με την εξουσιοδοτική διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 140 του νόμου αυτού η οργάνωση και διεξαγωγή των ανωτέρω δημοπρασιών διενεργείται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Συναλλαγών Δημοπρασιών Προθεσμιακών Προϊόντων Ηλεκτρικής Ενέργειας, ο οποίος καταρτίζεται από τον Λειτουργό της Αγοράς και υποβάλλεται στη ΡΑΕ μέχρι το τέλος Ιουνίου 2016.

Ειδικότερα, για την έκδοση του Κώδικα αυτού προβλέπεται ότι «Η ΡΑΕ, κατόπιν δημόσιας διαβούλευσης, κατά τις διατάξεις του άρθρου 29 του Ν. 4001/ 2011 (Α΄ 179) και αφού προβεί σε τυχόν τροποποιήσεις και προσθήκες, εκδίδει με απόφασή της τον Κώδικα Συναλλαγών Δημοπρασιών Προθεσμιακών Προϊόντων Ηλεκτρικής Ενέργειας, ο οποίος δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως...».

Όπως επισημαίνεται στη σχετική απόφαση της ΡΑΕ, κατά την εφαρμογή των δημοπρασιών προθεσμιακών προϊόντων, λαμβάνεται σε κάθε περίπτωση υπόψη η συμβατότητα των σχετικών μηχανισμών με το Ενωσιακό Δίκαιο και ως εκ τούτου η αποφυγή περιορισμών στην άσκηση δικαιωμάτων συμμετοχής στις Δημοπρασίες.

Ωστόσο, οι σχετικοί κανόνες θα πρέπει να βρίσκονται σε αιτιώδη συνάφεια με την επίτευξη του στόχου για την αύξηση του επιπέδου υγιούς ανταγωνισμού στη λιανική αγορά και να σταθμίζονται τα οφέλη και οι συνέπειες από την εφαρμογή των κανόνων αυτών και αναλόγως να λαμβάνεται μέριμνα για την εξυπηρέτηση του στόχου.

Δείτε τον Κώδικα Συναλλαγών Δημοπρασιών Προθεσμιακών Προϊόντων Ηλεκτρικής Ενέργειας εδώ.

 

Δίκαιο Κεφαλαιουχρικών Εταιριών Tόμος Ι

ΒΑΣΙΛΗΣ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ

ΛΑΖΑΡΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΔΙΚΑΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

Ασφαλιστικά μέτρα και ακίνητα Δημοσιεύματα ΕπαΚ Νο 6