logo-print

Κινητή τηλεφωνία: «Όχι» σε αύξηση παγίου ή μείωση οποιασδήποτε υπηρεσίας σε σύμβαση ορισμένου χρόνου

Διευκρινίσεις της ΕΕΤΤ για τις συμβάσεις με εταιρείες τηλεπικοινωνιών - Είναι η Ελλάδα η ακριβότερη χώρα στις υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας;

23/02/2018

23/02/2018

Σεμινάριο: Το δίκαιο της πώλησης κατά τον ΑΚ και την CISG
Σεμινάριο: Το δίκαιο της πώλησης κατά τον ΑΚ και την CISG

Ενδιαφέρουσες πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες στον τομέα των επικοινωνιών στην Ελλάδα περιλαμβάνει το έγγραφο της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, το οποίο κατατέθηκε στη Βουλή ως απάντηση στην ερώτηση του βουλευτή κ. Μ. Χαρακόπουλου με θέμα: «Η Ελλάδα η ακριβότερη χώρα στον ΟΟΣΑ στις υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας».

Όπως επισημαίνεται στο έγγραφο, με τη δημοσίευση σε ΦΕΚ του νέου Κανονισμού Γενικών αδειών στις αρχές Δεκεμβρίου, η ΕΕΤΤ απέστειλε επιστολή στους Παρόχους κινητής ενημερώνοντας τους ότι στις περιπτώσεις συμβάσεων ορισμένου χρόνου, ανεξαρτήτως του εάν υπάρχει επιδότηση συσκευής ή έκπτωση παγίου, δεν δύναται εντός του ορισμένου χρόνου της σύμβασης να πραγματοποιηθεί αύξηση του παγίου ή μείωση οποιασδήποτε υπηρεσίας του πακέτου υπηρεσιών (όπως λεπτά χρόνου ομιλίας, αριθμός SMS/MMS και όγκος δεδομένων).

Παράλληλα, όσον αφορά στη μελέτη του ΟΟΣΑ στην οποία αναφέρεται η ερώτηση του κ. Βουλευτή, η ΕΕΤΤ επισημαίνει τα εξής:

Στην εν θέματι μελέτη ο υπολογισμός που εμπεριέχεται σε αυτή, γίνεται αφού ληφθούν υπόψη μια σειρά από παραδοχές. Συγκεκριμένα, οι ονομαστικές τιμές τιμοκαταλόγου, ήτοι οι τιμές πριν κανονικοποιηθούν κατά μονάδες αγοραστικής δύναμης (ΜΑΔ), ενσωματώνουν Φ.Π.Α. 24% και άλλους φόρους/τέλη, όπως για παράδειγμα τα τέλη συνδρομητών κινητής.

Διαβάστε επίσης: Αλλάζει η διαδικασία για την ακύρωση αιτημάτων φορητότητας (ΕΕΤΤ)

Τα τέλη αυτά εξαρτώνται από τη χρήση, εν προκειμένω στο παράδειγμα ανέρχονται σε τουλάχιστον 12%. Τα τέλη αυτά (ήτοι τα τέλη συνδρομητών κινητής) δεν εφαρμόζονται στα περισσότερα κράτη της EE, γεγονός που πρέπει επίσης να αξιολογηθεί όσον αφορά την εκτίμηση των χρεώσεων στην Ελλάδα.

Παρόλα αυτά, ακόμα και αν αφαιρεθεί η επίδραση των παραπάνω πρόσθετων επιβαρύνσεων, στην Ελλάδα εξακολουθούν να διαπιστώνονται υψηλές τιμές για τα 3 καλάθια χρήσης με βάση τη μεθοδολογία της συγκεκριμένης μελέτης του ΟΟΣΑ. Εντούτοις, τα μεγέθη εξακολουθούν να αφορούν σε τιμές τιμοκαταλόγου των πακέτων και δεν περιλαμβάνουν την επίδραση προσφορών ή συνδυασμό πακέτων που μπορεί να εκμεταλλευτεί ένας καταναλωτής και να μειώσει σημαντικά τη σχετική μηνιαία δαπάνη. Για παράδειγμα, στο μέσο πακέτο χρήσης (300 κλήσεις ή 600 λεπτά, 80 SMS και 1 GB δεδομένα) που χρησιμοποιείται στη μελέτη του ΟΟΣΑ υπάρχουν συνδυαστικές λύσεις ή προσφορές ή εκπτώσεις σε υφιστάμενα προϊόντα που μειώνουν σημαντικά (-20% ) την τελική επιβάρυνση του Έλληνα καταναλωτή. Ενδεικτικά, μπορεί να αξιοποιηθεί η σχετική εφαρμογή της ΕΕΤΤ (www.pricescope.gr).

Πρέπει να σημειωθεί επίσης, ότι με βάση στοιχεία της Διεθνούς Ενώσεως Τηλεπικοινωνιών (ITU), η υπόθεση ότι οι εταιρίες κινητής στην Ελλάδα έχουν τις υψηλότερες χρεώσεις δεν ευσταθεί. Συγκεκριμένα, στο δεύτερο τόμο της ετήσιας έκθεσής της ITU «Measuring the Information Society Report 2017», σελ. 70, φαίνεται ότι οι τιμές κινητής στην Ελλάδα, σταθμισμένες ως προς το ακαθάριστο εισόδημα, δεν είναι οι πιο υψηλές στην Ευρώπη. Ο πίνακας δε που ακολουθεί, παρατίθεται στη σελ. 70 της συγκεκριμένης έρευνας, δείχνει ότι οι τιμές κινητής τηλεφωνίας στην Ελλάδα είναι πιο προσιτές από το μέσον όρο αντίστοιχων τιμών στην υπόλοιπη Ευρώπη.

  Ελλάδα Ευρώπη
Τιμές Κινητής Τηλεφωνίας (% GNI pc) 0.4 1.0
Τιμές Κινητής Ευρυζωνικής. Πρόσβασης 500 MB (% GNI pc) 0.9 0.6
Τιμές Κινητής Ευρυζωνικής. Πρόσβασης 1 GB (% GNI pc) 1.0 0.6

Η ΕΕΤΤ συλλέγει στοιχεία για τα προγράμματα που διαθέτουν οι εταιρίες κινητής τηλεφωνίας στην αγορά. Με βάση τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία του Παρατηρητηρίου Τιμών της ΕΕΤΤ, σήμερα διατίθενται εμπορικά περισσότερα από 600 προγράμματα κινητής τηλεφωνίας. Ανάλογα με τα επίπεδα χρήσης, υπάρχουν ομάδες προγραμμάτων που ανταγωνίζονται μεταξύ τους βάσει τιμής για διαφορετικά προφίλ/μοτίβα χρήσης. Επίσης, υπάρχουν και επιπρόσθετα (add-on) προγράμματα για την κάλυψη ιδιαίτερων ή περιστασιακών αναγκών.

Τέλος, σημειώνεται ότι η ΕΕΤΤ θα εξακολουθήσει να συλλέγει στοιχεία και με στόχο να διαπιστώσει εάν υφίστανται ζητήματα υπερβολικής τιμολόγησης στην κινητή τηλεφωνία που κρίνουν επιβεβλημένη την παρέμβασή της από πλευράς δικαίου του ανταγωνισμού.

Δείτε αναλυτικά το σχετικό έγγραφο εδώ.

Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας - Κατ΄ άρθρο Νομολογία -Δ έκδοση - XII & 1889

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Αυτοδύναμα Ασφαλιστικά Μέτρα

Βασίλειος Α. Χατζηϊωάννου

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ

send