logo-print

Ολοκληρώθηκε και επίσημα η νέα συμφωνία για τη διαβίβαση δεδομένων μεταξύ ΕΕ και ΗΠΑ

Τίθενται άμεσα σε ισχύ οι νέοι κανόνες της Privacy Shield για τη διατλαντική μεταβίβαση προσωπικών δεδομένων

12/07/2016

16/11/2017

Διαδίκτυο & τεχνητή νοημοσύνη στο ελληνικό δίκαιο

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΕΚΟΣ

ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ & ΔΙΚΑΙΟ

Διεθνής Εμπορική Διαιτησία Τόμος ΙΙ

Την τελική της έγκριση στη νέα συμφωνία για τη διατλαντική μεταβίβαση προσωπικών δεδομένων μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και ΗΠΑ, γνωστή ως Privacy Shield, έδωσε σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Σύμφωνα με την Κομισιόν, το νέο αυτό πλαίσιο προστατεύει τα θεμελιώδη δικαιώματα κάθε προσώπου στην ΕΕ κατά τη διαβίβαση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στις ΗΠΑ και παρέχει επίσης νομική σαφήνεια στις επιχειρήσεις που βασίζονται στις διατλαντικές διαβιβάσεις δεδομένων.

Ωστόσο, τη θετική στάση στης Κομισιόν δε συμμερίζονται οργανισμοί για την προστασία των δικαιωμάτων στην ψηφιακή εποχή, όπως το EDRi (European Digital Rights), το οποίο θεωρεί τη συμφωνία ανεπαρκή και χωρίς ουσιαστικές διαφορές σε σχέση με την ακυρωθείσα Safe Harbor.

Η ασπίδα προστασίας ΕΕ-ΗΠΑ για την ιδιωτικότητα βασίζεται στις ακόλουθες αρχές:

Αυστηρές υποχρεώσεις για τις επιχειρήσεις που χειρίζονται δεδομένα: στο πλαίσιο της νέας συμφωνίας, το Υπουργείο Εμπορίου των ΗΠΑ θα προβαίνει σε τακτικές επικαιροποιήσεις και επανεξετάσεις των συμμετεχουσών εταιρειών, για να εξασφαλιστεί ότι οι εταιρείες τηρούν τους κανόνες που υπέβαλαν οι ίδιες. Οι επιχειρήσεις των οποίων η πρακτική δεν συμμορφώνεται, αντιμετωπίζουν κυρώσεις και διαγραφή από τον κατάλογο.

Σαφείς διασφαλίσεις και υποχρεώσεις διαφάνειας όσον αφορά την πρόσβαση της κυβέρνησης των ΗΠΑ: Οι ΗΠΑ διαβεβαίωσαν την ΕΕ ότι η πρόσβαση των δημόσιων αρχών για σκοπούς επιβολής του νόμου και εθνικής ασφάλειας υπόκειται σε σαφείς περιορισμούς, διασφαλίσεις και μηχανισμούς επίβλεψης. Κάθε πολίτης της ΕΕ θα επωφεληθεί επίσης, για πρώτη φορά, από μηχανισμούς έννομης προστασίας στον τομέα αυτό. Οι ΗΠΑ έχουν αποκλείσει τη μαζική και χωρίς διακρίσεις παρακολούθηση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που διαβιβάζονται προς τις ΗΠΑ στο πλαίσιο της συμφωνίας ΕΕ-ΗΠΑ για την ασπίδα προστασίας για την ιδιωτικότητα.

Διαβάστε επίσης: Επιφυλάξεις από την Ομάδα του Άρθρου 29 για τη συμφωνία ΕΕ-ΗΠΑ για τη διαβίβαση δεδομένων

Αποτελεσματική προστασία των ατομικών δικαιωμάτων: Οποιοσδήποτε πολίτης θεωρεί ότι έχει γίνει κατάχρηση των δεδομένων του στο πλαίσιο της ασπίδας προστασίας της ιδιωτικότητας θα επωφελείται από διάφορους προσιτούς μηχανισμούς επίλυσης διαφορών. Στην ιδανική περίπτωση, η καταγγελία θα εξετάζεται από την ίδια την εταιρεία· ή θα παρέχεται δωρεάν εναλλακτική επίλυση διαφορών. Τα πρόσωπα μπορούν επίσης να απευθυνθούν και στις εθνικές τους αρχές προστασίας δεδομένων, οι οποίες θα συνεργαστούν με την Ομοσπονδιακή Επιτροπή Εμπορίου ώστε να διασφαλίσουν ότι θα ερευνηθούν και θα διευθετηθούν οι καταγγελίες πολιτών της ΕΕ.

Ετήσιος μηχανισμός κοινής επανεξέτασης: μέσω του μηχανισμού θα παρακολουθείται η λειτουργία της ασπίδας προστασίας για την ιδιωτικότητα, κυρίως η τήρηση των δεσμεύσεων και των διαβεβαιώσεων όσον αφορά την πρόσβαση σε δεδομένα για σκοπούς επιβολής του νόμου και εθνικής ασφάλειας. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Υπουργείο Εμπορίου των ΗΠΑ, με τη συμμετοχή εθνικούς εμπειρογνώμονες των υπηρεσιών πληροφοριών από τις ΗΠΑ και τις ευρωπαϊκές αρχές προστασίας δεδομένων, θα προβαίνουν στην επανεκτίμηση.

Η απάντηση στις αντιδράσεις

Μετά την υποβολή του σχεδίου ασπίδας προστασίας της ιδιωτικότητας τον Φεβρουάριο, η Επιτροπή βασίστηκε στις γνώμες των ευρωπαϊκών αρχών προστασίας των δεδομένων (ομάδα εργασίας του άρθρου 29) και του Ευρωπαίου Επόπτη προστασίας δεδομένων, καθώς και στο ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που περιλαμβάνει ορισμένες συμπληρωματικές διευκρινίσεις και βελτιώσεις.

Διαβάστε επίσης: Έντονες επιφυλάξεις από τον Ευρωπαίο Επόπτη Προστασίας Δεδομένων για τη συμφωνία διαβίβασης δεδομένων ΕΕ-ΗΠΑ

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και οι ΗΠΑ συμφώνησαν κυρίως σχετικά με πρόσθετες διευκρινίσεις για τη μαζική συλλογή δεδομένων, την ενίσχυση του μηχανισμού του συνηγόρου του πολίτη και πιο ρητές υποχρεώσεις για τις επιχειρήσεις όσον αφορά τα όρια για τη διατήρηση και τις περαιτέρω διαβιβάσεις δεδομένων.

Τι θα γίνει στη συνέχεια

Η «απόφαση περί επάρκειας» θα κοινοποιηθεί σήμερα στα κράτη μέλη και θα αρχίσει να ισχύει αμέσως.

Από την πλευρά των ΗΠΑ, το πλαίσιο ασπίδα προστασίας της ιδιωτικότητας θα δημοσιευθεί στο Ομοσπονδιακό Μητρώο (Federal Register),ενώ το Υπουργείο Εμπορίου των ΗΠΑ θα αρχίσει να χρησιμοποιεί την ασπίδα προστασίας της ιδιωτικότητας.

Όταν οι επιχειρήσεις θα έχουν την ευκαιρία να επανεξετάσουν το πλαίσιο και να επικαιροποιήσουν τη συμμόρφωσή τους, θα μπορούν να λάβουν πιστοποίηση από το Υπουργείο Εμπορίου, από την 1η Αυγούστου.

Παράλληλα, η Επιτροπή θα δημοσιεύσει συνοπτικό οδηγό για τους πολίτες στον οποίο θα εξηγούνται τα διαθέσιμα μέσα έννομης προστασίας σε περίπτωση που ένα πρόσωπο θεωρεί ότι τα προσωπικά του δεδομένα έχουν χρησιμοποιηθεί χωρίς να έχουν ληφθεί υπόψη οι κανόνες προστασίας των δεδομένων.

Ολόκληρη την απόφαση της Κομισιόν μποερίτε να δείτε εδώ.

Πολιτική Δικονομία Ε έκδοση
Εταιρική Διακυβέρνηση Ανωνύμων Εταιριών

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΔΙΚΑΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

send