logo-print

Voucher 600 ευρώ: Απαντήσεις σε ερωτήματα σχετικά με την διαδικασία από τον Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών

10/04/2020

10/04/2020

Η έναρξη της εκτέλεσης κατά τον ΚΠολΔ
Τεχνητή νοημοσύνη, μεταφορές & ευθύνη των μεταφορέων στο Ελληνικό Δίκαιο

Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών

Απαντήσεις σε ερωτήματα σχετικά με την διαδικασία τηλεκατάρτισης (Voucher)

Σε συνέχεια υλοποίησης της από 08.04.2020 απόφασης του ΔΣ του ΔΣΑ, περί δημιουργίας Help Desk του Συλλόγου για διευκρινιστικά ζητήματα της διαδικασίας τηλεκατάρτισης (Voucher), πραγματοποιήθηκε συγκέντρωση και αποδελτίωση του συνόλου των ερωτημάτων που τέθηκαν μέχρι σήμερα.

Για τον σκοπό αυτό,υπήρξε επικοινωνία του μέλους της επιτροπής Βενιαμίν Μπατή με την Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων ώστε να απαντηθούν συγκεντρωτικά τα ερωτήματα που τέθηκαν.

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (VOUCHER)

Κατόπιν της απαραίτητης αποδελτίωσης των ερωτημάτων που τίθενται από τα μέλη του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, παρακαλούμε όπως μας αποστείλετε απαντήσεις επί των κάτωθι: 

- Το πρόγραμμα τηλεκατάρτισης VOUCHER είναι συμβατό με το πρόγραμμα ΕΣΠΑ για ενίσχυση αυτοαπαπασχόλησης πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης;

Απ: Ναι, δεν δημιουργείται κανενός είδους σύγκρουση. 

- Αν οι κατάλογοι παρόχων τηλεκατάρτισης είναι ανά αντικείμενο ή αφορούν σε όλα τα αντικείμενα συνολικά.

Απ: Οι κατάλογοι παρόχων τηλεκατάρτισης αφορούν στα αντικείμενα που έχει δηλώσει ότι θα παρέχει ο καθένας.

- Αν υπάρχει δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα, δικηγόρων εταίρων δικηγορικών εταιρειών όταν ο ΚΑΔ εμφανίζεται μόνο στη δικηγορική εταιρεία.

Απ: Ναι, έχει εκδοθεί σχετική ανακοίνωση της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ ΥΠΕΚΥΠ.

- Μπορεί ο ενδιαφερόμενος να εξουσιοδοτήσει τον πάροχο για να υποβάλει την αίτηση;
Απ: Ναι, υπάρχει συγκεκριμένη διαδικασία που προβλέπεται στην 2/2020 πρόσκληση. 

- Στην αίτηση υπάρχουν τρεις επιλογές για αντικείμενο τηλεκατάρτισης.  Συμπληρώνεται μία ή και οι τρεις;

Απ: Δεν υπάρχουν τρεις επιλογές, αλλά υποχρεωτικά μία η οποία δεν ανακαλείται.

- Τι ισχύει για ασκούμενους δικηγόρους που δεν έχουν κάνει φορολογική δήλωση και δεν έχουν ΚΑΔ.

Απ: Αρκεί να είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο του Συλλόγου. 

- Τι ισχύει για δικηγόρους που δεν έχουν κάνει έναρξη επαγγέλματος στη Δ.Ο.Υ.
Απ: Αρκεί να είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο του Συλλόγου. 

- Μέχρι πότε πρέπει να έχει γίνει έναρξη επαγγέλαμτος στη Δ.Ο.Υ. για να υπάρχει δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα.

Απ: Μέχρι τη στιγμή της υποβολής της αίτησης.

- Αν έχει γίνει διακοπή εργασιών στη Δ.Ο.Υ., υπάρχει δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα;

Απ: Απ: Αρκεί να είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο του Συλλόγου.

- Τι ισχύει για εμμίσθους δικηγόρους που έχουν κάνει διακοπή της παράλληλης απασχόλησης ως αυτοαπασχολούμενοι.

Απ: Αρκεί να είναι εγγεγραμμένο στο Μητρώο του Συλλόγου.

- Αν η συμμετοχή στο πρόγραμμα αποτελεί προϋπόθεση για επιδόματα στήριξης στο μέλλον, όπως τα 800,00 ευρώ που πρόκειται να δοθούν το Μάϊο 2020, καθώς και αν τα 600,00 ευρώ αποκλείουν τα 800,00.

Απ: Σε περίπτωση που ένας επιστήμονας που εμπίπτει στους ΚΑΔ του παραρτήματος Χ της Πρόσκλησης είναι ελεύθερος επαγγελματίας, δεν είναι δικαιούχος των 800 ευρώ και, αντίθετα, είναι δικαιούχος των 600 ευρώ. Περαιτέρω, η συμμετοχή στο πρόγραμμα δεν αποτελεί προϋπόθεση για μελλοντικά επιδόματα στήριξης.

- Αν κάποιος δεν ολοκληρώσει τις 100 ώρες τηλεκατάρτισης, θα επιστρέψει τα 400,00 ευρώ;
Απ: Όχι, τα 400 ευρώ δίνονται με την εισαγωγή στο πρόγραμμα. Αν όμως δεν το ολοκληρώσει, δεν θα λάβει τα υπόλοιπα 200 ευρώ. 

- Πρέπει να έχει υποβληθεί δήλωση αναστολής εκτέλεσης συμβάσεων εργασίας στο σύστημα ΥΕΚΑ ως πληττόμενου πριν υποβληθεί αίτηση για το πρόγραμμα τηλεκατάρτισης VOUCHER;

Απ: Όχι, το πρόγραμμα δεν έχει καμία σχέση με την ως άνω διαδικασία.

- Κοινοτικοί εγγεγραμένοι δικηγόροι χωρίς έναρξη στην εφορία υπάγονται στο εν θέματι πρόγραμμα;
Απ: Αρκεί να είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο του Συλλόγου.

- Έχει εκδοθεί επίσημη ανακοίνωση/λίστα αναφορικά με τους πιστοποιημένους φορείς/παρόχους; 

Απ: Έχει δημοσιευτεί μητρώο παρόχων στις 6/4 με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων

- Εάν το ποσόν των 600,οο ευρώ, θα πρέπει οι ωφελούμενοι του προγράμματος να το αποδώσουν στους παρόχους  ή όχι, ή θα παραμείνει η επιταγή ακέραια στους ωφελούμενους.

Απ: Το ποσό των 600 ευρώ αφορά αποκλειστικά και μόνο εκπαιδευτικό επίδομα και παραμένει καθαρό, αφορολόγητο, ακατάσχετο και μη συμψηφιστέο στους ωφελούμενους.

                                                                                                  

Πηγή: dsa.gr
Δίκαιο Πνευματικής Ιδιοκτησίας
Το προσύμφωνο στο κτηματολογικό δίκαιο - Βιβλιοθήκη Δικαίου Κτηματολογίου Νο 23
send