logo-print

Εκπτωτικές περίοδοι στην Ελλάδα

07/01/2014

16/11/2017

Πέρα από τις αλλαγές που έφερε αναφορικά με τη λειτουργία των εμπορικών καταστημάτων τις Κυριακές, ο νόμος 4177/2013 ορίζει επίσης ποια χρονικά διαστήματα θεωρούνται εκπτωτικές περίοδοι στη χώρα μας. Παράλληλα δημιουργεί ένα πλαίσιο κανόνων που πρέπει να τηρούνται από τους υπευθύνους των εμπορικών καταστημάτων με γνώμονα το σεβασμό προς τους κανόνες του ανταγωνισμού και την προστασία του καταναλωτή.

Συγκεκριμένα, ο νόμος επιτρέπει την πώληση εμπορευμάτων ή την παροχή υπηρεσιών με μειωμένες τιμές τέσσερις φορές το χρόνο, ενώ διακρίνει τις εκπτωτικές περιόδους σε δύο κατηγορίες, ως εξής:

α. Τακτικές εκπτώσεις: από τη δεύτερη Δευτέρα του Ιανουαρίου μέχρι το τέλος του Φεβρουαρίου και από τη δεύτερη Δευτέρα του Ιουλίου μέχρι το τέλος του Αυγούστου.

β. Ενδιάμεσες εκπτωτικές περίοδοι: το πρώτο δεκαήμερο του Μαΐου και το πρώτο δεκαήμερο του Νοεμβρίου.

Από τη συγκεκριμένη διάταξη του νόμου εξαιρούνται ρητά οι πωλήσεις αυτοκινήτων.

Παράλληλα τίθενται κάποιοι περιορισμοί ως προς την εικόνα που παρουσιάζουν τα εμπορικά καταστήματα (διαφήμιση, κλπ) προς τους καταναλωτές πριν και κατά τη διάρκεια των εκπτωτικών περιόδων.

Συγκεκριμένα, ο νόμος απαγορεύει στους υπεύθυνους των εμπορικών καταστημάτων να ανακοινώνουν προς το κοινό εκπτώσεις με οποιονδήποτε τρόπο, ιδίως με διαφήμιση, επιστολές ή ανάρτηση διαφημιστικών πινακίδων, για περίοδο τριάντα ημερών πριν από την έναρξη των εκπτώσεων.

Επιπλέον, κατά τη διάρκεια των παραπάνω εκπτωτικών περιόδων επιτρέπεται, πέραν της αναγραφής της παλιάς και της νέας τιμής των αγαθών και υπηρεσιών που πωλούνται με έκπτωση, η αναγραφή αλλά και η εμπορική επικοινωνία του ποσοστού της έκπτωσης. Σε οποιαδήποτε άλλη περίοδο προσφορών, πλην των προβλεπόμενων από το νόμο ως εκπτωτικών, επιτρέπεται αποκλειστικά και μόνο η ευκρινής αναγραφή της παλιάς και της νέας τιμής των αγαθών ή των υπηρεσιών.

Ο νόμος όμως θέτει κανόνες και περιορισμούς και για τις λοιπές αυτές περιόδους προσφορών, οι οποίες δεν ανήκουν στις εκπτωτικές. Κατά κανόνα λοιπόν και σύμφωνα με το νόμο, επιτρέπονται οι προσφορές συγκεκριμένων προϊόντων ή προϊόντων ορισμένης κατηγορίας, για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβεί τις δέκα συνεχόμενες ημέρες. Απαραίτητη  προϋπόθεση αποτελεί η ευκρινής αναγραφή της παλιάς και της νέας τιμής των προϊόντων σε εμφανή σημεία του καταστήματος και οπωσδήποτε στα σημεία όπου εκτίθενται τα προσφερόμενα προϊόντα.

Εξαίρεση αποτελούν και πάλι οι εκθέσεις αυτοκινήτων, όπου το χρονικό αυτό διάστημα δεν μπορεί να υπερβεί τις εξήντα (60) ημέρες, ενώ από τον παραπάνω κανόνα εξαιρούνται γενικά οι προσφορές στα προϊόντα παντοπωλείου.

Υπάρχουν όμως ακόμα δυο περιορισμοί αναφορικά με τις προσφορές αυτές, ένας ποσοτικός και ένας χρονικός. Συγκεκριμένα, ο νόμος απαγορεύει την προσφορά ειδών (κωδικών προϊόντων), όταν η ποσότητα τους υπερβαίνει το 50%  του συνόλου των ειδών που διαθέτει το κατάστημα, ενώ δεν επιτρέπει νέα προσφορά του ίδιου προϊόντος πριν παρέλθουν εξήντα ημέρες από την προηγούμενη.

Σε κάθε περίπτωση υπάρχει υποχρέωση των υπευθύνων εμπορικών καταστημάτων  να ανακοινώνουν στο Παρατηρητήριο Τιμών της Γενικής Γραμματείας Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας τις προσφορές που προτίθεται να κάνουν καθώς και τη χρονική τους διάρκεια, τουλάχιστον μία μέρα πριν από την έναρξή τους. Η ανακοίνωση αυτή μπορεί να γίνει μέσω fax ή e-mail, ενώ ο εκάστοτε υπεύθυνος υποχρεούται να την αναρτήσει και στην ιστοσελίδα του καταστήματος στο διαδίκτυο.

Όσον αφορά στα εποχιακά είδη, η χρονική περίοδος κατά την οποία μπορούν αυτά να προσφέρονται σε μειωμένες τιμές καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας. Με όμοια απόφαση καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις χαρακτηρισμού των καταστημάτων πώλησης αποθεμάτων (stock) και των εκπτωτικών καταστημάτων (outlet), καθώς και η πώληση εμπορευμάτων από τα καταστήματα αυτά.

[

Σύνδεση στο Lawspot

Enter your e-mail address or username.
Enter the password that accompanies your e-mail.
Ξεχάσατε τον κωδικό σας;
logo

Δεν έχετε λογαριασμό;

Μπορείτε να εγγραφείτε στο Lawspot ανεξαρτήτως ιδιότητας, ως δικηγόρος, συμβολαιογράφος ή και απλός χρήστης, συμπληρώνοντας τη σχετική φόρμα εδώ.

Αν είστε δικηγόρος, με την εγγραφή σας στο Lawspot.gr κερδίζετε σημαντικά οφέλη. Δείτε αναλυτικές πληροφορίες εδώ.