logo-print

Παράνομη διαβίβαση προσωπικών δεδομένων στο πλαίσιο διαδικασίας αξιολόγησης δημοσίου υπαλλήλου (ΑΠΔΠΧ απόφαση 15/2022)

Πρόστιμο σε πρώην δήμαρχο για την κοινοποίηση επιστολών που περιείχαν προσωπικά δεδομένα της καταγγέλλουσας στο Σωματείο Εργατών και Υπαλλήλων του Δήμου και στην Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων (Π.Ο.Ε.) - Ο.Τ.Α.

15/04/2022

15/04/2022

Sakkoulas Online A4

Sakkoulas Online A4

Sakkoulas Online A6

Sakkoulas Online A6

Η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα επέβαλε πρόστιμο ύψους 5.000 ευρώ σε πρώην δήμαρχο, ο οποίος, στο πλαίσιο αξιολόγησης δημοσίων υπαλλήλων, κοινοποίησε επιστολές που περιείχαν προσωπικά δεδομένα της καταγγέλλουσας, προϊσταμένης σε τμήμα του εν λόγω δήμου, στο Σωματείο Εργατών και Υπαλλήλων του Δήμου και στην Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων (Π.Ο.Ε.) - Ο.Τ.Α.

Η Αρχή έκρινε ότι παραβίασε, με τον τρόπο αυτό, τη διάταξη του άρθρου 5 παρ. 1 στοιχ. α΄ του ΓΚΠΔ (απόφαση 15/2022).

Πιο συγκεκριμένα, η Αρχή διαπίστωσε ότι, ανεξαρτήτως εάν οι ισχυρισμοί της καταγγέλλουσας ότι δεν συμπεριλαμβανόταν στο αξιολογούμενο από τον καταγγελλόμενο προσωπικό, η επεξεργασία των προσωπικών της δεδομένων, μέσω της διαβίβασης των επίμαχων επιστολών και σε φορείς που δεν εμπλέκονται καθ’ οιονδήποτε τρόπο στη διαδικασία αξιολόγησης, δυνάμει του Ν. 4369/2016, έγινε κατά παράβαση της διάταξης του άρθρου 5 παρ. 1 στοιχ. α’ του ΓΚΠΔ.

Και τούτο διότι, οι δύο ως άνω φορείς δεν δύνανται να είναι νόμιμοι αποδέκτες των επίμαχων επιστολών δεδομένου ότι δεν έχουν σχέση με τη διαδικασία αξιολόγησης, καθώς από καμία διάταξη νόμου δεν προκύπτει η αναγκαιότητα, άλλως η υποχρεωτικότητα, της επίμαχης κοινοποίησης σε αυτούς τους φορείς.

Ακόμη και αν ήθελε υποτεθεί ότι η εν λόγω επεξεργασία ήταν απαραίτητη για τη διαπίστωση της νομιμότητας ή μη της άρνησης αξιολόγησης της καταγγέλλουσας από τον καταγγελλόμενο, αρκούσε η διαβίβαση των επιστολών μόνο στους εμπλεκόμενους με τη διαδικασία αξιολόγησης, δυνάμει του Ν. 4369/2016, φορείς.

Περαιτέρω, η Αρχή απέρριψε τον ισχυρισμό του καταγγελλόμενου ότι τα επίμαχα προσωπικά δεδομένα της καταγγέλλουσας ήταν αναρτημένα τόσο στο διαδίκτυο, όσο και στο πρόγραμμα «Διαύγεια» και ήταν προσβάσιμα σε όλους τους πολίτες, δεδομένου ότι, πέραν όλων των άλλων, τα στοιχεία της αξιολόγησης των δημοσίων υπαλλήλων δεν αναρτώνται στο πρόγραμμα «Διαύγεια».

Ακόμη, απορριπτέος κρίθηκε και ο ισχυρισμός του περί μη αναφοράς της καταγγέλλουσας σε συγκεκριμένη ζημία που υπέστη από την επεξεργασία. Η Αρχή τόνισε ότι η διαπίστωση της επέλευσης συγκεκριμένης βλάβης στο υποκείμενο των δεδομένων ή η επίκληση τέτοιας βλάβης εκ μέρους του (δηλαδή βλάβης άλλης από εκείνη που επέρχεται από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα), δεν συνιστά προϋπόθεση για τη διαπίστωση παραβίασης του ΓΚΠΔ και του Ν. 4624/2014. Επιπλέον, επεσήμανε ότι η προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα καταλαμβάνει τόσα τα απλά όσο και τα ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα

Απόσπασμα απόφασης

Λαμβάνοντας υπόψη τα διαλαμβανόμενα στις αμέσως προηγούμενες σκέψεις της παρούσας, το σύνολο των στοιχείων του φακέλου της υπόθεσης, την ακροαματική διαδικασία και τα υποβληθέντα υπομνήματα, προκύπτει ότι ανεξαρτήτως του γεγονότος αν η καταγγέλλουσα συμπεριλαμβανόταν στο αξιολογούμενο από τον καταγγελλόμενο προσωπικό (το οποίο όφειλε να αξιολογήσει ο καταγγελλόμενος, ή αν η καταγγέλλουσα, είχε το δικαίωμα να επιλέξει να αξιολογηθεί μόνο από τον νυν Δήμαρχο αντί του απερχόμενου Δήμαρχου), η καταγγελλόμενη επεξεργασία της διαβίβασης των επίμαχων επιστολών και σε φορείς που δεν εμπλέκονται καθ’ οιονδήποτε τρόπο στη διαδικασία αξιολόγησης, δυνάμει του Ν. 4369/2016, ήτοι στο Σωματείο Εργατών και Υπαλλήλων Δήμου Χ και στην Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων (Π.Ο.Ε.) – Ο.Τ.Α. έγινε κατά παράβαση της διάταξης του άρθρου 5 παρ. 1 στοιχ. α’ του ΓΚΠΔ. Και τούτο διότι, το Σωματείο Εργατών και Υπαλλήλων Δήμου Χ και η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων (Π.Ο.Ε.) – Ο.Τ.Α. δεν δύνανται να είναι νόμιμοι αποδέκτες των επίμαχων επιστολών δεδομένου ότι δεν έχουν σχέση με τη διαδικασία αξιολόγησης, καθώς από καμία διάταξη νόμου δεν προκύπτει η αναγκαιότητα άλλως η υποχρεωτικότητα της επίμαχης κοινοποίησης σε αυτούς τους φορείς.

Επιπλέον δε, ακόμα και αν ήθελε υποτεθεί ότι η εν λόγω επεξεργασία ήταν απαραίτητη για τη διαπίστωση της νομιμότητας ή μη της άρνησης αξιολόγησης της καταγγέλλουσας από τον καταγγελλόμενο, αρκούσε η διαβίβαση των επιστολών μόνο στους εμπλεκόμενους με τη διαδικασία αξιολόγησης, δυνάμει του Ν. 4369/2016, φορείς [εν προκειμένω την οικεία Διεύθυνση Προσωπικού ή Διοικητικού του Δήμου, η οποία είναι αρμόδια σύμφωνα με το άρθρο 16 παρ. 3 σημείο α’ του Ν. 4369/2016 (Α’ 33/27.02.2016) για την τήρηση των διαδικασιών αξιολόγησης, και των τυχόν κατά νόμο ιεραρχικώς ανώτερων οργάνων/ εποπτεύοντων φορέων αναφορικά με τη διενέργεια των αξιολογήσεων].

Εξάλλου, απορριπτέος τυγχάνει και ο ισχυρισμός του καταγγελλόμενου ότι τα επίμαχα προσωπικά δεδομένα της καταγγέλλουσας ήταν αναρτημένα τόσο στο διαδίκτυο, όσο και στο πρόγραμμα «Διαύγεια» και ήταν προσβάσιμα σε όλους τους πολίτες, δεδομένου ότι, πέραν όλων των άλλων, τα στοιχεία της αξιολόγησης των δημοσίων υπαλλήλων δεν αναρτώνται στο πρόγραμμα «Διαύγεια».

Τέλος, όσον αφορά τον ισχυρισμό του καταγγελλόμενου ότι η καταγγέλλουσα δεν τεκμηριώνει ποια ζημία ηθική ή υλική υπέστη από την οιανδήποτε πράξη του ούτε εξειδικεύει ποιο ευαίσθητο προσωπικό δεδομένο παρεβιάσθη από εκείνον, επισημαίνεται ότι η διαπίστωση της επέλευσης συγκεκριμένης βλάβης στο υποκείμενο των δεδομένων από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ή η επίκληση τέτοιας βλάβης εκ μέρους του (δηλαδή βλάβης άλλης από εκείνη που επέρχεται από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα), δεν συνιστά προϋπόθεση για τη διαπίστωση παραβίασης του ΓΚΠΔ και του Ν. 4624/2014, ενώ επιπλέον σημειώνεται ότι η προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα καταλαμβάνει τόσα τα απλά όσο και τα ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα.

Δείτε ολόκληρη την απόφαση στο dpa.gr

Πολιτική Δικονομία - Δ΄ έκδοση

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΓΕΝΙΚΑ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΛΑΜΑΡΗΣ

ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΟΥΣΟΥΛΗΣ

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ

Συμβολαιογραφία και Ακίνητη Περιουσία ΕπΑΚ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ

Συμβολαιογραφία και Ακίνητη Περιουσία ΕπΑΚ

send