logo-print

Εσωτερική αγορά φυσικού αερίου – Αγωγός Nord Stream 2 – Εφαρμογή της οδηγίας για το φυσικό αέριο σε αγωγούς μεταφοράς αερίου προς ή από τρίτες χώρες – Ενεργητική νομιμοποίηση ιδιώτη

Γεν. εισαγγελέας ΔΕΕ «Η Nord Stream 2 AG μπορεί να αμφισβητήσει την οδηγία με την οποία επεκτείνονται ορισμένοι κανόνες σε αγωγούς μεταφοράς αερίου που συνδέουν ΕΕ - τρίτες χώρες»

12/10/2021

13/10/2021

ΕΣΔΑ Κατ΄άρθρο ερμηνεία

ΙΩΑΝΝΗ ΣΑΡΜΑΣ
ΞΕΝΟΦΩΝ ΚΟΝΤΙΑΔΗΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Sakkoulas Online A5

Sakkoulas Online A5

Επιμέλεια: Γεώργιος Π. Κανέλλος

Με τις δημοσιευθείσες στις 6-10-2021 προτάσεις του, ο γενικός εισαγγελέας ΔΕΕ Michal Bobek τόνισε ότι η Nord Stream 2 AG μπορεί να αμφισβητήσει ενώπιον των δικαιοδοσιών της ΕΕ την οδηγία με την οποία επεκτείνεται το πεδίο εφαρμογής της οδηγίας για το φυσικό αέριο σε αγωγούς μεταφοράς αερίου που συνδέουν την ΕΕ με τρίτες χώρες, ήτοι την οδηγία (ΕΕ) 2019/672 [οδηγία για την τροποποίηση της οδηγίας 2009/73/ΕΚ σχετικά με τους κοινούς κανόνες για την εσωτερική αγορά φυσικού αερίου].

Επιπλέον, σύμφωνα με τον γεν. εισαγγελέα Bobek, η θέσπιση της τροποποιητικής οδηγίας άλλαξε τη νομική κατάσταση της Nord Stream 2 AG, η οποία, επιπρόσθετα, είναι η μόνη εταιρεία που επηρεάζεται πραγματικά από αυτή τη νομική πράξη.

Σημειώνεται ακόμα ότι με προτάσεις του, ο γενικός εισαγγελέας Michal Bobek επεσήμανε ότι στην υπόθεση εν προκειμένω, τίθενται δύο σημαντικά και διακριτά δικονομικής φύσεως ζητήματα: Πρώτον, αν μπορεί οδηγία να αφορά άμεσα, κατά την έννοια του άρθρου 263 ΣΛΕΕ, ιδιώτη και, δεύτερον, ποια στοιχεία πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά την εκτίμηση του παραδεκτού έγγραφων αποδεικτικών στοιχείων που προσκομίζουν οι διάδικοι στη διαδικασία ενώπιον των δικαστηρίων της Ένωσης, και ιδίως του παραδεκτού εσωτερικών εγγράφων των θεσμικών οργάνων της Ένωσης.

Ιστορικό της υπόθεσης

Τον Απρίλιο του 2019, με τη θέσπιση της οδηγίας 2019/692, ο ενωσιακός νομοθέτης τροποποίησε την οδηγία 2009/73/ΕΚ για το φυσικό αέριο [οδηγία σχετικά με τους κοινούς κανόνες για την εσωτερική αγορά φυσικού αερίου] προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι κανόνες που εφαρμόζονται στους αγωγούς μεταφοράς αερίου οι οποίοι συνδέουν δύο ή περισσότερα κράτη μέλη εφαρμόζονται, εντός της Ένωσης, και στους αγωγούς μεταφοράς αερίου προς και από τρίτες χώρες. 

Η Nord Stream 2 AG, ελβετική θυγατρική της Gazprom, είναι υπεύθυνη για τον προγραμματισμό την κατασκευή και την λειτουργία του αγωγού Nord Stream 2. Η εταιρία αυτή ζήτησε ενώπιον του Γενικού Δικαστηρίου την ακύρωση της ως άνω τροποποιητικής οδηγίας. Η προσφυγή της κηρύχθηκε απαράδεκτη με διάταξη της 20ης Μαΐου 2020, T-526/19

Η Nord Stream 2 AG άσκησε αίτηση αναίρεσης κατά της διάταξης του Γενικού Δικαστηρίου ενώπιον του Δικαστηρίου. 

Γίνεται υπόμνηση ότι οι προτάσεις του γενικού εισαγγελέα δεν δεσμεύουν το Δικαστήριο. Έργο του γενικού εισαγγελέα είναι να προτείνει στο Δικαστήριο, με πλήρη ανεξαρτησία, νομική λύση για την υπόθεση που του έχει ανατεθεί. Η υπόθεση τελεί υπό διάσκεψη στο Δικαστήριο, ενώ η απόφαση θα εκδοθεί αργότερα.

Το πλήρες κείμενο των προτάσεων είναι διαθέσιμο στον ιστότοπο CURIA

Η επένδυση σε τίτλους ή τραπεζική κατάθεση με σκοπό την απόκτηση άδειας διαμονής στην Ελλάδα (Golden Visa)

ΣΠΗΛΙΟΣ ΜΟΥΖΟΥΛΑΣ

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα - 5η έκδοση καλλιτεχνικό

ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ & ΘΕΜΕΛΙΩΔΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ / ΘΕΜΕΛΙΩΔΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

send