logo-print

Πανελλήνιος Διαγωνισμός Υποψηφίων Δικηγόρων: Θέματα εξετάσεων και ενδεικτικές απαντήσεις (ΙΓ Έκδοση)

19/10/2023

23/10/2023

Γενικός Κανονισμός για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων και Ευθύνη για Αποζημίωση
Πολιτική Δικονομία ΙΙΙ - Β έκδοση

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΑΣ

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΕΝΔΙΚΑ ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΑΝΑΚΟΠΕΣ

Ο πανελλήνιος διαγωνισμός για την απόκτηση της άδειας του Δικηγόρου καθιερώθηκε με το νέο Κώδικα Δικηγόρων (Ν. 4194/2013) και εφαρμόστηκε για πρώτη φορά στη β ́ εξεταστική περίοδο του έτους 2015.

Το νέο σύστημα περιλαμβάνει αποκλειστικά γραπτές εξετάσεις, επί πρακτικών θεμάτων, στα ακόλουθα πέντε μαθήματα:

1) «Αστικό Δίκαιο και Πολιτική Δικονομία»,

2) «Ποινικό Δίκαιο και Ποινική Δικονομία»,

3) «Εμπορικό Δίκαιο»,

4) «Δημόσιο Δίκαιο, Διοικητική Διαδικασία και Διοικητική Δικονομία», και

5) «Κώδικας Δικηγόρων και Κώδικας Δεοντολογίας».

Στην ανά χείρας, δέκατη τρίτη (ιγ ́) έκδοση παρατίθενται -ελαφρώς επεξεργασμένα- τα θέματα των γραπτών εξετάσεων του πανελλήνιου διαγωνισμού υποψηφίων δικηγόρων, όλων των εξεταστικών περιόδων μέχρι σήμερα (πλην των ετών 2021-2022 που διεξήχθησαν προφορικά, κατά παρέκκλιση των διατάξεων του Κώδικα Δικηγόρων, λόγω της πανδημίας COVID-19).

Επιπλέον, περιλαμβάνονται και ενδεικτικές απαντήσεις στα θέματα των εξετάσεων, τις οποίες στο πλαίσιο της παρούσας έκδοσης επιμελήθηκαν, ανά μάθημα, οι εξής:

1) η Δικηγόρος, π. Γενική Γραμματέας της ΕΑΝΔΑ, Μαρία Αγγελή, στο Αστικό Δίκαιο και Πολιτική Δικονομία. 2

) ο Δικηγόρος, Μέλος ΔΣ ΕΑΝΔΑ, Γιώργος Δήμαρχος. στο Ποινικό Δίκαιο και Ποινική Δικονομία.

3) ο Δικηγόρος, Μέλος ΔΣ ΕΑΝΔΑ, Παντελής Στεργιάννης. στο Εμπορικό Δίκαιο.

4) ο Δικηγόρος, υπ. Δρ. Δημοσίου Δικαίου, π. Αντιπρόεδρος ΕΑΝΔΑ, Γιώργος Αργυρόπουλος, στο Δημόσιο Δίκαιο, Διοικητική Διαδικασία και Διοικητική Δικονομία.

5) ο Δικηγόρος, κάτοχος Διπλώματος στις Διαπραγματεύσεις, Νικόλας Παντερμαλής, στον Κώδικα Δικηγόρων και Κώδικα Δεοντολογίας.

«Ενδεικτικές» απαντήσεις σημαίνει ότι εκφράζουν τις απόψεις των συγγραφέων, χωρίς να είναι απαραίτητα οι απολύτως ή οι μόνες ορθές, ούτε βέβαια οι μόνες αποδεκτές στο πλαίσιο της διόρθωσης των γραπτών. Παρόλα αυτά, σε περιπτώσεις που υπήρχαν ουσιώδεις διχογνωμίες, ζητήθηκε, όπου ήταν εφικτό, και η γνώμη Μελών της Κεντρικής Επιτροπής Εξετάσεων, που έχει την ευθύνη επιλογής των θεμάτων στα εξεταζόμενα μαθήματα. Προς αποφυγή συγχύσεων λόγω των διαρκών αλλαγών της νομοθεσίας τα τελευταία χρόνια, οι απαντήσεις δόθηκαν με βάση το νομικό καθεστώς που ίσχυε κατά το χρόνο διενέργειας του εκάστοτε διαγωνισμού.

Δεν συμπεριλαμβάνονται τα θέματα εξετάσεων του παλαιού συστήματος, καθώς αυτά έχουν καταστεί απαρχαιωμένα και δεν παρουσιάζουν πλέον εκπαιδευτική χρησιμότητα. Εξάλλου, η ήδη -ενδεκάκις- εφαρμογή του νέου συστήματος παρέχει επαρκέστατο υλικό για μελέτη, είτε κατά μόνας είτε κατά τη διεξαγωγή των σεμιναρίων που διοργανώνονται στο πλαίσιο του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών. Στους συγγραφείς αξίζουν τα θερμότερα των συγχαρητηρίων, όχι μόνο γιατί εργάστηκαν ακατάπαυστα επί μακρόν προκειμένου να ολοκληρώσουν εγκαίρως αυτό το τόσο απαιτητικό έργο που ανέλαβαν, αλλά και γιατί, μαζί με τους συγγραφείς των προηγούμενων εκδόσεων, είναι διαχρονικά οι μόνοι συνάδελφοι που αποτόλμησαν να επεξεργαστούν και να δημοσιεύσουν ενδεικτικές απαντήσεις σε όλα τα θέματα εξετάσεων όλων των προηγούμενων εξεταστικών περιόδων. Με την αυτονόητη διευκρίνιση ότι για τυχόν λάθη και αβλεψίες ευθύνομαι μόνον εγώ, τους ευχαριστώ από καρδιάς, καθεμία και καθέναν ξεχωριστά, για την άψογη συνεργασία που είχαμε κατά την επιμέλεια του παρόντος όλο αυτό το διάστημα.

Η ανά χείρας έκδοση ανταποκρίνεται στο διαχρονικό αίτημα των ασκούμενων δικηγόρων για ενδεικτικές απαντήσεις στα θέματα εξετάσεων, καλύπτοντας έτσι ένα σημαντικό κενό που υπήρχε στο παρελθόν κατά την προετοιμασία για τους μελλοντικούς διαγωνισμούς.

Όπως και όλες οι προηγούμενες εκδόσεις, το παρόν διατίθεται ελεύθερα και δωρεάν, σε ηλεκτρονική μορφή. Επιτρέπεται η έντυπη αναπαραγωγή και ηλεκτρονική προώθηση του, για προσωπική χρήση, χωρίς αλλοίωση της μορφής και του περιεχομένου του, με σεβασμό στην ακεραιότητα της έκδοσης.

Δείτε αναλυτικά την έκδοση.

Κώδικας Ποινικής Δικονομίας -Ερμηνεία Κατ΄άρθρο - Τόμος Ι - Β έκδοση

ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ

Δικαστικός Έλεγχος της Συνταγματικότητας των Νόμων και Ερμηνεία του Συντάγματος

Ευάγγελος Βενιζέλος

ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ & ΘΕΜΕΛΙΩΔΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ / ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

send