logo-print

Πώς ψηφίζουν οι κρατούμενοι στις Ευρωεκλογές 2019; (Υπουργική Απόφαση)

Άσκηση εκλογικού δικαιώµατος των κρατουµένων κατά τις εκλογές για την ανάδειξη των µελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 26ης Μαΐου 2019

30/04/2019

07/05/2019

Οι διεθνείς, υπερεθνικές και διεθνικές ρυθμίσεις του χρόνου ναυτικής εργασίας και οι επιπτώσεις του στη ναυτική ασφάλεια

ΔΗΜΟΣΙΟ & ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ - ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΚΙΛΤΙΔΟΥ

Η διαδικασία της Αναιρετικής Δίκης

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΑΡΑΒΑΝΤΗΣ

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΕΝΔΙΚΑ ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΑΝΑΚΟΠΕΣ

Με Κοινή Απόφαση των Υπουργείων Εσωτερικών και Δικαιοσύνης ρυθμίζονται ζητήματα σχετικά με την άσκηση εκλογικού δικαιώµατος των κρατουµένων κατά τις εκλογές για την ανάδειξη των µελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 26ης Μαΐου 2019.

Αναλυτικά η απόφαση:

1. Έλληνες πολίτες, οι οποίοι είναι εγγεγραµµένοι στους εκλογικούς καταλόγους ∆ήµου του Κράτους, αλλά κατά την ηµέρα δηµοσίευσης του προεδρικού διατάγµατος περί ορισµού της ηµέρας διεξαγωγής της ψηφοφορίας για την ανάδειξη των µελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, τελούν σε καθεστώς προσωρινής κράτησης ή εκτίουν στερητικές της ελευθερίας ποινές και δεν τους έχει επιβληθεί αµετάκλητα παρεπόµενη ποινή στέρησης πολιτικών δικαιωµάτων, ασκούν το εκλογικό τους δικαίωµα στο εκλογικό τµήµα του καταστήµατος όπου κρατούνται, βάσει ειδικών εκλογικών καταλόγων, στους οποίους εγγράφονται για το σκοπό αυτό.

2. Την ηµέρα δηµοσίευσης του προεδρικού διατάγµατος περί ορισµού της ηµέρας διαξαγωγής της ψηφοφορίας για την ανάδειξη των µελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ο ∆ιευθυντής κάθε καταστήµατος κράτησης ενηµερώνει άµεσα τους εκλογείς κρατούµενους σχετικά µε την εκλογική διαδικασία, προκειµένου να εγγραφούν στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους.

3. Οι ειδικοί εκλογικοί κατάλογοι συντάσσονται, υπογράφονται και σφραγίζονται από τους διευθυντές των καταστηµάτων κράτησης και αναπαράγονται σε πέντε (5) αντίτυπα. 

Τα τέσσερα (4) αντίτυπα διαβιβάζονται µέσα σε ανατρεπτική προθεσµία πέντε (5) ηµερών από την ηµέρα που καθορίζεται στο άρθρο 2 ανωτέρω, στον Πρόεδρο Πρωτοδικών της οικείας εκλογικής περιφέρειας και ακολουθείται η διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 27 παρ. 5 και στο άρθρο 28 του π.δ. 26/2012 .

4. Σε περίπτωση αποφυλάκισης, για οποιονδήποτε λόγο, κρατουµένου που έχει εγγραφεί στους ανωτέρω ειδικούς εκλογικούς καταλόγους έως την ηµέρα διεξαγωγής των εκλογών, αυτός θα ασκήσει το εκλογικό του δικαίωµα στο ∆ήµο, στους εκλογικούς καταλόγους του οποίου, είναι εγγεγραµµένος.

5. Όταν ο συνολικός αριθµός των κρατουµένων - ψηφοφόρων στα καταστήµατα κράτησης είναι πολύ µικρός, για λόγους διαφύλαξης της µυστικότητας της ψήφου, µπορεί να ψηφίσουν σε αυτά και άλλοι εκλογείς που είναι εγγεγραµµένοι σε ειδικούς εκλογικούς καταλόγους του άρθρου 27 του π.δ. 26/2012.

6. Ο ∆ιευθυντής κάθε καταστήµατος κράτησης επιλέγει τον καταλληλότερο, κατά την κρίση του, χώρο εντός του καταστήµατος κράτησης, για την διεξαγωγή της ψηφοφορίας των εκλογέων - κρατουµένων.

7. Πρόεδροι Εφορευτικής Επιτροπής σε κάθε εκλογικό τµήµα διορίζονται κατά προτίµηση εισαγγελικοί λειτουργοί.

Ως µέλη της Εφορευτικής Επιτροπής κληρώνονται εκλογείς του ∆ήµου στα διοικητικά όρια του οποίου υπάγεται το κατάστηµα κράτησης.

10. Για την οµαλή διεξαγωγή της ψηφοφορίας και την τήρηση της τάξης στα καταστήµατα κράτησης, όπου ψηφίζουν περισσότεροι από 30 κρατούµενοι, ο Πρόεδρος της Εφορευτικής Επιτροπής, σε συνεργασία µε τον ∆ιευθυντή του καταστήµατος κράτησης, µπορεί να καταρτίσει την προηγούµενη της ηµέρας της ψηφοφορίας πρόγραµµα, σύµφωνα µε το οποίο οι εκλογείς - κρατούµενοι θα χωρίζονται σε οµάδες, είτε κατά πτέρυγα του καταστήµατος, είτε αλφαβητικά. Επίσης, µπορεί να καθορίζουν και το χρόνο προσέλευσης των εκλογέων κάθε οµάδας.

11. Οι κρατούµενοι προσέρχονται στο εκλογικό τµήµα ένας - ένας και όχι σε οµάδες, µε τη συνοδεία υπαλλήλου έως την είσοδό του. Κατόπιν εισέρχονται στο εκλογικό τµήµα και χωρίς καµία συνοδεία, ασκούν ελεύθερα το εκλογικό τους δικαίωµα. Εξερχόµενοι, επιστρέφουν στο χώρο κράτησής τους µε τη συνοδεία υπαλλήλου. 

10. Η αναγνώριση των εκλογέων - κρατουµένων γίνεται βάσει της αστυνοµικής τους ταυτότητας, την οποία προσκοµίζουν στην Εφορευτική Επιτροπή.

Αν δεν έχουν αστυνοµική ταυτότητα, προσκοµίζουν κάθε άλλο χρήσιµο και κατάλληλο, κατά την κρίση της Εφορευτικής Επιτροπής, αποδεικτικό της ταυτότητάς τους έγγραφο. Το έγγραφο αυτό µπορεί να δοθεί και από τον ατοµικό τους φάκελο, ο οποίος τηρείται στο κατάστηµα κράτησης µε ευθύνη της γραµµατείας και διαβιβάζεται υπηρεσιακά στον Πρόεδρο της Εφορευτικής Επιτροπής του εκλογικού τµήµατος.

11. Για να πιστοποιηθεί ότι ο εκλογέας - κρατούµενος άσκησε το εκλογικό του δικαίωµα, εκδίδεται βεβαίωση του Προέδρου της Εφορευτικής Επιτροπής, η οποία δεν χορηγείται στον κρατούµενο, αλλά στο ∆ιευθυντή του καταστήµατος για να την τοποθετήσει στον ατοµικό του φάκελο.

12. Κατά τη διάρκεια της ηµέρας της ψηφοφορίας, οι υποψήφιοι των κοµµάτων, ή οι αντιπρόσωποί τους ή οι αναπληρωτές αυτών, µπορούν να παρευρίσκονται στην αίθουσα ψηφοφορίας, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις διατάξεις του άρθρου 88 του π.δ. 26/2012. 

Δείτε αναλυτικά την απόφαση 31335/2019

Κτηματολογικές Εγγραφές

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΓΟΥΛΑΣ

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

Η συνταγματοποίηση του δικονομικού δικαίου

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ - ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΝΑΤΖΗΣ

 

ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ & ΘΕΜΕΛΙΩΔΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ