logo-print

Εξετάσεις στα 74 για όσους επιθυμούν ανανέωση διπλώματος (Εγκύκλιος)

Τι ισχύει για την ανανέωση κατηγοριών άδειας οδήγησης µετά τη συµπλήρωση της ηλικίας των 74 ετών

11/09/2018

13/09/2018

Υποκειμενικά σύνθετες δίκες στις αυτοκινητικές διαφορές - Σειρά ΠΠΔ Νο 5

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΕΝΟΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Τεχνητή νοημοσύνη, μεταφορές & ευθύνη των μεταφορέων στο Ελληνικό Δίκαιο

Διευκρινίσεις σχετικά με τη δοκιµασία προσόντων και συµπεριφοράς που ανανεώνουν την άδεια οδήγησης µετά τη συµπλήρωση της ηλικίας των εβδοµήντα τεσσάρων (74) ετών, περιλαμβάνει πρόσφατη απόφαση του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.

Σύμφωνα με την απόφαση, στην Υπουργική Απόφαση για τις άδειες οδήγησης, προστίθεται διάταξη , η οποία προβλέπει τα εξής:

ΑΡΘΡΟ 8Α

Ανανέωση κατηγοριών άδειας οδήγησης µετά τη συµπλήρωση της ηλικίας των εβδοµήντα τεσσάρων (74) ετών

1. Κάτοχος άδειας οδήγησης οποιασδήποτε κατηγορίας που την ανανεώνει µετά τη συµπλήρωση της ηλικίας των εβδοµήντα τεσσάρων (74) ετών, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 3 του π.δ.51/2012 και πέραν των προβλεπόµενων της παραγράφου 3 του άρθρου 8, στην αίτηση-υπεύθυνη δήλωση συµπληρώνει την/τις κατηγορία/ες που επιθυµεί να ανανεώσει και υποβάλλει:

α) Μία (1) πρόσφατη φωτογραφία τύπου διαβατηρίου, για κάθε ∆.Ε.Ε. που εκδίδεται προκειµένου να συµµετάσχει σε δοκιµασία προσόντων και συµπεριφοράς για την αντίστοιχη κατηγορία που επιθυµεί να ανανεώσει. Για κάθε κατηγορία που ο ενδιαφερόµενος θα εξεταστεί εκδίδεται και αντίστοιχο ∆.Ε.Ε.

β) Αποδεικτικό, για την καταβολή του προβλεπόµενου ποσού για κάθε προγραµµατισµό δοκιµασίας προσόντων και συµπεριφοράς οδηγού κάθε κατηγορίας που επιθυµεί να ανανεώσει (όπως εµφανίζεται στο συνηµµένο Παράρτηµα VI).

2. Μετά την έκδοση του ∆.Ε.Ε. η αρµόδια ∆ιεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών προγραµµατίζει τη δοκιµασία προσόντων και συµπεριφοράς του ενδιαφεροµένου κατ΄ αναλογία της παραγράφου 3 του άρθρου 24.

3. Ο ενδιαφερόµενος σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 3 του π.δ.51/2012, υποχρεούται και σε δοκιµασία προσόντων και συµπεριφοράς.

4. Η παραπάνω διαδικασία διενεργείται µε οποιοδήποτε όχηµα της αντίστοιχης κατηγορίας που επιθυµεί να ανανεώσει ο ενδιαφερόµενος, το οποίο πληροί τα κριτήρια των διατάξεων του άρθρου 3 του π.δ.51/2012. Για το όχηµα αυτό πρέπει να διατίθενται όλα τα έγγραφα για τη νόµιµη κυκλοφορία του (Άδεια κυκλοφορίας, ∆ελτίο Τεχνικού Ελέγχου, Κάρτα Καυσαερίων, Ασφαλιστήριο Συµβόλαιο ή ειδικό σήµα ασφάλισης, Απόδειξη πληρωµής τελών κυκλοφορίας). Η δοκιµασία προσόντων και συµπεριφοράς πραγµατοποιείται χωρίς την παρουσία εκπαιδευτή υποψηφίων οδηγών. Σε περίπτωση που το όχηµα που χρησιµοποιείται στη δοκιµασία δεν ανήκει στον ενδιαφερόµενο, απαιτείται παραχώρηση του οχήµατος από τον ιδιοκτήτη του στον ενδιαφερόµενο µε υπεύθυνη δήλωση.

5. Ο ενδιαφερόµενος που είναι κάτοχος άδειας οδήγησης πάνω από µία από τις κατηγορίες ΑΜ ή Α1 ή Α2 ή Α, διενεργεί τη δοκιµασία στη µεγαλύτερη που επιθυµεί, καλύπτοντας και τις µικρότερες που έχει στην κατοχή του σύµφωνα µε το άρθρο 4 (Κλιµάκωση και ισοδυναµία µεταξύ κατηγοριών αδειών οδήγησης) του π.δ.51/2012. Σε κάθε περίπτωση ο ενδιαφερόµενος έχει τη δυνατότητα, εφόσον το επιθυµεί, να εξεταστεί σε µικρότερη κατηγορία δικύκλου που δεν κατέχει αλλά µπορεί να οδηγήσει σύµφωνα µε τις διατάξεις περί ισοδυναµίας µεταξύ κατηγοριών αδειών οδήγησης. Η καθοδήγηση του οδηγού στη δοκιµασία γίνεται µε ασύρµατη επικοινωνία. Το δίκυκλο ακολουθείται από όχηµα κατηγορίας Β, εφόσον διατίθενται όλα τα έγγραφα για τη νόµιµη κυκλοφορία του (όπως, Άδεια κυκλοφορίας, ∆ελτίο Τεχνικού Ελέγχου, Κάρτα Καυσαερίων, Ασφαλιστήριο Συµβόλαιο ή ειδικό σήµα ασφάλισης, Τέλη κυκλοφορίας), στο οποίο επιβαίνει η εξεταστική επιτροπή.

6. Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόµενος είναι κάτοχος άδειας οδήγησης περισσοτέρων της µίας κατηγοριών, τότε οι δοκιµασίες διενεργούνται, λαµβάνοντας υπόψη τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 4 του π.δ.51/2012, για κάθε κατηγορία που επιθυµεί να ανανεώσει σύµφωνα µε τον παρακάτω πίνακα: 

ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΗ/ΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ/ΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΟΥ ΘΑ ΕΞΕΤΑΣΤΕΙ
B1 B1*
B B
B1 και B B
BE BE
C1 C1
BE και C1E C1E
C C
C1 και C C
BE και CE CE
BE και C1Ε και CE CE
D1 D1
BE και D1E D1e
D D
D1 και D D
BE και DE  DE
BE και D1E και DE  DE
BE και CE και DE  CE (εφόσον ανανεωθεί και η D)

* Η δοκιµασία για όχηµα κατηγορίας Β1 πραγµατοποιείται κατ΄ αναλογία της διαδικασίας δοκιµασίας για όχηµα κατηγορίας Β.

Οι απαιτούµενες εξετάσεις για την ανανέωση διενεργούνται τηρουµένης της σειράς χορήγησης των κατηγοριών η οποία προκύπτει από την παρ. 1 του άρθρου 4 του π.δ.51/2012 και µε την προϋπόθεση επιτυχούς εξέτασης της προηγούµενης κατηγορίας.

Σε κάθε περίπτωση ο ενδιαφερόµενος έχει την δυνατότητα εφόσον το επιθυµεί, να ανανεώσει µέρος των κατηγοριών που κατέχει και στην περίπτωση αυτή εξετάζεται σύµφωνα µε τον παραπάνω πίνακα για τις κατηγορίες που επιθυµεί να ανανεώσει.

7. Μετά την επιτυχή δοκιµασία προσόντων και συµπεριφοράς σύµφωνα µε το παρόν άρθρο, στο νέο έντυπο της άδειας οδήγησης ανανεώνονται οι κατηγορίες στις οποίες έχει εξεταστεί καθώς και οι υπόλοιπες που καλύπτονται από τις διατάξεις περί ισοδυναµίας µεταξύ κατηγοριών αδειών οδήγησης, µε τη συµπλήρωση της στήλης 11 στις αντίστοιχες κατηγορίες. Σε περίπτωση εξέτασης σε κατηγορία που δεν κατέχει ο ενδιαφερόµενος αλλά µπορούσε να οδηγεί σύµφωνα µε τις διατάξεις περί ισοδυναµίας µεταξύ κατηγοριών αδειών οδήγησης, τότε συµπληρώνεται και η στήλη 10 µε την ηµεροµηνία επιτυχούς εξέτασης της κατηγορίας αυτής. Η/Οι κατηγορία/ες που δεν επιθυµεί να ανανεώσει παραµένει/ουν ληγµένη/ες.

8. Εφόσον η ηµεροµηνία ισχύος του νέου εντύπου (4α) είναι αυτή της συµπλήρωσης των εβδοµήντα τεσσάρων (74) ετών και µετά, ο ενδιαφερόµενος υπόκειται υποχρεωτικά στις διατάξεις του παρόντος άρθρου.

9. Η ισχύς των διατάξεων του άρθρου αυτού αρχίζει από την 30η Αυγούστου 2018 και εφαρµόζεται για όσους καταθέτουν αίτηση για ανανέωση άδειας οδήγησης από την ηµεροµηνία αυτή και µετά.

Δείτε αναλυτικά την απόφαση εδώ.

Το δικαίωμα διεξαγωγής αποδείξεων του κατηγορουμένου

ΜΙΧΑΗΛ ΤΣΕΡΤΣΙΔΗΣ

ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ / ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ερμηνεία Υπαλληλικού Κώδικα - Κατ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΝΔΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΜΑΡΙΑ ΑΝΔΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ
 

send