logo-print

Κομισιόν: Θετικές τάσεις στην αγορά εργασίας – Τι δείχνουν τα στοιχεία για την Ελλάδα

Το χαμηλότερο ποσοστό απασχόλησης στην ΕΕ για την Ελλάδα - Πρωταθλήτρια στο ποσοστό αυτοαπασχολούμενων

15/10/2017

16/11/2017

Δικαιοδοσία και Εκτέλεση επί διασυνοριακών ευρπωαϊκών οικογενειακών διαφορών

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Διεθνής εμπορική διαιτησία - Τόμος Ι -Β έκδοση

Την ετήσια έκθεσή της με τίτλο «Labour Market and Wage Developments in Europe» (Εξελίξεις ως προς την αγορά εργασίας και τους μισθούς στην Ευρώπη) δημοσίευσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Η φετινή έκδοση επιβεβαιώνει τις θετικές τάσεις στην αγορά εργασίας οι οποίες παρατηρούνται στην ΕΕ, με την απασχόληση να ξεπερνάει τα αντίστοιχα επίπεδα πριν από την κρίση, καθώς οι εργαζόμενοι ανέρχονται πλέον σε 235 εκατομμύρια.

Στο 7,6% διαμορφώνεται το ποσοστό ανεργίας και, επομένως, προσεγγίζει τα επίπεδα που καταγράφονταν πριν από την ύφεση. Επιπλέον, η έκθεση δείχνει ότι έχει καταστεί ευκολότερη η ανεύρεση εργασίας για τους ανέργους.

Η κατάσταση στην Ελλάδα

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έκθεσης, η κατάσταση στην αγορά εργασίας τη Ελλάδας βελτιώνεται, ωστόσο η χώρα μας βρίσκεται στην τελευταία θέση της απασχόλησης με ποσοστό 52% το 2016 (από 49,4% το 2014), τη στιγμή που ο μέσος όρος της ΕΕ βρίσκεται στο 66,6%.

Αντιστοίχως, η Ελλάδα είναι πρωταθλήτρια της ΕΕ στην ανεργία, αν και το ποσοστό εμφανίζει σταθερά πτωτικές τάσεις από το 2015 έως το πρώτο τρίμηνο του 2017.

Ως προς το καθεστώς απασχόλησης των εργαζομένων, το 2016 το 60,3% των Ελλήνων εργαζόμενων είχε σύμβαση αορίστου χρόνου, το 6,6% βρισκόταν σε καθεστώς προσωρινής απασχόλησης και 33,1% ήταν αυτοαπασχολούμενοι.

Αξίζει να σημειωθεί ότι, σύμφωνα με τα στοιχεία, η Ελλάδα διέθετε το 2016 το μεγαλύτερο ποσοστό αυτοαπασχολούμενων σε όλη την ΕΕ (μέσος όρος 15,2%).

Η θέση της Επιτροπής

Σύμφωνα με την Κομισιόν, οι πιο ευέλικτες ρυθμίσεις εργασίας επέφεραν οφέλη τόσο για τις επιχειρήσεις όσο και για τους ιδιώτες, αλλά σε ορισμένες περιπτώσεις οδήγησαν σε χάσμα μεταξύ των εργαζομένων με διαφορετικούς τύπους συμβάσεων, γεγονός που σημαίνει ότι οι εργαζόμενοι με συμβόλαιο ορισμένου χρόνου και οι αυτοαπασχολούμενοι είναι λιγότερο προστατευμένοι.

Από την έκθεση του 2017 με θέμα τις εξελίξεις ως προς την αγορά εργασίας και τους μισθούς στην Ευρώπη προκύπτει, επίσης, ότι το 2016 οι μισθοί αυξήθηκαν κατά 1,2 % στην ευρωζώνη και σημείωσαν αύξηση σ' όλα σχεδόν τα κράτη μέλη. Τα κράτη μέλη με συγκριτικά χαμηλό επίπεδο μισθών (όπως οι χώρες της Βαλτικής, η Ουγγαρία και η Ρουμανία) κατέγραψαν τις μεγαλύτερες αυξήσεις

Ωστόσο, σε πολλές χώρες ο ρυθμός αύξησης των μισθών εξακολουθεί να είναι χαμηλότερος από τον αναμενόμενο με βάση την πρόσφατη πτώση της ανεργίας. Επιπλέον, σ' όλα σχεδόν τα κράτη μέλη, οι μισθοί των προσωρινά απασχολουμένων είναι χαμηλότεροι από εκείνους των εργαζομένων αορίστου χρόνου, κυρίως στα κράτη μέλη όπου το ποσοστό της προσωρινής απασχόλησης είναι υψηλότερο.

Στο πλαίσιο των εργασιών για τον ευρωπαϊκό πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων, η Επιτροπή υπέβαλε νομοθετική πρόταση με σκοπό τη βελτίωση της ισορροπίας μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής για τους εργαζόμενους γονείς και φροντιστές και δρομολόγησε διαβουλεύσεις με κοινωνικούς εταίρους σχετικά με τον εκσυγχρονισμό των κανόνων για τις συμβάσεις εργασίας και σχετικά με την πρόσβαση στην κοινωνική προστασία για όλους. Οι πρωτοβουλίες αυτές —όταν εγκριθούν— θα μπορούσαν να δώσουν απαντήσεις στις προκλήσεις που επισημαίνονται στη φετινή έκθεση με θέμα τις εξελίξεις ως προς την αγορά εργασίας και τους μισθούς στην Ευρώπη, όπως ο κατακερματισμός της αγοράς εργασίας και η έλλειψη προστασίας των εργαζομένων σε άτυπες μορφές απασχόλησης.

Ιστορικό

Η έκθεση με θέμα τις εξελίξεις ως προς την αγορά εργασίας και τους μισθούς στην Ευρώπη αναλύει την αγορά εργασίας υπό μακροοικονομικό πρίσμα. Αναλύει τις πρόσφατες εξελίξεις ως προς την απασχόληση και τους μισθούς, εξετάζοντας την ευρωζώνη και το σύνολο της ΕΕ σε αντιπαραβολή με τους διεθνείς εμπορικούς εταίρους. Κάθε έκδοση περιλαμβάνει ένα θεματικό κεφάλαιο στο οποίο εμβαθύνεται η μακροοικονομική ανάλυση ενός σχετικού θέματος. Οι προηγούμενες εκδόσεις της έκθεσης είναι διαθέσιμες εδώ.

Η πρόταση για τον ευρωπαϊκό πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων, η οποία εγκρίθηκε από την Επιτροπή στις 26 Απριλίου 2017, καθορίζει 20 βασικές αρχές και καίρια δικαιώματα με σκοπό να στηρίξει τη δημιουργία δίκαιων και εύρυθμων αγορών εργασίας και συστημάτων πρόνοιας. Ο Πρόεδρος κ. Juncker, στην ομιλία του για την κατάσταση της Ένωσης το 2017, επαλήθευσε τη δέσμευση της Επιτροπής να προχωρήσει στην υλοποίηση του πυλώνα ως αναγκαία προϋπόθεση για την προβολή των ευρωπαϊκών αξιών και τη δημιουργία μιας βαθύτερης και δικαιότερης ΕΕ: «Αν θέλουμε να αποτρέψουμε τον κοινωνικό κατακερματισμό και το κοινωνικό ντάμπινγκ στην Ευρώπη, τότε τα κράτη μέλη θα πρέπει να εγκρίνουν τον ευρωπαϊκό πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων το συντομότερο δυνατό και το αργότερο κατά τη Σύνοδο του Γκέτεμποργκ τον Νοέμβριο». Η κοινωνική σύνοδος κορυφής για τη δίκαιη απασχόληση και την ανάπτυξη θα λάβει χώρα στο Γκέτεμποργκ της Σουηδίας στις 17 Νοεμβρίου 2017. Περισσότερες πληροφορίες για τη σύνοδο είναι διαθέσιμες εδώ.

Δείτε αναλυτικά την έκθεση για τις Εξελίξεις ως προς την αγορά εργασίας και τους μισθούς στην Ευρώπη εδώ.

Η φορολογική ενημερότητα

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ​

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΤΣΟΣ

Η προσημείωση υποθήκης Μετά τους ν. 4842/2021 και 4871/2021

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΉ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ

send