logo-print

Σχέδιο εργασίας σχετικά με την τεχνική νοημοσύνη επεξεργάζεται η CCBE

Επιτροπή για το Μέλλον του Δικηγορικού Επαγγέλματος και των Νομικών Υπηρεσιών

Την αναφορά από την πρόσφατη συνεδρίαση της Επιτροπής για το Μέλλον του Δικηγορικού Επαγγέλματος και των Νομικών Υπηρεσιών (Future of the Legal Profession and Legal Services Committee) του Συμβουλίου των Δικηγορικών Συλλόγων της Ευρώπης δημοσίευσε ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών.

Όπως αναφέρεται στο σχετικό έγγραφο:

Σχέδιο εργασίας σχετικά με την τεχνική νομηοσύνη

Τέθηκε ένα σχέδιο εργασίας σχετικά με το βασικό ζήτημα που θα απασχολήσει την Επιτροπή κατά τις επόμενες συνεδριάσεις της που θα αφορά την τεχνική νοημοσύνη.

Αναμένουμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να δώσει κάποιες κατευθύνσεις και κατευθυντήριες αρχές σχετικά με το ζήτημα, καθώς- ως ειπώθηκε κατά την συζήτηση- δεν γνωρίζουμε και οι ίδιοι που ακριβώς επιθυμεί να το πάει Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ακόμη.

Η Επιτροπή εστίασε στα δεδομένα και στις επικοινωνίες, ως βασικά ζητήματα που θα μας απασχολήσουν σχετικά με το ζήτημα της τεχνικής νοημοσύνης.

Όπως τόνισε η Γερμανική αντιπροσωπεία, απαραίτητο στοιχείο κατά το πρώτο στάδιο είναι η συγκέντρωση πληροφοριών- παρακολούθηση για να δημιουργηθεί μια βάση δεδομένων, προτού φθάσουμε στη ρύθμιση.

Τέθηκε επίσης στην ατζέντα το ζήτημα του ερωτηματολογίου- με το τι ισχύει σε κάθε Δικηγορικό Σύλλογο- και κατά πόσο θα έπρεπε να υποβληθεί αυτό στα κράτη- μέλη αλλά η συζήτηση δεν προχώρησε.

Βασική ατζέντα συζήτησης για το ζήτημα της τεχνικής νοημοσύνης:

1) Ρυθμιστικό πλαίσιο και τεχνολογία/ Διαδικτυακές νομικές υπηρεσίες

1 Χρήση διαδικτυακών πλατφορμών

2. Ικανότητα και διασφάλιση ποιότητας (ο εποπτικός ρόλος των δικηγορικών συλλόγων και η διασφάλιση ποιότητας / τρέχοντα ζητήματα και συστήματα αξιολόγησης επαγγελματιών από πελάτες)

3. Τεχνητή νοημοσύνη και άλλες νέες τεχνολογίες όπως η τεχνολογία αλυσίδας κοινοποιήσεων (blockchain technology).

4. Τρέχουσες εξελίξεις σε διάφορες πειθαρχικές πρακτικές- Μη συμμετοχή δικηγόρων- εναλλακτικοί πάροχοι νομικών υπηρεσιών.

2) Αποτελεσματική βοήθεια για όλους τους πολίτες (πρόσβαση στον νόμο/ πρόσβαση στην δικαιοσύνη) και τεχνολογία.

5. Η ανάγκη για διαδικτυακά (εκσυγχρονισμένα) δικαστήρια/ διαδικτυακή πρόσβαση στα δικαστήρια

6. Εκσυγχρονισμός των πρακτικών: e-Σύλλογος

7. (Νέο) Μοντέλο δικηγορικών εταιρειών με εξελιγμένη τεχνολογία πληροφοριών (πληροφοριακά συστήματα ); Δομώντας μια πιο διεπιστημονική προσέγγιση .

8. Εκπαίδευση των δικηγόρων ( κατανόηση/ προώθηση καινοτομίας)

9. Προώθηση ποικιλομορφίας/διαφορετικότητας στο επάγγελμα

Προτεραιότητα της Επιτροπής- τόσο της Ευρωπαικής όσο και της CCBE- είναι η δημιουργία μιας Ευρώπης ικανής να αντιμετωπίσει την ψηφιακή εποχή, μιας και η ψηφιακή μετάβαση έχει ήδη αδιαμφισβήτητα μεγάλο αντίκτυπο σε κάθε πτυχή της προσωπικής αλλά και της επαγγελματικής μας ζωής. Δίνει νέες προοπτικές στην σύνδεση, την επικοινωνία, την επίλυση κοινωνικών ζητημάτων καθώς και στο επιχειρείν. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει όλα τα φόντα για να εξελιχθεί σε ψηφιακό ηγέτη. Η μεγαλύτερη δυνατή μετάβαση στις νέες τεχνολογίες είναι λοιπόν ο σκοπός διασφαλίζοντας όμως την Ευρωπαϊκή , ανθρωπιστική, ηθική και αξιακή προσέγγιση της.

Μια νέα λοιπόν Ευρωπαϊκή Στρατηγική Δεδομένων (European Data Strategy) θα μας επιτρέψει να εκμεταλλευτούμε στο έπακρο την τεράστια αξία των μη προσωπικών δεδομένων ως ένα συνεχώς επεκτεινόμενο και επαναχρησιμοποιούμενο πόρο στην ψηφιακή οικονομία. Η Επιτροπή πρόκειται επίσης να καταθέσει μία Λευκή Βίβλο σχετικά με την Τεχνητή Νοημοσύνη για να διασφαλίσει την εξέλιξη της αλλά και τα θεμελιώδη δικαιώματα και τις θεμελιώδεις αξίες της. Η ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης θα δώσει «νέες λύσεις» σε παλιά προβλήματα, ωστόσο πρέπει να δημιουργηθεί ένα οικοσύστημα εμπιστοσύνης που θα διασφαλίσει τα ηθικά όρια.

Μία νέα Πράξη ψηφιακών υπηρεσιών θα ενισχύσει την ενιαία αγορά σε ότι αφορά τις ψηφιακές υπηρεσίες και θα ενισχύσει τις μικρότερες επιχειρήσεις παρέχοντας τους το νομικά διασαφηνισμένο πεδίο στο επίπεδο που χρειάζονται.

Η ψηφιοποίηση και η κυβερνοασφάλεια είναι οι δύο όψεις του ίδιου νομίσματος. Για επιπλέον ενίσχυση της κυβερνοασφάλειας συνολικά στην Ένωση, Η Επιτροπή θα αναθεωρήσει την Οδηγία στην Ασφάλεια των Δικτύων και των Πληροφοριακών Συστημάτων. Επίσης θα κατατεθεί μια πρωτοβουλία για να καταστεί η ψηφιακή οικονομία πιο δυνατή απέναντι σε κυβερνο-επιθέσεις , συμπεριλαμβανομένης δε και πρότασης σχετικά με τους Κρυπτό-Πόρους (Crypto Assets).

Η ενίσχυση της Ευρωπαϊκής ψηφιακής ηγεμονίας και στρατηγικής αυτονομίας απαιτεί την ενίσχυση της βιομηχανικής και καινοτόμου ικανότητας Για να επιτευχθεί αυτό η Επιτροπή θα προτείνει μία νέα βελτιωμένη Βιομηχανική Στρατηγική για την Ευρώπη (new Industrial Strategy for Europe) που θα υποστηρίζει την οικολογική και ψηφιακή μετάβαση και θα στηρίζει τον δίκαιο ανταγωνισμό. Αυτό θα συνδυαστεί με μία ξεχωριστή Στρατηγική σχετικά με τα ΜΜΕ (SME Strategy). Ειδική προσοχή θα δοθεί στα μέσα και στου οπτικοακουστικούς τομείς.

Η βελτίωση της λειτουργίας των αγορών για τους καταναλωτές, τις επιχειρήσεις, και την κοινωνία θα είναι καταλυτικός παράγοντας ώστε η Ευρώπη να καταφέρει να αντιμετωπίσει την ψηφιακή εποχή. Η Επιτροπή θα κοινοποιήσει αναφορά σχετική με του φραγμούς της ενιαίας αγοράς και θα προτείνει ένα Σχέδιο Δράσης για την Ενιαία Αγορά για να διασφαλίσει καλύτερη εφαρμογή και εκτέλεση. Ακόμη μια Λευκή Βίβλος σε ένα Όργανο για τις ξένες επιδοτήσεις θα αντανακλά την πιθανότητα ύπαρξης νέων εργαλείων αντιμετώπισης των στρεβλωτικών αποτελεσμάτων των ξένων επιδοτήσεων στην Ενιαία αγορά. Αυτό θα προλειάνει το έδαφος για μια νομοθετική πρόταση εντός του 2021.

Οι υπηρεσίες που παρέχονται μέσω διαδικτυακών πλατφορμών έχουν ανοίξει νέες προοπτικές στον εργασιακό τομέα, όπως η ευελιξία των ωρών εργασίας. Ωστόσο καλλιεργείται αβεβαιότητα σε έναν αριθμό θεμάτων σχετικά με την βασισμένη σε διαδικτυακή πλατφόρμα εργασία. Τέτοια είναι η εργασιακή κατάσταση, οι συνθήκες εργασίας, η πρόσβαση σε κοινωνική ασφάλιση και η πρόσβαση στην αντιπροσώπευση. Θα προταθούν εντός του επόμενου έτους τρόποι για την βελτίωση των εργασιακών συνθηκών για τους εργαζόμενους σε πλατφόρμες.

Τέλος η επένδυση στις ψηφιακές ικανότητες είναι σημαντική για να αντιμετωπιστεί η διερευνώμενη έλλειψη δεξιοτήτων και η αλλαγή των μορφών εργασίας, καθώς και να οδηγήσει στην επανάκτηση του ηγετικού ρόλου της Ευρώπης. Σε συνδυασμό με την βελτίωση της τεχνολογικής κατάρτισης, αυτός θα είναι ο οδηγός του αναβαθμισμένου Ψηφιακού Εκπαιδευτικού πλάνου δράσης.

Μία οικονομία που εργάζεται για τους ανθρώπους

Η Οικονομία της Ευρώπη ανθίζει για έβδομη διαδοχική χρονιά, γεγονός που θα επαναληφθεί και φέτος και τον επόμενο χρόνο. Η Απασχόληση είναι στο υψηλότερο ρεκόρ της και η ανεργία σημειώνει αρνητικό ρεκόρ από την αρχή του αιώνα μας. Ωστόσο παρατηρείται μεγάλη διαφοροποίηση σε κάποια κράτη – μέλη. Οι ανισότητες και περιφερειακές ανομοιογένειες μεταξύ των χωρών έχουν αυξηθεί.

Η Ευρώπη έχει μια μοναδική κοινωνική οικονομία της αγοράς που επιτρέπει τον συνδυασμό κοινωνικής δικαιοσύνης, σταθερότητας και οικονομικής ανάπτυξης. Στο πλαίσιο Επικοινωνίας για μια δυνατή Κοινωνική Ευρώπη δίκαιης Μετάβασης η Επιτροπή ξεκίνησε την διαδικασία διαλόγου για να προετοιμαστεί το έδαφος για ένα πλάνο δράσης το οποίο θα ενταχθεί στον Ευρωπαϊκό Πυλώνα για τα κοινωνικά δικαιώματα.

Παράλληλα η Επιτροπή θα καταθέσει πρόταση για ένα νομικό όργανο για την διασφάλιση ενός δίκαιου κατώτατου μισθού για του εργαζομένους εντός ΕΕ. Μια πρόταση για ένα Ευρωπαϊκό σχήμα αντασφάλισης της ανεργίας με στόχο να βοηθήσει αυτούς που εργάζονται καθώς και αυτούς που έχασαν την δουλεία τους εξαιτίας εξωτερικών παραγόντων και κυρίως λόγω επαγγελματικής επανειδίκευσης.

Μια νέα Ευρωπαϊκή Εγγύηση για το παιδί θα παρουσιαστεί τον επόμενο χρόνο, και θα αποτελέσει σημαντικό εργαλείο στην καταπολέμηση της φτώχειας και στην διασφάλιση ότι κάθε παιδί θα έχει πρόσβαση σε βασικές ανάγκες. Για να βοηθήσει λοιπόν νέους ανθρώπου ώστε να έχουν πρόσβαση στην εκπαίδευση, την προετοιμασία και τις εργασιακές ευκαιρίες που έχουν ανάγκη η Επιτροπή θα ενισχύσει την θέσπιση εγγυήσεων για την νεολαία.

Αν και η πρόσφατη οικονομική κρίση ενδυνάμωσε την ενιαία αγορά και την Ευρωπαϊκή και την οικονομική και νομισματική ένωση υπάρχουν ακόμα πολλά βήματα που οφείλουν να γίνουν. Η Επιτροπή θα αναθεωρήσει το κυβερνητικό οικονομικό πλαίσιο και θα παράσχει μια ευρύτερη συλλογική εικόνα για το πώς οι φορολογικοί κανόνες απέδωσαν τα τελευταία χρόνια. Ακόμη η Επιτροπή θα συνεχίσει να παρακολουθεί την ένταξη της Βουλγαρίας και της Κροατίας καθώς και τις πολιτικές που ακολουθούν για να ενταχθούν στον Συναλλαγματικό μηχανισμό ένταξης.

Το πλάνο δράσης για την ένωση των αγορών κεφαλαίου θα στοχεύσει σε καλύτερα ενοποίηση των εθνικών κεφαλαιουχικών αγορών και στην διασφάλιση ίσων ευκαίρων πρόσβασης σε επενδύσεις και χρηματοδοτήσεις για τις επιχειρήσεις και τους ιδιώτες. Σε συνδυασμό με την ολοκλήρωση της τραπεζικής ένωσης θα είναι επιπροσθέτως σημαντικό μετά την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου και θα αποτελέσει σημαντικό εργαλείο ενίσχυσης του ρόλου του ευρώ.

Για την διασφάλιση της ακεραιότητας του Ευρωπαϊκού οικονομικού συστήματος και για την μείωση των ρίσκων αστάθειας ένα νέο πλάνο δράσης κατά του ξεπλύματος του χρήματος θα ενισχύσει το εποπτικό σύστημα και θα βελτιώσει την εφαρμογή των κανόνων.

Βασικό κομμάτι στο σχέδιο- draft- που δόθηκε προς επεξεργασία στις αντιπροσωπίες είναι ότι αυτοματοποιημένα συστήματα λήψης αποφάσεων χρησιμοποιούνται σε μηχανισμούς επίλυσης διαφορών σε διάφορες ψηφιακές πλατφόρμες επίλυσης διαφορών μεταξύ καταναλωτών και πωλητών, και καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι οποιαδήποτε επικείμενη αναθεώρηση της Οδηγίας 2013/11/EU σχετικά με εναλλακτικούς μηχανισμούς επίλυσης διαφορών καταναλωτών και του Κανονισμού Νο 524/2013 σχετικά με την διαδικτυακή επίλυση διαφορών για διαφορές καταναλωτών λαμβάνει υπόψιν την χρήση αυτοματοποιημένου συστήματος λήψης απόφασης και διασφαλίζει τον ανθρώπινο έλεγχο.

Περαιτέρω, τονίζεται η ανάγκη υιοθέτησης προσέγγισης που θα βασίζεται στον κίνδυνο, υπό το φως της ποικίλης φύσης και της πολυπλοκότητας των προκλήσεων που δημιουργούνται από διάφορους τύπους και εφαρμογές της τεχνητής νοημοσύνης των αυτοματοποιημένων μηχανισμών λήψης απόφασης . Καλεί την Επιτροπή να αναπτύξει ένα σχήμα αξιολόγησης ενδεχόμενου κινδύνου για να διασφαλίσει μια σταθερή προσέγγιση στην εφαρμογή της νομοθεσίας σχετικά με την ασφάλεια των προϊόντων στην εσωτερική αγορά. Τονίζει ότι τα Κράτη – Μέλη πρέπει να αναπτύξουν αρμονικές στρατηγικές διαχείρισης κινδύνου για την τεχνητή νοημοσύνη στο περιεχόμενο των εθνικών στρατηγικών εποπτείας της αγοράς.

Σημειώνεται ότι η Οδηγία για την αξιοπιστία των προϊόντων έχει προσφέρει για πάνω από τριάντα χρόνια δίχτυ ασφαλείας για να προστατεύσει τους καταναλωτές από ζημιά από ελλαττωματικά προϊόντα. Αναγνωρίζει την πρόκληση του να καθορίσεις την αξιοπιστία όπου ο καταναλωτής ζημιώνεται από αυτόνομες διαδικασίες λήψης αποφάσεων. Καλεί την Επιτροπή να αναθεωρήσει αυτή την Οδηγία και να σκεφτεί να προσαρμόσει την προσέγγιση με την επαναπροσέγγιση των όρων «προϊόν» ,«ζημία» , «ελάττωμα», καθώς και προσαρμόζοντας τους κυβερνητικούς κανονισμούς σχετικά με το βάρος της απόδειξης.

Παράλληλα, ενθαρρύνει την Επιτροπή να κάνει προτάσεις για την ανανέωση των ως άνω προσεγγίσεων και κανόνων εάν κριθεί απαραίτητο.

Υπογραμμίζει ότι ενώ οι αυτοματοποιημένες διαδικασίας λήψης αποφάσεων μπορούν να βελτιώσουν την αποτελεσματικότητα και την ακρίβεια των υπηρεσιών, οι άνθρωποι πάντα πρέπει να είναι απόλυτα υπεύθυνοι για αυτές, και να είναι ικανοί να παρακάμψουν , αποφάσεις οι οποίες λαμβάνονται υπό το πρίσμα επαγγελματικών υπηρεσιών όπως ιατρικές, νομικές, λογιστικές και τραπεζικές. Υπενθυμίζει την σημασία της εποπτείας ή της ανεξάρτητης επίβλεψης από πιστοποιημένους επαγγελματίες σε περιπτώσεις αυτοματοποιημένων λήψεων αποφάσεων όπου διακυβεύεται το δημόσιο συμφέρον.

Αμερική: ανάπτυξη ρυθμιστικών θαλάμων

Πολύ σύντομα συζητήθηκε κείμενο εργασίας της πολιτείας ΓΙΟΥΤΑ των ΗΠΑ και μεταφέρθηκε στην Επιτροπή οι εξελίξεις και οι συναντήσεις που πραγματοποιήθηκαν εκεί.

Πραγματοποιήθηκαν συναντήσεις με βασικό ζήτημα τις εξελίξεις σχετικά με τις νομικές πλατφόρμες. Διαπιστώθηκαν εκ νέου, όμως, πολ΄’υ μεγάλες διαφορές στα δικαικά συστήματα ΗΠΑ- Ε.Ε. και εν ολίγοις επιβεβαιώθηκαν οι υπάρχουσες διαφορές.

Χαρτογράφηση: Νομικές τεχνολογίες/ Εθνικές αποφάσεις και εξελίξεις

ΓΕΡΜΑΝΙΑ: Η Γερμανική αντιπροσωπεία έθεσε το ζήτημα των εισπρακτικών εταιρειών και κατά ποσό μπορούν σε αυτές να μετέχουν δικηγόροι.

Τέθηκε το ζήτημα αν θα πρέπει να θεωρηθούν δικηγορικές οι εταιρείες αυτές και πως θα ρυθμισθεί το επάγγελμα αλλά και το κατά πόσο μπορούν οι εταιρείες αυτές να παίρνουν τα οφέλη και τα κέρδη από την άσκηση της δικηγορίας.

Η Γερμανική αντιπροσωπεία θα επαναφέρει τον εν λόγω ζήτημα, καθώς λόγω πίεσης του χρόνου αλλά και σημαντικών διαφωνιών δεν συζητήθηκε επαρκώς.

Πηγή: dsa.gr
send