logo-print

Κοινή Υπουργική Απόφαση 30825/4.6.2014

Καθορισμός απαιτούμενων δικαιολογητικών για τη χορήγηση εθνικών θεωρήσεων εισόδου και για την χορήγηση και ανανέωση τίτλου διαμονής σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4251/2014 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ:

06/06/2014

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ:

01/10/2018

Κωδικοποιημένο
Το δικαίωμα ιδιοκτησίας και η αναγκαστική απαλλοτρίωση -Κατ άρθρο ερμηνεία

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Προκαταρκτική εξέταση - ένορκη διοικητική εξέταση (ΕΔΕ)

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

ΜΑΡΙΑ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΟΥ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΟΥΚΑΚΗΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ − ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) του άρθρου 136, παρ.1, καθώς και των άρθρων 5, 19, παρ.1, και 138, παρ.15 του ν. 4251/2014 (ΦΕΚ 80 Α΄) «Κώδικας Μετανάστευσης και Κοινωνικής Ένταξης και λοιπές διατάξεις».

β) .του π.δ. 106/2007 (ΦΕΚ 135 Α΄) όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 42 του ν.4071/2012 (ΦΕΚ 85 Α΄) σχετικά με την «Ελεύθερη κυκλοφορία και διαμονή στην ελληνική επικράτεια των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των μελών των οικογενειών τους»

γ) του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ 98 Α΄).

2. Την αριθ. Υ305/1.7.2013 απόφαση του Πρωθυπουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών, Λεωνίδα Γρηγοράκου» (ΦΕΚ 1628 Β΄).

3. Το γεγονός ότι από της διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Καθορίζουμε τα απαιτούμενα για κάθε περίπτωση δικαιολογητικά, που οφείλει να υποβάλει ο πολίτης τρίτης χώρας για τη χορήγηση θεώρησης εισόδου μακράς διάρκειας (Visa – τύπου D), για την αρχική χορήγηση και την ανανέωση της άδειας διαμονής του στην ελληνική επικράτεια, για έναν από τους λόγους του ν. 4251/2014, ως κατωτέρω: 

Άρθρο 1 - Κοινή Υπουργική Απόφαση 30825/4.6.2014 - Κοινά δικαιολογητικά για όλους τους τύπους αδειών διαμονής

Άρθρο 1Α - Κοινή Υπουργική Απόφαση 30825/4.6.2014 - Θεώρηση εισόδου και άδεια διαμονής για εργασία και άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας (Άρθρα 15-16-138 παρ. 7)

Άρθρο 1Β - Κοινή Υπουργική Απόφαση 30825/4.6.2014 - Προσωρινή διαμονή - Εθνική θεώρηση εισόδου για εργασία ή πρακτική άσκηση έναντι αποζημίωσης (Άρθρο 18)

Άρθρο 1Γ - Κοινή Υπουργική Απόφαση 30825/4.6.2014 - Άδεια διαμονής για ανθρωπιστικούς εξαιρετικούς και άλλους λόγους (Άρθρα 19, 19Α και 20)

Άρθρο 1Δ - Κοινή Υπουργική Απόφαση 30825/4.6.2014 - Χορήγηση θεώρησης εισόδου και άδειας διαμονής για σπουδές, εθελοντική εργασία, έρευνα και επαγγελματική κατάρτιση (Άρθρα 31 - 48 και 57 - 68)

Άρθρο 1Ε - Κοινή Υπουργική Απόφαση 30825/4.6.2014 - Θύματα εμπορίας ανθρώπων και παράνομης διακίνησης μεταναστών (Άρθρα 49-56) - Παρέχεται πρόσβαση στην αγορά εργασίας

Άρθρο 1ΣΤ - Κοινή Υπουργική Απόφαση 30825/4.6.2014 - Άδεια διαμονής για οικογενειακή επανένωση (Άρθρα 69-87)

Άρθρο 1Ζ - Κοινή Υπουργική Απόφαση 30825/4.6.2014 - Άδεια διαμονής μακράς διαρκείας (Άρθρο 88-108 και 138 παρ. 1)

Άρθρο 2 - Κοινή Υπουργική Απόφαση 30825/4.6.2014 - Μέλη οικογένειας πολίτη ΕΕ ή Έλληνα που έχει ασκήσει ελεύθερη κυκλοφορίας (Π.Δ. 106/2007)

Άρθρο 3 - Κοινή Υπουργική Απόφαση 30825/4.6.2014 - Χορήγηση και ανανέωση ειδικής βεβαίωσης νόμιμης διαμονής

Άρθρο 4 - Κοινή Υπουργική Απόφαση 30825/4.6.2014 - Μεταβατικές διατάξεις

Άρθρο 5 - Κοινή Υπουργική Απόφαση 30825/4.6.2014 - Τελικές διατάξεις

Άρθρο 6 - Κοινή Υπουργική Απόφαση 30825/4.6.2014 - Θεώρηση εισόδου και άδειας διαμονής για το σκοπό της ενδιεταιρικής μετάθεσης (Άρθρο 127 Α του Ν. 4251/2014)

Οι διατάξεις της παρούσας ισχύουν από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η παρούσα να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 4 Ιουνίου 2014

Σημειώσεις επί του νόμου

Σύμφωνα με την ΚΥΑ 31399/18:

Α. Όπου στην παρούσα αναφέρεται, στο πλαίσιο ανανέωσης άδειας διαμονής, η υποβολή φωτοαντίγραφου όλων των σελίδων των ταξιδιωτικών εγγράφων που καλύπτουν το διάστημα ισχύος της τελευταίας άδειας διαμονής πριν την ανανέωση και αυτό δεν υφίσταται, θα αναζητείται από την αρμόδια υπηρεσία έγγραφο αρμόδιας αρχής που βεβαιώνει αφιξαναχωρήσεις στη χώρα.

Β. Όπου στην παρούσα αναφέρεται, η υποβολή συμφώνου συμβίωσης, υποβάλλεται σύμφωνο που έχει συνταχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4356/2015 (Α’181) ή σύμφωνα συμβίωσης που θα υπαχθούν συνολικά στις διατάξεις του ως άνω νόμου (άρθρο 62, ν. 4356/2015).

Εργατικό Ποινικό Δίκαιο
Θεμελιώδεις θεσμοί αρχές και έννοιες του δικαίου της ΑΕ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΡΚΟΥ

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΔΙΚΑΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

send