logo-print

Κανονισμός για τη διαφάνεια της πολιτικής διαφήμισης: Συμφωνία μεταξύ Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου

Η Επιτροπή χαιρετίζει την πολιτική συμφωνία σχετικά με τον κανονισμό για τη διαφάνεια της πολιτικής διαφήμισης

09/11/2023

10/11/2023

Το εφαρμοστέο δίκαιο ως προς τις έννομες συνέπειες των δικαστικών αποφάσεων - Μελέτες ΕΡΜΕΚ Νο 11
ΕΣΔΑ Κατ΄άρθρο ερμηνεία

ΙΩΑΝΝΗ ΣΑΡΜΑΣ
ΞΕΝΟΦΩΝ ΚΟΝΤΙΑΔΗΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή χαιρετίζει την πολιτική συμφωνία που επιτεύχθηκε μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τον κανονισμό για τη διαφάνεια της πολιτικής διαφήμισης. Η συμφωνία αυτή αποτελεί μέρος των δράσεων της Επιτροπής για την προστασία της ακεραιότητας των εκλογών και τη στήριξη ενός ανοικτού δημοκρατικού διαλόγου.

Διαβάστε επίσης: Πολιτική διαφήμιση: Νέους κανόνες για διαφάνεια και στόχευση προτείνει το Συμβούλιο της ΕΕ

Σύμφωνα με τους νέους αυτούς κανόνες, οι πολιτικές διαφημίσεις θα πρέπει να φέρουν σαφή σχετική ένδειξη, καθώς και να αναφέρουν ποιος πλήρωσε γι' αυτές και τι ποσό, τις εκλογές, το δημοψήφισμα ή την κανονιστική διαδικασία με τα οποία συνδέονται και εάν είναι στοχευμένες. Οι πολίτες θα μπορούν να διακρίνουν τα μηνύματα που αποσκοπούν στο να διαμορφώσουν τις πολιτικές τους απόψεις και αποφάσεις.

Οι τεχνικές στόχευσης και ενίσχυσης θα είναι διαθέσιμες μόνο για πολιτική διαφήμιση στο διαδίκτυο, η οποία θα βασίζεται σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγονται από το υποκείμενο των δεδομένων και υπόκεινται σε συγκατάθεση, ενώ η χρήση ευαίσθητων δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα θα απαγορεύεται. Αυτό θα περιορίσει την καταχρηστική χρήση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που αποσκοπεί σε πιθανή χειραγώγηση των ψηφοφόρων. Όλες οι διαδικτυακές πολιτικές διαφημίσεις θα είναι διαθέσιμες σε διαδικτυακό αποθετήριο διαφημίσεων. Η χορηγία διαφημίσεων από χώρες εκτός της ΕΕ θα απαγορεύεται τρεις μήνες πριν από τις εκλογές.

Επόμενα βήματα

Η πολιτική συμφωνία που επιτεύχθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο πρέπει πλέον να εγκριθεί επισήμως από τους συννομοθέτες. Η Επιτροπή θα εργαστεί για τη στήριξη της έγκαιρης συμμόρφωσης, μεταξύ άλλων στο πλαίσιο του κώδικα δεοντολογίας για την παραπληροφόρηση.

Ιστορικό

Η πρόεδρος κ. φον ντερ Λάιεν ανακοίνωσε νομοθετικές προτάσεις για τη διασφάλιση μεγαλύτερης διαφάνειας όσον αφορά την πληρωμένη πολιτική διαφήμιση στο πλαίσιο των πολιτικών κατευθυντήριων γραμμών της. Η Επιτροπή υπέβαλε την πρότασή της στις 25 Νοεμβρίου 2021.

Στο σχέδιο δράσης για την ευρωπαϊκή δημοκρατία που εγκρίθηκε τον Δεκέμβριο του 2020, η Επιτροπή παρουσίασε την πρώτη της αξιολόγηση των προκλήσεων που συνδέονται με την πολιτική διαφήμιση και με θέματα που αφορούν τις νέες τεχνικές που χρησιμοποιούνται για τη στοχευμένη διαφήμιση βάσει των προσωπικών δεδομένων των χρηστών. Ανεξάρτητα από το αν τα δεδομένα αποκτήθηκαν με ορθό τρόπο ή όχι, οι τεχνικές αυτές μπορούν να χρησιμοποιηθούν καταχρηστικά για την εκμετάλλευση των τρωτών σημείων των πολιτών. Οι πολίτες της ΕΕ έχουν δικαίωμα να λαμβάνουν αντικειμενική, ανοικτή και πλουραλιστική ενημέρωση.

Ο κανονισμός βασίζεται στη σχετική νομοθεσία της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένου του γενικού κανονισμού για την προστασία δεδομένων (ΓΚΠΔ) και της πράξης για τις ψηφιακές υπηρεσίες, και τη συμπληρώνει, καθώς και στο υφιστάμενο πλαίσιο προστασίας των δεδομένων για την εποπτεία των απαιτήσεων σχετικά με τη στόχευση. Οι κανόνες που αφορούν τους παρόχους ενδιάμεσων υπηρεσιών διατυπώνονται σαφώς στο πλαίσιο επιβολής που ορίζεται στην πράξη για τις ψηφιακές υπηρεσίες. Ο κανονισμός θεσπίζει ολοκληρωμένους κανόνες σχετικά με τη διαφάνεια, τη λογοδοσία και τον σχεδιασμό των συστημάτων για τη διαφήμιση σε επιγραμμικές πλατφόρμες, συμπεριλαμβανομένης επίσης της πολιτικής διαφήμισης. Η επικαιροποίηση του αυτορρυθμιζόμενου κώδικα δεοντολογίας για την παραπληροφόρηση, που βασίζεται στις κατευθυντήριες γραμμές της Επιτροπής, συμπληρώνει τον κανονισμό για τη διαφάνεια της πολιτικής διαφήμισης.

Για περισσότερες πληροφορίες

Ιστοσελίδα για τα εκλογικά δικαιώματα – όλοι οι νομικοί φάκελοι και τα παραρτήματα

Σχέδιο δράσης για την ευρωπαϊκή δημοκρατία

Πρόταση κανονισμού σχετικά με τη διαφάνεια της πολιτικής διαφήμισης

Δηλώσεις

Οι εκλογές πρέπει να είναι ένας αγώνας που διεξάγεται δημοσίως, χωρίς αδιαφανείς τεχνικές ή παρεμβάσεις. Ο κόσμος πρέπει να ξέρει γιατί βλέπει μια διαφήμιση, ποιος πλήρωσε γι’ αυτήν και πόσο, και ποια κριτήρια στόχευσης χρησιμοποιήθηκαν. Οι νέες τεχνολογίες θα πρέπει να αποτελούν εργαλεία για την ενδυνάμωση και τη συμμετοχή των πολιτών, και όχι για σύγχυση και χειραγώγηση. Συμφωνήσαμε σήμερα σχετικά με τον νόμο που θα προσφέρει καινοφανές επίπεδο διαφάνειας στις πολιτικές εκστρατείες, θα περιορίσει τις αδιαφανείς τεχνικές στόχευσης και τη συγκεκαλυμμένη επιρροή.

κ. Βιέρα Γιούροβα, αντιπρόεδρος για θέματα αξιών και διαφάνειας - 07/11/2023

Οι δίκαιες και διαφανείς εκλογές αποτελούν το θεμέλιο της δημοκρατίας. Χρειαζόμαστε ισότιμη και χωρίς αποκλεισμούς συμμετοχή σε όλες τις εκλογές σε ολόκληρη την ΕΕ, από τις δημοτικές έως τις ευρωπαϊκές εκλογές. Με τον κανονισμό για την πολιτική διαφήμιση, καθιστούμε ασφαλή τη χρήση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στο πλαίσιο της πολιτικής στόχευσης, προστατεύοντας έτσι τη δημοκρατική διαδικασία. Μαζί, σημειώνουμε πρόοδο στο κοινό μας έργο για τη δημοκρατία.

κ. Ντιντιέ Ρεντέρς, επίτροπος Δικαιοσύνης - 07/11/2023

Από το δελτίο τύπου της Επιτροπής

Δίκαιο Αναγκαστικής Εκτελέσεως ΙΙΙ/α Β έκδοση
Διαδίκτυο & τεχνητή νοημοσύνη στο ελληνικό δίκαιο

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΕΚΟΣ

ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ & ΔΙΚΑΙΟ