logo-print

Απόφαση ΕΕΤΤ 578/29/28.9.2010

Κώδικας Δεοντολογίας για την Παροχή Υπηρεσιών Πολυμεσικής Πληροφόρησης

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ:

15/10/2010

Κωδικοποιημένο
Διοικητική Δικονομία - Συλλογή Διατάξεων

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΤΑΚΤΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ

Τεχνητή Νοημοσύνη & ανταγωνισμός

Η ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ (ΕΕΤΤ)

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις α) του ν. 3431/2006 «Περί Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και άλλες Διατάξεις» (ΦΕΚ 13/Α/2006) και ιδίως το άρθρο 12, στοιχ. γ’ αυτού,

β) της υπ’ αριθ. Οικ. 26634/924/3−5−2007 Απόφασης του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών «Εθνικό Σχέδιο Αριθμοδότησης των Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών» (ΦΕΚ 768/B/2007), όπως ισχύει τροποποιηθείσα,

γ) της Απόφασης της ΕΕΤΤ 441/121/2007 «Κανονισμός Διαχείρισης και Εκχώρησης Αριθμών των Αριθμοδοτικών Πόρων του Εθνικού Σχεδίου Αριθμοδότησης» (ΦΕΚ 1260/Β/2007), όπως ισχύει τροποποιηθείσα,

δ) της Απόφασης της ΕΕΤΤ 390/3/2006 «Κανονισμός Γενικών Αδειών» (ΦΕΚ 748/Β/2006) όπως ισχύει τροποποιηθείσα,

ε) την Απόφαση της ΕΕΤΤ 451/010/2007 «Έγκριση Κώδικα Δεοντολογίας για την Παροχή Υπηρεσιών Πολυμεσικής Πληροφόρησης» (ΦΕΚ 1943/Β/2007), όπως τροποποιήθηκε με την Απόφαση της ΕΕΤΤ 531/67/2009 «Τροποποίηση της Απόφασης ΕΕΤΤ Α.Π. 451/010/2007 Έγκριση Κώδικα Δεοντολογίας για την Παροχή Υπηρεσιών Πολυμεσικής Πληροφόρησης» (ΦΕΚ 1551/Β/2009),

στ) την Απόφαση της ΕΕΤΤ 560/046 «Διεξαγωγή Δημόσιας Διαβούλευσης σχετικά με την Τροποποίηση του Κώδικα Δεοντολογίας για την Παροχή Υπηρεσιών Πολυμεσικής Πληροφόρησης, όπως ισχύει τροποποιηθείς» και τα αποτελέσματα της διαβούλευσης αυτής, που διεξήγαγε η ΕΕΤΤ κατά το διάστημα από 13 Απριλίου έως και τις 20 Μαΐου 2010,

2. το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκύπτει δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, ούτε σε βάρος του προϋπολογισμού της ΕΕΤΤ,

3. την Εισήγηση αριθμ. 20888/24−9−2010 της αρμόδιας υπηρεσίας της ΕΕΤΤ

και ύστερα από προφορική εισήγηση των Προέδρου και Αντιπροέδρου (Συρίγου), αποφασίζει:

Εκδίδει Κώδικα Δεοντολογίας για την παροχή Υπηρεσιών Πολυμεσικής Πληροφόρησης, κωδικοποιώντας τις ισχύουσες σχετικές ρυθμίσεις όπως τροποποιούνται με την παρούσα Απόφαση και αντικαθιστώντας την Απόφαση ΕΕΤΤ Α.Π. 451/010/2007 «Έγκριση Κώδικα Δεοντολογίας για την Παροχή Υπηρεσιών Πολυμεσικής Πληροφόρησης» (ΦΕΚ 1943/Β/2007), ως εξής:

Άρθρο 1 - Απόφαση ΕΕΤΤ 578/29/28.9.2010 - Σκοπός και Πεδίο Εφαρμογής

Άρθρο 2 - Απόφαση ΕΕΤΤ 578/29/28.9.2010 - Ορισμοί

Άρθρο 3 - Απόφαση ΕΕΤΤ 578/29/28.9.2010 - Προϋποθέσεις παροχής ΥΠΠ/Γενικές Υποχρεώσεις Παρόχων

Άρθρο 4 - Απόφαση ΕΕΤΤ 578/29/28.9.2010 - Όροι παροχής ΥΠΠ

Άρθρο 5 - Απόφαση ΕΕΤΤ 578/29/28.9.2010 - Ειδικοί όροι παροχής υπηρεσιών Οπτικής και Ηχητικής Πληροφόρησης

Άρθρο 6 - Απόφαση ΕΕΤΤ 578/29/28.9.2010 - Ειδικοί όροι παροχής ΥΠΠ μέσω διαδικτύου (Internet)

Άρθρο 7 - Απόφαση ΕΕΤΤ 578/29/28.9.2010 - Ειδικοί όροι παροχής Υπηρεσιών Σύντομων Μηνυμά− των (Short Message Services−SMS) Προστιθέμενης Αξίας (PSMS) και Πολυμεσικών Μηνυμάτων Προστιθέμενης Αξίας (PMMS)

Άρθρο 8 - Απόφαση ΕΕΤΤ 578/29/28.9.2010 - Υπηρεσίες μέσω Σύντομων Μηνυμάτων με Συνδρομή

Άρθρο 9 - Απόφαση ΕΕΤΤ 578/29/28.9.2010 - Καταγγελίες Καταναλωτών

Άρθρο 10 - Απόφαση ΕΕΤΤ 578/29/28.9.2010 - Άλλες Διατάξεις

Άρθρο 11 - Απόφαση ΕΕΤΤ 578/29/28.9.2010 - Κυρώσεις

Άρθρο 12 - Απόφαση ΕΕΤΤ 578/29/28.9.2010 - Καταργούμενες Διατάξεις

Άρθρο 13 - Απόφαση ΕΕΤΤ 578/29/28.9.2010 - Έναρξη ισχύος

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Μαρούσι, 28 Σεπτεμβρίου 2010

Περιουσιακά Εγκλήματα απλό

ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ / ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΑΔΑΜ ΠΑΠΑΔΑΜΑΚΗΣ

Διαδίκτυο & τεχνητή νοημοσύνη στο ελληνικό δίκαιο

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΕΚΟΣ

ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ & ΔΙΚΑΙΟ

send