logo-print

Ελληνικές υποθέσεις ενώπιον του Δικαστηρίου της ΕΕ: Ανασκόπηση 2016 - Στατιστικά στοιχεία

Πόσες και ποιες αποφάσεις εξέδωσε το Δικαστήριο της ΕΕ επί ελληνικών υποθέσεων το 2016 - Πόσες εκκρεμούν - Στατιστικά και για τις κυπριακές υποθέσεις

20/02/2017

16/11/2017

Διεθνής εμπορική διαιτησία - Τόμος Ι -Β έκδοση
Το εφαρμοστέο δίκαιο ως προς τις έννομες συνέπειες των δικαστικών αποφάσεων - Μελέτες ΕΡΜΕΚ Νο 11

Το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης έδωσε στη δημοσιότητα ορισμένα ενδιαφέροντα στατιστικά στοιχεία αναφορικά με τις ελληνικές και κυπριακές υποθέσεις, επί των οποίων κλήθηκε να αποφανθεί εντός του 2016.

Ειδικότερα, το 2016, το Δικαστήριο της ΕΕ εξέδωσε 14 αποφάσεις και διατάξεις επί ελληνικών υποθέσεων, εκ των οποίων 5 επί προσφυγών λόγω παραβάσεως κράτους μέλους (Επιτροπή κατά Ελλάδας) και 3 επί προδικαστικών παραπομπών.

Παράλληλα, το 2016, τα ελληνικά δικαστήρια υπέβαλαν 5 αιτήσεις εκδόσεως προδικαστικής απόφασης

Το σύνολο των αιτήσεων αυτών από το 1986 (έτος υποβολής των δύο πρώτων αιτήσεων από ελληνικά δικαστήρια) ανέρχεται σε 178:

- 11 από τov Άρειo Πάγo,

- 57 από τo Συμβoύλιo της Επικρατείας

- oι υπόλoιπες 110 από άλλα δικαστήρια.

Διαβάστε επίσης: Τι κάνει, πώς λειτουργεί και πώς μπορεί ένας πολίτης να προσφύγει στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΕΕ);

Τo 2016 εισήχθησαν στο ΔΕΕ 7 προσφυγές λόγω παραβάσεως κράτους μέλους (το 2012: 2, το 2013: 4, το 2014: 7, το 2015: 4).

Από τo 1981 έχουν εισαχθεί 407 τέτοιες υποθέσεις.

Οι εκκρεμείς ενώπιον του ΔΕΕ ελληνικές υποθέσεις είναι σήμερα 18.

Παρακάτω μπορείτε να δείτε αναλυτική λίστα με τις υποθέσεις, καθώς και σύνδεσμο προς την περίληψη της κάθε απόφασης, όπως είχαν δημοσιευθεί από το Lawspot αμέσως μετά την έκδοση των αποφάσεων.

Αποφάσεις επί προσφυγών λόγω παραβάσεως κράτους μέλους:

Υπόθεση C-292/14 (Οι Έλληνες ναυτικοί που κατοικούν στην Ελλάδα και ναυτολογούνται από εταιρία με καταστατική έδρα σε τρίτη χώρα αλλά πραγματική έδρα σε κράτος μέλος προστατεύονται από το δίκαιο της Ένωσης σε περίπτωση αφερεγγυότητας της εταιρίας αυτής). Δείτε επίσης: Δικαστήριο ΕΕ: Η εγγύηση των μισθολογικών απαιτήσεων εφαρμόζεται ανεξαρτήτως των θαλασσίων υδάτων

Υπόθεση C-504/14 (Το Δικαστήριο διαπιστώνει ότι η Ελλάδα παρέβη την υποχρέωσή της να προστατεύσει τις θαλάσσιες χελώνες Caretta caretta στον κόλπο της Κυπαρισσίας). Δείτε επίσης: Καταδίκη της Ελλάδας για την Caretta caretta στην Κυπαρισσία από το Δικαστήριο της ΕΕ

Υπόθεση C-584/14 (Λόγω καθυστερήσεως στην εφαρμογή της νομοθεσίας της Ένωσης περί αποβλήτων, η Ελλάδα υποχρεούται να καταβάλει κατ’ αποκοπήν ποσό ύψους 10 εκατομμυρίων ευρώ και χρηματική ποινή ύψους 30.000 ευρώ ανά ημέρα καθυστερήσεως). Δείτε επίσης: Πρόστιμο 10 εκατομμυρίων ευρώ στην Ελλάδα για τα επικίνδυνα απόβλητα επικύρωσε το Δικαστήριο της ΕΕ

Υπόθεση C-244/15 (Aπαλλαγή από τον φόρο κληρονομίας για την πρώτη κατοικία, η οποία εφαρμόζεται μόνον στους υπηκόους των κρατών μελών της ΕΕ που κατοικούν στην Ελλάδα είναι αντίθετη προς το δίκαιο της Ένωσης). Δείτε επίσης: Αντίθετη με το δίκαιο της ΕΕ η απαλλαγή από τον φόρο κληρονομίας πρώτης κατοικίας μόνο για τους μόνιμους κατοίκους Ελλάδας

Υπόθεση C-66/15 (Η Ελλάδα, εισπράττοντας ολόκληρο το ποσό του προβλεπομένου από τη νομοθεσία της τέλους ταξινόμησης κατά την ταξινόμηση μισθωμένου ή χρησιμοποιουμένου με χρηματοδοτική μίσθωση, εκ μέρους πελάτη που κατοικεί στο έδαφός της, από προμηθευτή εγκατεστημένο σε άλλο κράτος μέλος, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη η διάρκεια της σύμβασης μίσθωσης ή της σύμβασης χρηματοδοτικής μίσθωσης και η διάρκεια της χρήσης του εν λόγω οχήματος επί ελληνικού εδάφους, παρέβη τις υποχρεώσεις που υπέχει από τα άρθρα 56 ΣΛΕΕ έως 62 ΣΛΕΕ). Δείτε επίσης: Δικαστήριο ΕΕ: Καταδίκη της Ελλάδος για τέλος ταξινόμησης και συμβάσεις leasing

Επί προδικαστικών παραπομπών:

Υπόθεση C-201/15  (ΑΓΕΤ Ηρακλής: Το δίκαιο της Ένωσης δεν απαγορεύει καταρχήν σε κράτος μέλος να εναντιώνεται, υπό ορισμένες περιστάσεις, σε ομαδικές απολύσεις προκειμένου να προστατεύονται οι εργαζόμενοι και η απασχόληση). Δείτε επίσης: Δικαστήριο ΕΕ για ομαδικές απολύσεις: Είναι συμβατή η ελληνική νομοθεσία με το ευρωπαϊκό δίκαιο;

Υπόθεση C-81/15 (Καπνοβιομηχανία ΚΑΡΕΛΙΑ: Βιομηχανοποιημένα καπνά που διακινούνται υπό καθεστώς αναστολής επιβολής του ειδικού φόρου καταναλώσεως και ευθύνη του εγκεκριμένου αποθηκευτή).

Υπόθεση C-292/14  (Στρουμπούλης: Οι Έλληνες ναυτικοί που κατοικούν στην Ελλάδα και ναυτολογούνται από εταιρία με καταστατική έδρα σε τρίτη χώρα αλλά πραγματική έδρα σε κράτος μέλος προστατεύονται από το δίκαιο της Ένωσης σε περίπτωση αφερεγγυότητας της εταιρίας αυτής).

Στατιστικά από το Γενικό Δικαστήριο της ΕΕ (ΓΔΕΕ)

Το 2016 το Γενικό Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης εξέδωσε 19 ελληνικές αποφάσεις και διατάξεις.

Οι εκκρεμείς ενώπιον του ΓΔΕΕ ελληνικές υποθέσεις είναι σήμερα 26.

Κύπρος

Όσον αφορά σε κυρπιακές υποθέσεις, το 2016 το Δικαστήριο της ΕΕ εξέδωσε 4 αποφάσεις και το Γενικό Δικαστήριο της ΕΕ 3.

Σήμερα δεν εκκρεμεί καμία υπόθεση ενώπιον του ΔΕΕ. Ενώπιον του ΓΔΕΕ εκκρεμούν 16 υποθέσεις.

Διαβάστε επίσης: Στο Δικαστήριο της ΕΕ παραπέμπεται η Ελλάδα για τον ΕΦΚ σε τσίπουρο και τσικουδιά

Δίκαιο αναγκαστικής εκτελέσεως ΙΙ, 3η έκδ.
Τα υποκειμενικά και αντικειμενικά όρια της συμφωνίας περί διαιτησίας

ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ

send