logo-print

Εμπειρογνώμονες του ΟΗΕ χαιρετίζουν τη διεξαγωγή δημοψηφίσματος στην Ελλάδα

«Πράγματι, η δημοκρατία σημαίνει αυτοδιάθεση και η αυτοδιάθεση συχνά απαιτεί δημοψήφισμα - και στην Ελλάδα», αναφέρουν οι εμπειρογνώμονες του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα

02/07/2015

29/01/2018

Ευρωπαϊκό Δίκαιο

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΕΥΓΕΝΙΑ ΣΑΧΠΕΚΙΔΟΥ

Sakkoulas Online A5

Sakkoulas Online A5

Δύο εμπειρογνώμονες του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για τα ανθρώπινα δικαιώματα χαιρέτησαν τη διεξαγωγή δημοψηφίσματος στην Ελλάδα, προκειμένου να αποφασιστεί με δημοκρατικές διαδικασίες το μονοπάτι που θα ακολουθήσει η χώρα για την επίλυση της οικονομικής κρίσης, χωρίς την επιδείνωση της κατάστασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Ο ανεξάρτητος εμπειρογνώμονας των Ηνωμένων Εθνών για την προώθηση της δημοκρατικής και δίκαιης διεθνούς τάξης, Alfred de Zayas, και η εμπειρογνώμονας για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη διεθνή αλληλεγγύη, Virginia Dandan, τόνισαν ότι διακυβεύονται πολλά περισσότερα από τις υποχρεώσεις αποπληρωμής του χρέους, προειδοποιώντας για την ανάγκη προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Ελλάδα (βλ. δήλωση Juan Pablo Bohoslavsky).

Σεβασμός στις προβλεπόμενες διαδικασίες

«Όλα τα θεσμικά όργανα και οι μηχανισμοί για τα ανθρώπινα δικαιώματα θα πρέπει να υποδέχονται το ελληνικό δημοψήφισμα ως μία εύγλωττη έκφραση της αυτοδιάθεσης του ελληνικού λαού, σύμφωνα με το άρθρο 1 του Διεθνούς Συμφώνου για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα και κατ' εφαρμογή του άρθρου 25 για τη συμμετοχή του κοινού. 

Πράγματι, μια δημοκρατική και δίκαιη διεθνής τάξη απαιτεί τη συμμετοχή όλων των ενδιαφερόμενων μερών στη διαδικασία λήψης αποφάσεων και σεβασμό των προβλεπόμενων διαδικασιών, κάτι το οποίο μπορεί να επιτευχθεί καλύτερα μέσω της διεθνούς αλληλεγγύης και της προσέγγισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην επίλυση όλων των προβλημάτων, συμπεριλαμβανομένης και της οικονομικής κρίσης», αναφέρουν στη δήλωσή τους οι εμπειρογνώμονες.

Οι εμπειρογνώμονες επικρίνουν τη στάση της διεθνούς κοινότητας, υπογραμμίζοντας ότι «είναι απογοητευτικό το γεγονός ότι το ΔΝΤ και η ΕΕ έχουν αποτύχει να καταλήξουν σε μία λύση που δεν απαιτεί πρόσθετα οπισθοδρομικά μέτρα λιτότητας.

Ορισμένοι ηγέτες έχουν εκφράσει τη δυσαρέσκειά τους στην ιδέα της διεξαγωγής ενός δημοψηφίσματος στην Ελλάδα. Γιατί; Τα δημοψηφίσματα είναι από τις καλύτερες παραδόσεις της δημοκρατικής διακυβέρνησης», σημειώνουν χαρακτηριστικά.

Ασύμβατη με τη λαϊκή εντολή η αποδοχή της προτεινόμενης συμφωνίας

Στη συνέχεια της δήλωσής τους, οι εμπειρογνώμονες του ΟΗΕ αναφέρουν την ανάγκη τήρησης των δεσμεύσεων του πρωθυπουργού της Ελλάδος απέναντι στους Έλληνες πολίτες.

«Κανείς δεν μπορεί να περιμένει ο Πρωθυπουργός της Ελλάδας να παραιτηθεί από τις δεσμεύσεις που ανέλαβε στους ανθρώπους που τον εξέλεξαν με σαφή εντολή να διαπραγματευτεί μια δίκαιη λύση που δεν διαλύει την ελληνική δημοκρατία και οδηγεί σε αύξηση της ανεργίας και την κοινωνική εξαθλίωση. 

Η συνθηκολόγηση με το τελεσίγραφο για την επιβολή περαιτέρω μέτρων λιτότητας για τον Ελληνικό πληθυσμό θα ήταν ασύμβατη με τη δημοκρατική εμπιστοσύνη στον Έλληνα Πρωθυπουργού από το εκλογικό σώμα. 

Από τη φύση, κάθε μέλος έχει την ευθύνη να προστατεύει την ευημερία όλων των ατόμων που ζουν υπό τη δικαιοδοσία του. Αυτό περιλαμβάνει φορολογική και δημοσιονομική κυριαρχία και ρυθμιστικό χώρο που δεν μπορούν να χαλκεύονται από εξωτερικούς παράγοντες, ακόμα και αν είναι κράτη, διακυβερνητικές οργανώσεις ή πιστωτές», αναφέρουν οι εμπειρογνώμονες.

Καμία συμφωνία δανείου μπορεί να υποχρεώσει μια χώρα να παραβιάζει τα ανθρώπινα δικαιώματα του πληθυσμού της

Ως προς το νομικό κομμάτι των υποχρεώσεων που απορρέουν από τις συμβάσεις, οι εμπειρογνώμονες του ΟΗΕ αναφέρουν τα εξής:

«Το άρθρο 103 του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών ορίζει ότι οι διατάξεις του Χάρτη υπερισχύουν έναντι όλων των άλλων συνθηκών.

Ως εκ τούτου, καμία συνθήκη ή συμφωνία δανείου μπορεί να υποχρεώσει μια χώρα να παραβιάζει τα πολιτικά, πολιτιστικά, οικονομικά, πολιτικά και κοινωνικά δικαιώματα του πληθυσμού της, ούτε μπορεί μια σύμβαση δανείου να ακυρώσει την κυριαρχία ενός κράτους.

Οποιαδήποτε συμφωνία που θα απαιτούσε μια τέτοια παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του διεθνούς εθιμικού δικαίου είναι αντίθετη στα χρηστά ήθη και συνεπώς άκυρη, σύμφωνα με το άρθ. 53 της Σύμβασης της Βιέννης για το Δίκαιο των Συνθηκών.

Μιας δημοκρατική και δίκαιη διεθνής τάξης απαιτεί ένα εμπορικό και οικονομικό καθεστώς που θα διευκολύνει την υλοποίηση του συνόλου των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Οι διακυβερνητικές οργανώσεις πρέπει να προωθούν και σε καμία περίπτωση να εμποδίζουν την επίτευξη της πληρότητας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Το εξωτερικό χρέος δεν αποτελεί δικαιολογία για να παρεκκλίνουν ή να παραβιάζουν τα ανθρώπινα δικαιώματα ή να προκαλούν οπισθοδρόμηση κατά παράβαση των άρθρων 2 και 5 του Διεθνούς Συμφώνου για τα Οικονομικά, Κοινωνικά και Πολιτιστικά Δικαιώματα», υπογραμμίζουν οι εμπειρογνώμονες.

Βοηθήστε την Ελλάδα, σεβαστείτε την απόφαση των Ελλήνων

Οι ανεξάρτητοι εμπειρογνώμονες του ΟΗΕ υπενθυμίζουν ότι το 2013, ο ανεξάρτητος εμπειρογνώμονας για το εξωτερικό χρέος και τα ανθρώπινα δικαιώματα, δήλωσε ότι τα μέτρα πολιτικής λιτότητας για την εξασφάλιση πρόσθετης χρηματοδότησης από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα είχαν ωθήσει την ελληνική οικονομία σε ύφεση και γενικά υπονόμευσαν το καθεστώς προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, κυρίως των οικονομικών, κοινωνικών και πολιτιστικών.

«Αυτή είναι η στιγμή για τη διεθνή κοινότητα να επιδείξει αλληλεγγύη προς τους ανθρώπους της Ελλάδας, να σεβαστεί τη δημοκρατική τους βούληση όπως αυτή εκφράστηκε στο δημοψήφισμα, και να τους βοηθήσει ενεργά σε αυτή την οικονομική κρίση, η οποία οφείλεται σημαντικά στη χρηματοπιστωτική κατάρρευση του 2007-08, για την οποία η Ελλάδα δεν φέρει καμία ευθύνη.

Πράγματι, η δημοκρατία σημαίνει αυτοδιάθεση και η αυτοδιάθεση συχνά απαιτεί δημοψήφισμα - και στην Ελλάδα», καταλήγουν οι εμπειρογνώμονες.

Πηγή: ohchr.org

Η νομιμοποίηση των διαδίκων στην πολιτική δίκη - Σειρά Πραγματείες Πολιτικής Δικονομίας

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ-ΔΗΜΗΤΡΑΣ

Η νομιμοποίηση των διαδίκων στην πολιτική δίκη - Σειρά Πραγματείες Πολιτικής Δικονομίας

Δασικό Δίκαιο & Εθνικό Κτηματολόγιο Β έκδοση

ΠΑΠΑΣΤΕΡΙΟΥ Δ.

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΕΙΔΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ - ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ - ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ

send