logo-print

Πυρκαγιές Ιουλίου και Αυγούστου 2021: μέτρα για την άμεση στήριξη των πληγέντων και την αποκατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος

Δημιουργείται η ηλεκτρονική πλατφόρμα arogi.gov.gr στο πλαίσιο παροχής κρατικής αρωγής για την αντιμετώπιση των συνεπειών από τις πυρκαγιές

15/08/2021

15/08/2021

Sakkoulas Online A6

Sakkoulas Online A6

Sakkoulas Online A4

Sakkoulas Online A4

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η πράξη νομοθετικού περιεχομένου με τα έκτακτα μέτρα για την αποτελεσματική προστασία και την ταχεία αποκατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος, την άμεση στήριξη των πληγέντων από τις πυρκαγιές του Ιουλίου και Αυγούστου 2021 και συναφείς διατάξεις (Α’ 143/13-8-2021).

Μεταξύ άλλων, προβλέπεται:

Η υποχρεωτική κήρυξη αναδάσωσης και σύντμηση προθεσμίας για την κήρυξη έκτασης ως αναδασωτέας (άρθρο δεύτερο). Δημόσια ή ιδιωτικά δάση και δασικές εκτάσεις που καταστράφηκαν ή καταστρέφονται από πυρκαγιά δεν αποβάλλουν για τον λόγο αυτό τον χαρακτήρα που είχαν πριν καταστραφούν, κηρύσσονται υποχρεωτικά αναδασωτέες, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 117 του Συντάγματος, και αποκλείεται να διατεθούν για άλλο προορισμό.

Δημιουργία ηλεκτρονικής πλατφόρμας για την κρατική αρωγή (άρθρο ένατο). Στο πλαίσιο παροχής κρατικής αρωγής για την αντιμετώπιση των συνεπειών από τις πυρκαγιές δημιουργείται ηλεκτρονική πλατφόρμα με την ονομασία «arogi.gov.gr», η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr-ΕΨΠ).

Εφάπαξ έκτακτη χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης για κτιριακές εγκαταστάσεις και κατοικίες φυσικών ή νομικών προσώπων, έναντι στεγαστικής συνδρομής (άρθρο δέκατο). Η πρώτη αρωγή έναντι στεγαστικής συνδρομής παρέχεται ως εξής:

(α) Για ζημιές σε επαγγελματικές κτιριακές εγκαταστάσεις που έχουν πληγεί από τα φαινόμενα του άρθρου πρώτου, παρέχεται στον, κατά πλήρη ή ψιλή κυριότητα, ιδιοκτήτη των κτιριακών εγκαταστάσεων και ανέρχεται: αα) στο ποσό των 14.000 ευρώ, για κτιριακές εγκαταστάσεις που έχουν υποστεί βαριές βλάβες που τις καθιστούν επικίνδυνες για χρήση και δεν επιτρέπουν την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας των στεγαζόμενων επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένων των αγροτικών και των κτηνοτροφικών, πτηνοτροφικών και χοιροτροφικών εκμεταλλεύσεων, αβ) στο ποσό των 8.000 ευρώ, για κτιριακές εγκαταστάσεις που έχουν υποστεί σοβαρές βλάβες που τις καθιστούν προσωρινά ακατάλληλες για χρήση, συμπεριλαμβανομένων των αγροτικών και των κτηνοτροφικών, πτηνοτροφικών και χοιροτροφικών εκμεταλλεύσεων, και αγ) στο ποσό των 3.000 ευρώ, για κτιριακές εγκαταστάσεις που έχουν υποστεί ελαφρές βλάβες, οι οποίες δεν καθιστούν αδύνατη την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας των στεγαζόμενων επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένων των αγροτικών και των κτηνοτροφικών, πτηνοτροφικών και χοιροτροφικών εκμεταλλεύσεων.

(β) Για ζημιές σε κατοικίες και λοιπά κτίρια μη επαγγελματικής χρήσης που έχουν πληγεί από τα φαινόμενα του άρθρου πρώτου, παρέχεται στους, κατά πλήρη ή ψιλή κυριότητα, ιδιοκτήτες και ανέρχεται: βα) στο ποσό των 14.000 ευρώ, για κατοικίες ή λοιπά κτίρια μη επαγγελματικής χρήσης που έχουν υποστεί βαριές βλάβες που τα καθιστούν επικίνδυνα για χρήση, ββ) στο ποσό των 8.000 ευρώ, για κατοικίες ή λοιπά κτίρια μη επαγγελματικής χρήσης που έχουν υποστεί σοβαρές βλάβες που τα καθιστούν προσωρινά ακατάλληλα για χρήση, βγ) στο ποσό των 3.000 ευρώ, για κατοικίες ή λοιπά κτίρια μη επαγγελματικής χρήσης που έχουν υποστεί ελαφρές βλάβες, οι οποίες δεν τα καθιστούν ακατάλληλα για χρήση. Το συνολικό ποσό πρώτης αρωγής έναντι στεγαστικής συνδρομής ανά δικαιούχο δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των 120.000 ευρώ.

Η έκτακτη εφάπαξ ενίσχυση παρέχεται για ζημιές σε ιδιοκτησίες φυσικών και νομικών προσώπων όπως αυτές προκύπτουν από την τελευταία δήλωση περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) και δεν δύναται να υπερβαίνει το 80% της κατά πλήρη κυριότητα αξίας του ακινήτου, όπως αυτή υπολογίζεται για τον Ενιαίο Φόρο Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.), με βάση το ποσοστό συνιδιοκτησίας και, σε περίπτωση ψιλής κυριότητας, με βάση το ποσοστό συνιδιοκτησίας επί της ψιλής κυριότητας.

Εφάπαξ έκτακτη χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης φυσικών προσώπων για αποζημίωση οικοσκευής (άρθρο ενδέκατο). Η ενίσχυση πρώτης αρωγής για αποζημίωση οικοσκευής ανέρχεται: (α) στο ποσό των 6.000 ευρώ, ανά κατοικία, εφόσον αυτή έχει υποστεί βαριές βλάβες που την καθιστούν επικίνδυνη για χρήση, (β) στο ποσό των 4.000 ευρώ, ανά κατοικία, εφόσον αυτή έχει υποστεί βαριές βλάβες που την καθιστούν προσωρινά ακατάλληλη για χρήση, (γ) στο ποσό των 2.000 ευρώ, ανά κατοικία, εφόσον αυτή έχει υποστεί ελαφρές βλάβες οι οποίες δεν την καθιστούν ακατάλληλη για χρήση.

Η έκτακτη εφάπαξ ενίσχυση χορηγείται στα φυσικά πρόσωπα που χρησιμοποιούν ακίνητα, ως κύρια ή δευτερεύουσα κατοικία, η οποία έχει πληγεί από τα φαινόμενα του άρθρου πρώτου και είναι πλήρεις κύριοι ή επικαρπωτές ή μισθωτές, με εξαίρεση τους μισθωτές των βραχυχρόνιων μισθώσεων.

Εφάπαξ έκτακτη χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης επιχειρήσεων και μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα φορέων, έναντι επιχορήγησης για την αντιμετώπιση ζημιών (άρθρο δωδέκατο). Η ενίσχυση πρώτης αρωγής έναντι της επιχορήγησης για την αντιμετώπιση ζημιών του Ν. 4797/2021, παρέχεται σε επιχειρήσεις και μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα φορείς, που έχουν υποστεί υλικές ζημιές σε στοιχεία ενεργητικού, όπως εξοπλισμό, πρώτες ύλες, εμπορεύματα, μέσα παραγωγής, συμπεριλαμβανομένων εγγείου κεφαλαίου και αποθηκευμένων προϊόντων, φορτηγά αυτοκίνητα δημόσιας και ιδιωτικής χρήσης και αυτοκίνητα επαγγελματικής χρήσης, κινητές μονάδες στέγασης ζώων.

Χορήγηση εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης σε άτομα που υπέστησαν τραυματισμό (άρθρο δέκατο τρίτο). Χορηγείται εφάπαξ οικονομική ενίσχυση ύψους 6.000 ευρώ στα άτομα που υπέστησαν τραυματισμό λόγω των πυρκαγιών, και νοσηλεύτηκαν για χρονικό διάστημα άνω των σαράντα οκτώ ωρών ή εξακολουθούν να νοσηλεύονται σε νοσοκομεία.

Αφορολόγητο και ακατάσχετο των ενισχύσεων προς τους πληγέντες (άρθρο δέκατο πέμπτο).

Απαλλαγές από τον Ενιαίο Φόρο Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) - Τροποποίηση του Ν. 4223/2013 (άρθρο δέκατο έκτο).

Έκτακτα και επείγοντα μέτρα για την προστασία των θέσεων εργασίας (άρθρο δέκατο έβδομο). Οι επιχειρήσεις - εργοδότες του ιδιωτικού τομέα, ανεξαρτήτως κλάδου και επιχειρηματικής δραστηριότητας και ανεξαρτήτως αν υπέστησαν υλικές ζημιές ή όχι στις περιοχές που ανήκουν στα διοικητικά όρια των Δήμων Ιστιαίας - Αιδηψού και Μαντουδίου - Λίμνης - Αγίας Άννας της Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, μπορούν να θέτουν σε αναστολή τις συμβάσεις εργασίας μέρους ή όλων των εργαζομένων τους, οι οποίοι είχαν προσληφθεί μέχρι και τη 2α Αυγούστου 2021, κατά ανώτατο χρονικό διάστημα 3 μηνών. Οι επιχειρήσεις - εργοδότες της υποχρεούνται να μην προβούν σε μειώσεις προσωπικού με καταγγελία των συμβάσεων εργασίας, για το χρονικό διάστημα για το οποίο θέτουν τις συμβάσεις εργασίας των εργαζομένων τους σε αναστολή. Σε περίπτωση πραγματοποίησής τους, οι καταγγελίες αυτές είναι άκυρες.

Οι εργαζόμενοι, των οποίων η σύμβαση εργασίας έχει λυθεί με καταγγελία κατά το χρονικό διάστημα από τις 3 Αυγούστου 2021 μέχρι και τη δημοσίευση της παρούσας, καθίστανται δικαιούχοι της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης, ως αποζημίωσης ειδικού σκοπού του δέκατου τρίτου άρθρου της από 14.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 3 του Ν. 4682/2020, από την ημερομηνία λύσης της εργασιακής σχέσης τους και για χρονικό διάστημα όχι πέραν των 3 μηνών. Η αποζημίωση ειδικού σκοπού ανέρχεται σε ποσό ύψους 534 ευρώ ανά μήνα, ποσό που αντιστοιχεί σε τριάντα ημέρες, εφόσον δεν έχουν σύμβαση εξαρτημένης εργασίας με άλλον εργοδότη ή δεν λαμβάνουν τακτική επιδότηση ανεργίας από τον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ).

Επιδότηση ανεργίας εργαζομένων σε επιχειρήσεις που καταστράφηκαν (άρθρο δέκατο όγδοο).

Δείτε αναλυτικά τα μέτρα εδώ.

Η απόλυση υπό όρο στην ποινική νομοθεσία των ναρκωτικών

ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΉΜΕΣ / ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΠΑΥΛΟΣ ΤΟΠΑΛΝΑΚΟΣ

Αυτοδύναμα Ασφαλιστικά Μέτρα

Βασίλειος Α. Χατζηϊωάννου

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ

send