logo-print

Σε δημόσια διαβούλευση το σχέδιο νόμου για τη χορήγηση μικροχρηματοδοτήσεων έως 25.000 ευρώ

Πιστώσεις χρηματικών ποσών ανώτατου ύψους 25.000 ευρώ, οι οποίες δεν συνιστούν τραπεζικό δανεισμό

10/01/2019

11/01/2019

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ: Τα ομολογιακά δάνεια μετά τον ν. 4548/2018
ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ: Τα ομολογιακά δάνεια μετά τον ν. 4548/2018

Το Υπουργείο Οικονομικών (Γενική Δ/νση Οικονομικής Πολιτικής, Δ/νση Χρηματοοικονομικής Πολιτικής), ενόψει της θέσπισης νόμου, για τη χορήγηση μικροχρηματοδοτήσεων, στην ελληνική νομοθεσία, καλεί τους άμεσα ενδιαφερόμενους φορείς (Υπουργεία, άλλες δημόσιες υπηρεσίες, Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ, εταιρείες του χρηματοπιστωτικού τομέα, φυσικά πρόσωπα κ.λ.π.) να συμμετάσχουν καταθέτοντας προτάσεις, διατυπώνοντας απόψεις και παρατηρήσεις, επί του υποβληθέντος σχεδίου Νόμου.

Σκοπός του νόμου είναι η θέσπιση κανόνων για την ανάληψη, άσκηση και εποπτεία της δραστηριότητας χορήγησης μικροχρηματοδοτήσεων.

Ο νόμος θεσπίζει, επίσης, κανόνες που αφορούν :

α) τη διαφάνεια των όρων και τις απαιτήσεις ενημέρωσης σχετικά με τις δραστηριότητες χορήγησης μικροχρηματοδοτήσεων και

β) τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που αντιστοιχούν τόσο στους δικαιούχους όσο και στα ιδρύματα μικροχρηματοδοτήσεων όσον αφορά τη χορήγηση μικροχρηματοδοτήσεων ως επιχειρηματική δραστηριότητα.

Ως «Μικροχρηματοδότηση» ορίζονται οι πιστώσεις χρηματικών ποσών ανώτατου ύψους εικοσιπέντε χιλιάδων (25.000) ευρώ, οι οποίες δεν συνιστούν τραπεζικό δανεισμό και χορηγούνται αποκλειστικά σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου,

Ο νόμος εφαρμόζεται :

α) στα ιδρύματα μικροχρηματοδοτήσεων με έδρα στην Ελλάδα και τα υποκαταστήματά τους που λειτουργούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση κατά τη χορήγηση μικροχρηματοδοτήσεων στους δικαιούχους, και

β) σε εταιρείες που εδρεύουν σε άλλο κράτος μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου με την προϋπόθεση ότι έχουν εγκατασταθεί νόμιμα στην Ελλάδα μέσω υποκαταστήματος με σκοπό την παροχή μικροχρηματοδοτήσεων, με την επιφύλαξη της περίπτ. α και β της παρ. 3, που αμφότερες αδειοδοτούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 .

2. Ο νόμος δεν εφαρμόζεται σε:

α) οντότητες με αντικείμενο την παροχή δανείων σε μετρητά έναντι ενεχυρίασης περιουσιακών στοιχείων (ενεχυροδανειστήρια),

β) αστικούς πιστωτικούς συνεταιρισμούς του ν. 1667/1986 (Α΄196), πέραν αυτών που λειτουργούν ως πιστωτικά ιδρύματα,

3. Τα κεφάλαια Γ και Δ εφαρμόζονται και στους εξής φορείς:

α) τα πιστωτικά ιδρύματα όπως ορίζονται στο στοιχείο 1 της παρ. 1 του άρθρου 4 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013, περιλαμβανομένων των υποκαταστημάτων τους όπως ορίζονται στο στοιχείο 17 της παρ. 1 του άρθρου 4 του εν λόγω Κανονισμού, όταν τα υποκαταστήματα αυτά βρίσκονται στην Ελλάδα, είτε η έδρα τους βρίσκεται εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είτε σε τρίτη χώρα, σύμφωνα με το άρθρο 36 του ν. 4261/2014,

β) τα χρηματοδοτικά ιδρύματα κατά την έννοια του στοιχείου 22 του άρθρου 3 του ν. 4261/2014 τα οποία έχουν αδειοδοτηθεί να ασκούν τη δραστηριότητα της περίπτ. β’ της παρ. 1 του άρθρου 11 του ιδίου νόμου,

γ) στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων,

δ) στο ΕΤΕΑΝ.

Σύμφωνα με το Υπουργείο, η ευρύτατη συμμετοχή όλων των ανωτέρω θα είναι ιδιαίτερα χρήσιμη, προκειμένου το Υπουργείο Οικονομικών να εξετάσει τις προτάσεις και όπου κριθεί αναγκαίο να προβεί στις απαραίτητες τροποποιήσεις του σχεδίου νόμου, πριν αυτό προωθηθεί προς ψήφιση στη Βουλή των Ελλήνων.

Στη διαβούλευση, η οποία θα ολοκληρωθεί την Τετάρτη, 23/01/2019, μπορείτε να συμμετέχετε εδώ.

O τόπος παροχής - Συμβολές Αστικού Δικαίου Νο 11

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΕΝΟΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Προσωπικές Εταιρείες