logo-print

Σχολάζουσα κληρονομία: Ζητήματα σε περίπτωση διαπίστωσης της ύπαρξης κληρονόμου, χωρίς να αποκλείεται η ύπαρξη άλλων συγκληρονόμων

Καθήκοντα κηδεμόνα - διαδικασία αναγνώρισης του κληρονομικού δικαιώματος του Δημοσίου (ΝΣΚ 164/2020)

01/12/2020

02/12/2020

Κληρονομικό Δίκαιο Στ έκδοση

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Κληρονομικό Δίκαιο Στ έκδοση

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Με γνωμοδότησή του (164/2020) το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους απάντησε σε ερωτήματα αναφορικά με ζητήματα που ανακύπτουν σχετικά με τη σχολάζουσα κληρονομία, σε περίπτωση διαπίστωσης της ύπαρξης κληρονόμου (ή κληρονόμων), χωρίς να αποκλείεται η ύπαρξη άλλων συγκληρονόμων, τα καθήκοντα κηδεμόνα και τη διαδικασία αναγνώρισης του κληρονομικού δικαιώματος του Δημοσίου.

Συγκεκριμένα, τα ερωτήματα του Υπουργείου Οικονομικών αφορούσαν στο:

1. Αν η κληρονομιά για την οποία διαπιστώνεται ότι υπάρχει κληρονόμος (ή κληρονόμοι), χωρίς να αποκλείεται η ύπαρξη άλλων συγκληρονόμων, εξακολουθεί να σχολάζει στο σύνολό της.

2. Στην περίπτωση αυτή, α) αν μπορεί η κληρονομιαία περιουσία να παραδοθεί στον παραπάνω κληρονόμο (κληρονόμους) και β) μέχρι πότε η κληρονομιά σχολάει και συνεχίζεται το έργο του κηδεμόνα.

3. Αν μπορεί να κινηθεί η διαδικασία αναγνώρισης του κληρονομικού δικαιώματος του Δημοσίου, α) μετά την απόρριψη αίτησης τρίτου κληρονόμου για την έκδοση κληρονομητηρίου, λόγω μη αποκλεισμού της ύπαρξης άλλων κληρονόμων και β) μετά την παρέλευση διετίας χωρίς να πιθανολογείται η ύπαρξη άλλου (ή άλλων) κληρονόμου.

Σύμφωνα με τη γνωμοδότηση του ΝΣΚ:

1. Αν διαπιστώνεται ότι υπάρχει κληρονόμος (ή κληρονόμοι), χωρίς να αποκλείεται η ύπαρξη άλλων συγκληρονόμων, η κληρονομία εξακολουθεί να σχολάζει συνολικά, καθώς -κατά κανόνα- η αβεβαιότητα ως προς τα πρόσωπα των συγκληρονόμων συνεπάγεται και αβεβαιότητα ως προς το ποσοστό των κληρονομικών μερίδων όλων των συγκληρονόμων (ομόφωνα).

2.α) Στην περίπτωση αυτή, δεν περαιώνεται η υπόθεση της σχολάζουσας κληρονομίας ούτε παύει το λειτούργημα του κηδεμόνα και, σε συνέπεια με τα παραπάνω, δεν νοείται παράδοση της κληρονομίας σε έναν από τους κληρονόμους.

β) Το έργο του κηδεμόνα συνεχίζεται, μέχρι να προκύψει -με την κατά το δυνατό μέγιστη βεβαιότητα- η ύπαρξη ή η ανυπαρξία άλλων κληρονόμων, με αποτέλεσμα, μετά από γνώμη του εκάστοτε αρμοδίου Συμβουλίου Κοινωφελών Περιουσιών, τη διαπίστωση του κληρονομικού δικαιώματος του Δημοσίου ή του τρίτου (ομόφωνα).

3.α) Σε περίπτωση τελεσίδικης απόρριψης του αιτήματος τρίτου κληρονόμου για τη χορήγηση κληρονομητηρίου, δεν στοιχειοθετείται άνευ ετέρου η αναγνώριση του κληρονομικού δικαιώματος του Δημοσίου, καθόσον απαιτείται προς τούτο να πιθανολογηθεί, κατόπιν γνώμης του Συμβουλίου, ότι δεν υπάρχει άλλος κληρονόμος.

β) Ανεξάρτητα από τα παραπάνω, μετά την παρέλευση δύο ετών ή του, κατά την κρίση του Συμβουλίου, αναγκαίου χρόνου, αν δεν πιθανολογείται η ύπαρξη άλλου (άλλων) κληρονόμου, περαιώνεται το έργο του κηδεμόνα και κινείται η διαδικασία αναγνώρισης του κληρονομικού δικαιώματος του Δημοσίου (ομόφωνα).

Δείτε αναλυτικά τη γνωμοδότηση 164/2020 του ΝΣΚ.

Διεθνής εμπορική διαιτησία - Τόμος Ι -Β έκδοση
Θεμελιώδεις θεσμοί αρχές και έννοιες του δικαίου της ΑΕ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΡΚΟΥ

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΔΙΚΑΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

send