logo-print

Νόμος 4261/2014

Πρόσβαση στη δραστηριότητα των πιστωτικών ιδρυμάτων και προληπτική εποπτεία πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2013/36/ ΕΕ), κατάργηση του ν. 3601/2007 και άλλες διατάξεις

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ:

05/05/2014

Μη κωδικοποιημένο
ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ: Τα ομολογιακά δάνεια μετά τον ν. 4548/2018
ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ: Τα ομολογιακά δάνεια μετά τον ν. 4548/2018

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΜΕΡΟΣ Α΄ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2013/36/ΕΕ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ, ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟ ΑΡΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Άρθρο 1 - Νόμος 4261/2014 - Αντικείμενο - Σκοπός

Άρθρο 2 - Νόμος 4261/2014 - Πεδίο εφαρμογής

Άρθρο 3 - Νόμος 4261/2014 - Ορισμοί

Άρθρο 4 - Νόμος 4261/2014 - Αρμόδιες Αρχές

Άρθρο 5 - Νόμος 4261/2014 - Συντονισμός των αρμόδιων αρχών

Άρθρο 6 - Νόμος 4261/2014 - Συνεργασία στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Συστήματος Χρηματοοικονομικής Εποπτείας

Άρθρο 7 - Νόμος 4261/2014 - Ενωσιακή διάσταση της εποπτείας

Άρθρο 8 - Νόμος 4261/2014 - Άδεια λειτουργίας

Άρθρο 9 - Νόμος 4261/2014 - Απαγόρευση σε πρόσωπα ή επιχειρήσεις εκτός των πιστωτικών ιδρυμάτων της δραστηριότητας αποδοχής καταθέσεων ή άλλων επιστρεπτέων κεφαλαίων από το κοινό

Άρθρο 10 - Νόμος 4261/2014 - Πρόγραμμα δραστηριοτήτων και οργανωτική διάρθρωση

Άρθρο 11 - Νόμος 4261/2014 - Δραστηριότητες πιστωτικών ιδρυμάτων που υπόκεινται σε αμοιβαία αναγνώριση

Άρθρο 12 - Νόμος 4261/2014 - Αρχικό κεφάλαιο

Άρθρο 13 - Νόμος 4261/2014 - Πραγματική διοίκηση και έδρα

Άρθρο 14 - Νόμος 4261/2014 - Μέτοχοι και εταίροι

Άρθρο 15 - Νόμος 4261/2014 - Ειδικότεροι όροι και προϋποθέσεις για την ίδρυση και τη λειτουργία πιστωτικού ιδρύματος

Άρθρο 16 - Νόμος 4261/2014 - Άρνηση χορήγησης άδειας λειτουργίας

Άρθρο 17 - Νόμος 4261/2014 - Προηγούμενη διαβούλευση με τις αρμόδιες αρχές άλλων κρατών-μελών

Άρθρο 18 - Νόμος 4261/2014 - Υποκαταστήματα πιστωτικών ιδρυμάτων που έχουν λάβει άδεια λειτουργίας σε άλλο κράτος-μέλος

Άρθρο 19 - Νόμος 4261/2014 - Ανάκληση άδειας λειτουργίας

Άρθρο 20 - Νόμος 4261/2014 - Επωνυμία των πιστωτικών ιδρυμάτων

Άρθρο 21 - Νόμος 4261/2014 - Κοινοποίηση στην ΕΑΤ των χορηγήσεων και των ανακλήσεων άδειας λειτουργίας

Άρθρο 22 - Νόμος 4261/2014 - Παρέκκλιση για πιστωτικά ιδρύματα τα οποία συνδέονται κατά τρόπο μόνιμο με κεντρικό οργανισμό

Άρθρο 23 - Νόμος 4261/2014 - Γνωστοποίηση και αξιολόγηση προτεινόμενων αποκτήσεων συμμετοχής

Άρθρο 24 - Νόμος 4261/2014 - Κριτήρια αξιολόγησης

Άρθρο 25 - Νόμος 4261/2014 - Συνεργασία μεταξύ των αρμόδιων αρχών

Άρθρο 26 - Νόμος 4261/2014 - Γνωστοποίηση στην περίπτωση διάθεσης συμμετοχής

Άρθρο 27 - Νόμος 4261/2014 - Υποχρεώσεις ενημέρωσης και κυρώσεις

Άρθρο 28 - Νόμος 4261/2014 - Κριτήρια ειδικής συμμετοχής

Άρθρο 29 - Νόμος 4261/2014 - Αρχικό κεφάλαιο των επιχειρήσεων επενδύσεων

Άρθρο 30 - Νόμος 4261/2014 - Αρχικό κεφάλαιο τοπικών επιχειρήσεων

Άρθρο 31 - Νόμος 4261/2014 - Κάλυψη για επιχειρήσεις που δεν επιτρέπεται να κατέχουν κεφάλαια ή τίτλους πελατών

Άρθρο 32 - Νόμος 4261/2014 - Διατηρησιμότητα ιδίων κεφαλαίων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Άρθρο 33 - Νόμος 4261/2014 - Ίδρυση υποκαταστημάτων στην Ελλάδα και σε άλλα κράτη - μέλη από πιστωτικά ιδρύματα που εδρεύουν στην Ελλάδα

Άρθρο 34 - Νόμος 4261/2014 - Ίδρυση υποκαταστημάτων στην Ελλάδα από πιστωτικά ιδρύματα που εδρεύουν σε άλλα κράτη-μέλη

Άρθρο 35 - Νόμος 4261/2014 - Ενημέρωση για απορριπτικές αποφάσεις

Άρθρο 36 - Νόμος 4261/2014 - Παροχή υπηρεσιών, με ή χωρίς εγκατάσταση, σε τρίτες χώρες από πιστωτικά ιδρύματα που εδρεύουν στην Ελλάδα - Παροχή υπηρεσιών στην Ελλάδα από πιστωτικά ιδρύματα που εδρεύουν σε τρίτες χώρες

Άρθρο 37 - Νόμος 4261/2014 - Ενημέρωση για άδειες υποκαταστημάτων τρίτων χωρών

Άρθρο 38 - Νόμος 4261/2014 - Παροχή υπηρεσιών χωρίς εγκατάσταση στην Ελλάδα από πιστωτικά ιδρύματα που εδρεύουν σε άλλο κράτος-μέλος -Παροχή υπηρεσιών χωρίς εγκατάσταση σε άλλο κράτος-μέλος από πιστωτικά ιδρύματα που εδρεύουν στην Ελλάδα

Άρθρο 39 - Νόμος 4261/2014 - Λόγοι δημοσίου συμφέροντος - Διαφήμιση

Άρθρο 40 - Νόμος 4261/2014 - Ίδρυση Γραφείων Αντιπροσωπείας πιστωτικών ιδρυμάτων στην Ελλάδα

Άρθρο 41 - Νόμος 4261/2014 - Παροχή υπηρεσιών στην Ελλάδα από χρηματοδοτικά ιδρύματα που εδρεύουν σε άλλο κράτος-μέλος και είναι θυγατρικές επιχειρήσεις πιστωτικών ιδρυμάτων

Άρθρο 42 - Νόμος 4261/2014 - Παροχή υπηρεσιών σε άλλα κράτη-μέλη από χρηματοδοτικά ιδρύματα που εδρεύουν στην Ελλάδα

Άρθρο 43 - Νόμος 4261/2014 - Παροχή υπηρεσιών στην Ελλάδα ή την αλλοδαπή από χρηματοδοτικά ιδρύματα που δεν εμπίπτουν στις διατάξεις των άρθρων 41 και 42 του παρόντος νόμου

Άρθρο 44 - Νόμος 4261/2014 - Αρμοδιότητες της Τράπεζας της Ελλάδος για την άσκηση εποπτείας ως αρμόδιας αρχής της χώρας υποδοχής

Άρθρο 45 - Νόμος 4261/2014 - Μέτρα - Κυρώσεις σε πιστωτικά ιδρύματα που εδρεύουν σε άλλα κράτη-μέλη

Άρθρο 46 - Νόμος 4261/2014 - Προληπτικά μέτρα της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ

Άρθρο 47 - Νόμος 4261/2014 - Εξουσίες των κρατών-μελών υποδοχής

Άρθρο 48 - Νόμος 4261/2014 - Μέτρα για την ανάκληση άδειας λειτουργίας

Άρθρο 49 - Νόμος 4261/2014 - Αιτιολόγηση και κοινοποίηση

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑ

Άρθρο 50 - Νόμος 4261/2014 - Αρμοδιότητες της αρμόδιας αρχής στην Ελλάδα ως κράτος-μέλος προέλευσης και ως κράτος - μέλος υποδοχής

Άρθρο 51 - Νόμος 4261/2014 - Συνεργασία αναφορικά με την εποπτεία

Άρθρο 52 - Νόμος 4261/2014 - Σημαντικά υποκαταστήματα

Άρθρο 53 - Νόμος 4261/2014 - Επιτόπιος έλεγχος και επιθεώρηση υποκαταστημάτων

Άρθρο 54 - Νόμος 4261/2014 - Υπηρεσιακό - Επαγγελματικό απόρρητο

Άρθρο 55 - Νόμος 4261/2014 - Υποχρεώσεις των προσώπων που είναι επιφορτισμένα με το νόμιμο έλεγχο των ετήσιων και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων των ιδρυμάτων

Άρθρο 56 - Νόμος 4261/2014 - Εποπτικές εξουσίες και εξουσίες επιβολής κυρώσεων

Άρθρο 57 - Νόμος 4261/2014 - Διοικητικές κυρώσεις και άλλα διοικητικά μέτρα

Άρθρο 58 - Νόμος 4261/2014 - Διοικητικές κυρώσεις και άλλα διοικητικά μέτρα για παραβάσεις των απαιτήσεων παροχής άδειας λειτουργίας και των απαιτήσεων για απόκτηση ειδικών συμμετοχών επί πιστωτικών ιδρυμάτων

Άρθρο 59 - Νόμος 4261/2014 - Λοιπές περιπτώσεις επιβολής κυρώσεων από την Τράπεζα της Ελλάδος

Άρθρο 60 - Νόμος 4261/2014 - Δημοσιοποίηση των διοικητικών κυρώσεων

Άρθρο 61 - Νόμος 4261/2014 - Ανταλλαγή πληροφοριών για τις κυρώσεις και τήρηση κεντρικής βάσης δεδομένων από την ΕΑΤ

Άρθρο 62 - Νόμος 4261/2014 - Αποτελεσματική εφαρμογή κυρώσεων και άσκηση των εξουσιών επιβολής κυρώσεων από την Τράπεζα της Ελλάδος ή την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς

Άρθρο 63 - Νόμος 4261/2014 - Καταγγελίες παραβάσεων

Άρθρο 64 - Νόμος 4261/2014 - Δικαίωμα προσφυγής

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ

Άρθρο 65 - Νόμος 4261/2014 - Εσωτερικό κεφάλαιο

Άρθρο 66 - Νόμος 4261/2014 - Πλαίσιο εταιρικής διακυβέρνησης, σχέδια ανάκαμψης και εξυγίανσης

Άρθρο 67 - Νόμος 4261/2014 - Επίβλεψη των πολιτικών αποδοχών

Άρθρο 68 - Νόμος 4261/2014 - Αντιμετώπιση κινδύνων

Άρθρο 69 - Νόμος 4261/2014 - Εσωτερικές προσεγγίσεις για τον υπολογισμό των απαιτήσεων ιδίων κεφαλαίων

Άρθρο 70 - Νόμος 4261/2014 - Εποπτική συγκριτική αξιολόγηση των εσωτερικών προσεγγίσεων για τον υπολογισμό των απαιτήσεων ιδίων κεφαλαίων

Άρθρο 71 - Νόμος 4261/2014 - Πιστωτικός κίνδυνος και κίνδυνος αντισυμβαλλομένου

Άρθρο 72 - Νόμος 4261/2014 - Υπολειπόμενος κίνδυνος

Άρθρο 73 - Νόμος 4261/2014 - Κίνδυνος συγκέντρωσης

Άρθρο 74 - Νόμος 4261/2014 - Κίνδυνος τιτλοποίησης

Άρθρο 75 - Νόμος 4261/2014 - Κίνδυνος αγοράς

Άρθρο 76 - Νόμος 4261/2014 - Κίνδυνος επιτοκίου από δραστηριότητες εκτός χαρτοφυλακίου συναλλαγών

Άρθρο 77 - Νόμος 4261/2014 - Λειτουργικός κίνδυνος

Άρθρο 78 - Νόμος 4261/2014 - Κίνδυνος ρευστότητας

Άρθρο 79 - Νόμος 4261/2014 - Κίνδυνος υπερβολικής μόχλευσης

Άρθρο 80 - Νόμος 4261/2014 - Ρυθμίσεις εταιρικής διακυβέρνησης

Άρθρο 81 - Νόμος 4261/2014 - Υποβολή εκθέσεων ανά χώρα

Άρθρο 82 - Νόμος 4261/2014 - Δημοσιοποίηση της απόδοσης των στοιχείων του ενεργητικού (άρθρο 90 της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ)

Άρθρο 83 - Νόμος 4261/2014 - Διοικητικό Συμβούλιο

Άρθρο 84 - Νόμος 4261/2014 - Πολιτικές αποδοχών

Άρθρο 85 - Νόμος 4261/2014 - Ιδρύματα που επωφελούνται από κατ' εξαίρεση κρατική ενίσχυση

Άρθρο 86 - Νόμος 4261/2014 - Μεταβλητά στοιχεία αποδοχών

Άρθρο 87 - Νόμος 4261/2014 - Επιτροπή αποδοχών

Άρθρο 88 - Νόμος 4261/2014 - Τήρηση ιστοτόπου σχετικά με την εταιρική διακυβέρνηση και τις αποδοχές

Άρθρο 89 - Νόμος 4261/2014 - Εποπτική διαδικασία εξέτασης και αξιολόγησης

Άρθρο 90 - Νόμος 4261/2014 - Τεχνικά κριτήρια για την εποπτική εξέταση και αξιολόγηση

Άρθρο 91 - Νόμος 4261/2014 - Πρόγραμμα εποπτικής εξέτασης

Άρθρο 92 - Νόμος 4261/2014 - Εποπτικές ασκήσεις προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων

Άρθρο 93 - Νόμος 4261/2014 - Αξιολόγηση της άδειας χρήσης εσωτερικών προσεγγίσεων σε διαρκή βάση

Άρθρο 94 - Νόμος 4261/2014 - Προληπτικά εποπτικά μέτρα

Άρθρο 95 - Νόμος 4261/2014 - Εφαρμογή προληπτικών εποπτικών μέτρων σε ιδρύματα με παρόμοια προφίλ κινδύνου

Άρθρο 96 - Νόμος 4261/2014 - Εποπτικές εξουσίες

Άρθρο 97 - Νόμος 4261/2014 - Ορισμός αρμόδιας αρχής για την εφαρμογή των άρθρων 412 και 413 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013

Άρθρο 98 - Νόμος 4261/2014 - Ειδικές απαιτήσεις ρευστότητας

Άρθρο 99 - Νόμος 4261/2014 - Ειδικές απαιτήσεις δημοσιοποίησης

Άρθρο 100 - Νόμος 4261/2014 - Συνέπεια μεταξύ των εποπτικών εξετάσεων, αξιολογήσεων και των εποπτικών μέτρων

Άρθρο 101 - Νόμος 4261/2014 - Διαδικασία Αξιολόγησης Επάρκειας Εσωτερικού Κεφαλαίου

Άρθρο 102 - Νόμος 4261/2014 - Ρυθμίσεις, διαδικασίες και μηχανισμοί των ιδρυμάτων

Άρθρο 103 - Νόμος 4261/2014 - Εποπτική Διαδικασία Εξέτασης και Αξιολόγησης και εποπτικά μέτρα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΣΕ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΒΑΣΗ

Άρθρο 104 - Νόμος 4261/2014 - Δικαιοδοσία της αρχής ενοποιημένης εποπτείας

Άρθρο 105 - Νόμος 4261/2014 - Συντονισμός εποπτικών δραστηριοτήτων από την αρχή ενοποιημένης εποπτείας

Άρθρο 106 - Νόμος 4261/2014 - Κοινές αποφάσεις για απαιτήσεις προληπτικής εποπτείας ειδικά για κάθε ίδρυμα

Άρθρο 107 - Νόμος 4261/2014 - Απαιτούμενες πληροφορίες σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης

Άρθρο 108 - Νόμος 4261/2014 - Συμφωνίες συντονισμού και συνεργασίας

Άρθρο 109 - Νόμος 4261/2014 - Σώματα εποπτών

Άρθρο 110 - Νόμος 4261/2014 - Υποχρεώσεις συνεργασίας

Άρθρο 111 - Νόμος 4261/2014 - Έλεγχος πληροφοριών σχετικά με οντότητες σε άλλα κράτη-μέλη

Άρθρο 112 - Νόμος 4261/2014 - Ένταξη εταιρειών συμμετοχών σε εποπτεία σε ενοποιημένη βάση

Άρθρο 113 - Νόμος 4261/2014 - Εποπτεία μικτών χρηματοοικονομικών εταιρειών συμμετοχών

Άρθρο 114 - Νόμος 4261/2014 - Επάρκεια διευθυντικών στελεχών

Άρθρο 115 - Νόμος 4261/2014 - Αιτήματα για πληροφορίες και επιτόπιους ελέγχους

Άρθρο 116 - Νόμος 4261/2014 - Εποπτεία

Άρθρο 117 - Νόμος 4261/2014 - Ανταλλαγή πληροφοριών

Άρθρο 118 - Νόμος 4261/2014 - Συνεργασία

Άρθρο 119 - Νόμος 4261/2014 - Κυρώσεις

Άρθρο 120 - Νόμος 4261/2014 - Εκτίμηση της ισοδυναμίας της εποπτείας σε ενοποιημένη βάση τρίτων χωρών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Άρθρο 121 - Νόμος 4261/2014 - Ορισμοί

Άρθρο 122 - Νόμος 4261/2014 - Απαιτήσεις τήρησης αποθέματος ασφαλείας διατήρησης κεφαλαίου

Άρθρο 123 - Νόμος 4261/2014 - Απαίτηση τήρησης ειδικού αντικυκλικού κεφαλαιακού αποθέματος ασφαλείας κάθε ιδρύματος

Άρθρο 124 - Νόμος 4261/2014 - Παγκοσμίως συστημικά σημαντικά ιδρύματα και λοιπά συστημικά σημαντικά ιδρύματα

Άρθρο 125 - Νόμος 4261/2014 - Απαίτηση για τη διατήρηση αποθέματος ασφαλείας συστημικού κινδύνου

Άρθρο 126 - Νόμος 4261/2014 - Αναγνώριση ποσοστού αποθέματος ασφαλείας συστημικού κινδύνου

Άρθρο 127 - Νόμος 4261/2014 - Καθορισμός ποσοστών αντικυκλικών αποθεμάτων ασφαλείας

Άρθρο 128 - Νόμος 4261/2014 - Αναγνώριση των ποσοστών αντικυκλικού αποθέματος ασφαλείας άνω του 2,5%

Άρθρο 129 - Νόμος 4261/2014 - Αντικυκλικό απόθεμα ασφαλείας τρίτης χώρας

Άρθρο 130 - Νόμος 4261/2014 - Υπολογισμός ποσοστού ειδικού αντικυκλικού κεφαλαιακού αποθέματος ασφαλείας κάθε ιδρύματος

Άρθρο 131 - Νόμος 4261/2014 - Περιορισμοί διανομής κερδών

Άρθρο 132 - Νόμος 4261/2014 - Σχέδιο διατήρησης κεφαλαίου

Άρθρο 133 - Νόμος 4261/2014 - Ορισμός αρμόδιας αρχής για την εφαρμογή του άρθρου 458 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013

Άρθρο 134 - Νόμος 4261/2014 - Γενικές απαιτήσεις δημοσιοποίησης πληροφοριών από τις αρμόδιες αρχές

Άρθρο 135 - Νόμος 4261/2014 - Ειδικές απαιτήσεις δημοσιοποίησης πληροφοριών από τις αρμόδιες αρχές

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑ − ΜΕΤΡΑ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ − ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ − ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ

Άρθρο 136 - Νόμος 4261/2014 - Αύξηση κεφαλαίου

Άρθρο 137 - Νόμος 4261/2014 - Διορισμός Επιτρόπου

Άρθρο 138 - Νόμος 4261/2014 - Παράταση χρόνου εκπλήρωσης υποχρεώσεων

Άρθρο 139 - Νόμος 4261/2014 - Προϋποθέσεις ενεργοποίησης των μέτρων εξυγίανσης

Άρθρο 140 - Νόμος 4261/2014 - Αύξηση κεφαλαίου ως μέτρο εξυγίανσης

Άρθρο 141 - Νόμος 4261/2014 - Εντολή μεταβίβασης

Άρθρο 142 - Νόμος 4261/2014 - Μεταβατικό πιστωτικό ίδρυμα

Άρθρο 143 - Νόμος 4261/2014 - Πώληση μετοχών του μεταβατικού πιστωτικού ιδρύματος

Άρθρο 144 - Νόμος 4261/2014 - Αποζημίωση

Άρθρο 145 - Νόμος 4261/2014 - Ειδική Εκκαθάριση πιστωτικών ιδρυμάτων

Άρθρο 146 - Νόμος 4261/2014 - Επιτροπή Ειδικών Εκκαθαρίσεων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 147 - Νόμος 4261/2014 - Δαπάνες εποπτείας

Άρθρο 148 - Νόμος 4261/2014 - Τροποποίηση του καταστατικού των πιστωτικών ιδρυμάτων

Άρθρο 149 - Νόμος 4261/2014 - Εξόφληση συνεταιριστικών μερίδων

Άρθρο 150 - Νόμος 4261/2014 - Εκτοκισμός δανείων ή λοιπών πιστώσεων

Άρθρο 151 - Νόμος 4261/2014 - Παροχή ασφάλειας υπέρ της Τράπεζας της Ελλάδος

Άρθρο 152 - Νόμος 4261/2014 - Καλυμμένες ομολογίες

Άρθρο 153 - Νόμος 4261/2014 - Μέτρα, κυρώσεις, απόρρητο και λοιπές διατάξεις για χρηματοδοτικά ιδρύματα που εποπτεύονται από την Τράπεζα της Ελλάδος

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ΄ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

Άρθρο 154 - Νόμος 4261/2014 - Κυρώσεις από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (άρθρο 67 της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ)

Άρθρο 155 - Νόμος 4261/2014 - Ανταλλαγή πληροφοριών - Επιτροπή Κεφαλαιαγοάς

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι΄ ΤΕΛΙΚΕΣ − ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 156 - Νόμος 4261/2014 - Μεταβατικές διατάξεις

Άρθρο 157 - Νόμος 4261/2014 - Απαιτήσεις σχετικά με την υποβολή αναφορών

Άρθρο 158 - Νόμος 4261/2014 - Μέτρα - Κυρώσεις σε πιστωτικά ιδρύματα που εδρεύουν σε άλλα κράτη-μέλη

Άρθρο 159 - Νόμος 4261/2014 - Προληπτικά μέτρα

Άρθρο 160 - Νόμος 4261/2014 - Αρμοδιότητες της αρμόδιας αρχής στην Ελλάδα ως κράτος-μέλος προέλευσης και ως κράτος - μέλος υποδοχής

Άρθρο 161 - Νόμος 4261/2014 - Εποπτεία ρευστότητας υποκαταστήματος

Άρθρο 162 - Νόμος 4261/2014 - Συνεργασία αναφορικά με την εποπτεία

Άρθρο 163 - Νόμος 4261/2014 - Σημαντικά υποκαταστήματα (άρθρο 158 της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ)

Άρθρο 164 - Νόμος 4261/2014 - Επιτόπιοι έλεγχοι

Άρθρο 165 - Νόμος 4261/2014 - Μεταβατικές διατάξεις περί κεφαλαιακών αποθεμάτων ασφαλείας

Άρθρο 166 - Νόμος 4261/2014 - Καταργούμενες και τροποποιούμενες διατάξεις

ΜΕΡΟΣ Β΄ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

Άρθρο 167 - Νόμος 4261/2014 - Τροποποιήσεις του ν. 1667/1986

Άρθρο 168 - Νόμος 4261/2014 - Συμπλήρωση διατάξεων σχετικά με πιστωτικά ιδρύματα

Άρθρο 169 - Νόμος 4261/2014 - Τροποποιήσεις του π.δ. 237/1986

Άρθρο 170 - Νόμος 4261/2014 - Τροποποιήσεις του ν. 3867/2010 και του ν.δ. 400/1970

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Άρθρο 171 - Νόμος 4261/2014 - Τροποποιήσεις του ν. 4182/2013

Άρθρο 172 - Νόμος 4261/2014 - Ρυθμίσεις του ν. 2971/2001

Άρθρο 173 - Νόμος 4261/2014 - Ρυθμίσεις σχετικά με τα τυχερά παίγνια

Άρθρο 174 - Νόμος 4261/2014 - Τροποποιήσεις του ν. 4146/2013

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ Ν.Σ.Κ. ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ

Άρθρο 175 - Νόμος 4261/2014 - Τροποποίηση διατάξεων του ν. 3086/2002

Άρθρο 176 - Νόμος 4261/2014 - Τροποποιήσεις του ν. 4024/2011

Άρθρο 177 - Νόμος 4261/2014 - Ρύθμιση ζητημάτων Γενικών Διευθύνσεων της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ' ΛΟΙΠΑ ΘΕΜΑΤΑ

Άρθρο 178 - Νόμος 4261/2014 - Λοιπές ρυθμίσεις

Άρθρο 179 - Νόμος 4261/2014 - Ρυθμίσεις εκκρεμών θεμάτων των υπό εκκαθάριση πρώην θυγατρικών εταιριών της ΕΟΜΜΕΧ Α.Ε.

Άρθρο 180 - Νόμος 4261/2014

Άρθρο 181 - Νόμος 4261/2014

Άρθρο 182 - Νόμος 4261/2014

Άρθρο 183 - Νόμος 4261/2014

Άρθρο 184 - Νόμος 4261/2014 - Τροποποιήσεις των νόμων 2238/1994, 4174/2013, 4238/2014, 2960/2001, 2961/2001 και άλλες διατάξεις

Άρθρο 185 - Νόμος 4261/2014

Άρθρο 186 - Νόμος 4261/2014 - Ρύθμιση ζητημάτων Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής και διορθώσεις του ν. 4254/2014

Άρθρο 187 - Νόμος 4261/2014 - Οικισμός Βλητικός Σταθμός Καισαριανής

Άρθρο 188 - Νόμος 4261/2014

Άρθρο 189 - Νόμος 4261/2014

Άρθρο 190 - Νόμος 4261/2014 - Έναρξη ισχύος

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

Αθήνα, 5 Μαΐου 2014

Πιστωτική σύμβαση και προστασία της εμπιστοσύνης, 2024
Ηλεκτρονικό Κτηματολόγιο - Βιβλιοθήκη Δικάιου Κτηματολογίου Νο 24
send