logo-print

Άρθρο 28 - Νόμος 4481/2017 - Δημοσιοποίηση πληροφοριών (άρθρο 21 παράγραφοι 1 και 2 της Οδηγίας)

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΣΧΥΟΣ:

20/07/2017

Υπό κωδικοποίηση
ΕΣΔΑ Κατ΄άρθρο ερμηνεία

ΙΩΑΝΝΗ ΣΑΡΜΑΣ
ΞΕΝΟΦΩΝ ΚΟΝΤΙΑΔΗΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Δίκαιο της πληροφορικής Δ

ΔΙΚΑΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ & ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ - ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ & ΔΙΚΑΙΟ - ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

ΙΓΓΛΕΖΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

1. Ο οργανισμός συλλογικής διαχείρισης, αναρτά στην ιστοσελίδα του τουλάχιστον τις ακόλουθες πληροφορίες:

α) το καταστατικό του, 

β) τους όρους εισόδου μέλους και λήξης της σύμβασης ανάθεσης για τη διαχείριση των δικαιωμάτων, εφόσον δεν περιλαμβάνονται στο καταστατικό του,

γ) τις τυποποιημένες συμβάσεις αδειών χρήσης και τα ισχύοντα αμοιβολόγια, στα οποία περιλαμβάνονται και οι εκπτώσεις, αν υπάρχουν,

δ) συμφωνίες με αντιπροσωπευτικές ενώσεις χρηστών για τον καθορισμό αμοιβών,

ε) τα κατά την παράγραφο 1 του άρθρου 31 πρόσωπα που διαχειρίζονται τις επιχειρηματικές δραστηριότητες του οργανισμού συλλογικής διαχείρισης, τα μέλη του διοικητικού και του εποπτικού συμβουλίου, τον γενικό διευθυντή,

στ) τον τρόπο διανομής των ποσών που οφείλονται στους δικαιούχους και τον κανονισμό διανομής δικαιωμάτων ανά κατηγορία δικαιούχων, στον οποίο αποτυπώνεται η ακριβής μέθοδος διανομής,

ζ) τα έξοδα διαχείρισης και τον τρόπο υπολογισμού τους,

η) τις κρατήσεις, πλην των εξόδων διαχείρισης, επί των εσόδων από τα δικαιώματα και επί των εσόδων από την επένδυση των εσόδων αυτών,

θ) τον κατάλογο των συμβάσεων εκπροσώπησης, τις οποίες έχει συνάψει και τα ονόματα των αντισυμβαλλόμενων οργανισμών συλλογικής διαχείρισης,

ι) τη χρήση των μη διανεμητέων ποσών, συμπεριλαμβανομένης της διάθεσης ποσών για κοινωνικές, πολιτιστικές και εκπαιδευτικές υπηρεσίες,

ια) τις διαδικασίες χειρισμού καταγγελιών και επίλυσης διαφορών που είναι διαθέσιμες σύμφωνα με τα άρθρα 42 και 44 έως 45,

ιβ) την κατά το άρθρο 29 ετήσια έκθεση διαφάνειας,

ιγ) τους κατά το άρθρο 14 όρους χορήγησης αδειών μη εμπορικής χρήσης,

ιδ) τον μορφότυπο βάσει του οποίου υποβάλλονται από τον χρήστη στον οργανισμό συλλογικής διαχείρισης οι απαραίτητες πληροφορίες για τη χρήση του έργου βάσει του άρθρου 24,

ιε) τις διαδικασίες για τη διόρθωση των δεδομένων της παραγράφου 3 του άρθρου 33 ή των πληροφοριών που παρέχονται βάσει του άρθρου 34,

ιστ) την απόφαση επιβολής κύρωσης στον οργανισμό συλλογικής διαχείρισης, αν υπάρχει,

ιζ) τα κριτήρια περιορισμού του δικαιώματος ψήφου στη γενική συνέλευση των μελών οργανισμού συλλογικής διαχείρισης ή της ανεξάρτητης οντότητας διαχείρισης του άρθρου 50 και

ιη) τα δικαιώματα των δικαιούχων που περιλαμβάνονται στις παραγράφους 1 έως 5 του άρθρου 12 και

ιθ) το ρεπερτόριό του, το οποίο οφείλει να επικαιροποιεί τουλάχιστον ανά έξι (6) μήνες.

2. Ο οργανισμός συλλογικής προστασίας αναρτά στην ιστοσελίδα του τουλάχιστον τις πληροφορίες των περιπτώσεων α΄, ε΄, ια΄, ιστ΄ και ιζ΄.

3. Οι οργανισμοί συλλογικής διαχείρισης και οι οργανισμοί συλλογικής προστασίας αναρτούν τις ως άνω πληροφορίες σε μηχαναγνώσιμο μορφότυπο και σε σταθερό σημείο απόθεσης και τις τηρούν επικαιροποιημένες.

send