logo-print

Τι αφορούν οι χρεώσεις υπέρ τρίτων στους λογαριασμούς της ΔΕΗ και πώς υπολογίζονται

26/06/2014

16/11/2017

Κλιματική Κρίση Τομεακές επιπτώσεις

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΝΑΓΟΣ

ΚΟΜΝΗΝΟΣ ΚΟΜΝΙΟΣ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΕΙΔΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Η φορολογική ενημερότητα

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ​

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΤΣΟΣ

Μία από τις συχνότερες απορίες που έχουν οι καταναλωτές ηλεκτρικού ρεύματος στην Ελλάδα αφορά στις επιπλέον χρεώσεις που τους επιβάλλονται μέσω των λογαριασμών της ΔΕΗ. Οι χρεώσεις αυτές «υπέρ τρίτων» είναι οι εξής:

1) Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης - ΕΦΚ (Ν. 3336/05)

Το Κράτος με νομοθετική ρύθμιση επέβαλε σε όλους τους Καταναλωτές τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης (ΕΦΚ) στους λογαριασμούς ρεύματος. Η ΔΕΗ συνεισπράττει με τους λογαριασμούς ρεύματος τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης (ΕΦΚ) και τον αποδίδει στο Κράτος. Η επιβολή του (ΕΦΚ) ξεκίνησε από 2.5.2010.

Τον ΕΦΚ χρεώνονται όλοι οι καταναλωτές ανεξαρτήτως του Προμηθευτή Ηλεκτρικής Ενέργειας που έχουν επιλέξει. Ο ΕΦΚ χρεώνεται μόνο στους εκκαθαριστικούς λογαριασμούς, υπολογίζεται επί της κατανάλωσης και υπόκειται σε ΦΠΑ.

Τύπος υπολογισμού: τιμή ΕΦΚ x kWh

 

2) Ειδικό Τέλος 5‰ – ΕΙΔ.ΤΕΛ 5‰ (Ν. 2093/92)

Η ΔΕΗ υποχρεούται σύμφωνα με το Ν.2093/92 (άρθρο 9 παρ. 5, 6, 7) να συνεισπράττει με τους λογαριασμούς ρεύματος τη χρέωση για το Ειδικό Τέλος 5‰ και να την αποδίδει στο Κράτος.

Η εκτιμώμενη μέση επιβάρυνση λόγω ΕΙΔ.ΤΕΛ 5‰ είναι της τάξης των 0,5 ευρώ ανά 1.000 kWh. Επισημαίνεται ότι η χρέωση για ΕΙΔ.ΤΕΛ 5‰ υπολογίζεται στους ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟΥΣ λογαριασμούς επί της αξίας του καταναλισκόμενου ρεύματος προσαυξημένης με τη χρέωση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης. Δεν υπόκειται σε χρέωση ΦΠΑ.

Τύπος υπολογισμού: αξία ρεύματος – αξία ΑΠΕ + αξία ΕΦΚ x 0,005

 

3) Ειδικό Τέλος Μείωσης Εκπομπών Αερίων Ρύπων (ΕΤΜΕΑΡ)

Σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, το τέλος αυτό προορίζεται για την αποζημίωση των παραγωγών ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ). Αποτελεί τη συνεισφορά όλων μας στη μείωση εκπομπών αερίων ρύπων μέσω προώθησης των ΑΠΕ. Οι μοναδιαίες χρεώσεις για το ΕΤΜΕΑΡ βασίζονται στην εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία. 

Το Ειδικό Τέλος Μείωσης Εκπομπών Αερίων Ρύπων υπόκειται σε ΦΠΑ. 

Τύπος υπολογισμού : τιμή ΕΤΜΕΑΡ x kWh 

 

4) Δημοτικά Τέλη (ΔΤ) – Δημοτικοί Φόροι (ΔΤ) – Τέλος Ακίνητης Περιουσίας (ΤΑΠ)

Η ΔΕΗ είναι υποχρεωμένη βάσει των Νόμων 25/75, 429/76, και 1080/80, να συνεισπράττει με τους λογαριασμούς ρεύματος τα υπέρ τρίτων ποσά των Δημοτικών Τελών και Δημοτικού Φόρου και βάσει του Ν.2130/93 το Τέλος Ακίνητης Περιουσίας και να διακόπτει την παροχή εάν αυτά δεν καταβάλλονται από τον πελάτη.

Η χρέωση των Δημοτικών Τελών (Δ.Τ.) του Δημοτικού Φόρου (Δ.Φ.) και του Τέλους Ακίνητης Περιουσίας (ΤΑΠ) γίνεται σύμφωνα με τα τετραγωνικά μέτρα που αναφέρονται στο έγγραφο του αρμόδιου Δήμου, το οποίο προσκομίζεται από τον πελάτη κατά την αρχική ηλεκτροδότηση ή με μεταγενέστερο έγγραφο του αρμόδιου Δήμου προς το Διαχειριστή Δικτύου (ΔΕΔΔΗΕ).

Ο υπολογισμός τους γίνεται ως ακολούθως : 

Για ΔΤ, ΔΦ :

(τ.μ. ακινήτου)   Χ   (συντελεστή Δ.Τ ή Δ.Φ.)  Χ  (ημέρες έκδοσης λογ/σμού) 365 ημέρες

Για ΤΑΠ :

(τ.μ. ακινήτου)  Χ  (τιμή ζώνης)  Χ  (παλαιότητα)  Χ  (συντ. ΤΑΠ)  Χ  (ημέρες έκδοσης λογ/σμού) 365 ημέρες

 

5) Νέα Ελληνική Ραδιοφωνία, Internet και Τηλεόραση – ΝΕΡΙΤ (Ν.4173/26.07.13)

Με το Νόμο 4173/26.07.2013 συστάθηκε η Νέα Ελληνική Ραδιοφωνία, Internet και Τηλεόραση (ΝΕΡΙΤ Α.Ε.). Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 46/31.12.2013 απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών (ΦΕΚ/τ.Β/3371/31.12.2013) όλοι οι προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας, όπως και η ΔΕΗ, είναι υποχρεωμένοι από την 01.01.2014, να εισπράττουν μέσω των λογαριασμών ρεύματος το ανταποδοτικό τέλος υπέρ της εταιρίας ΝΕΡΙΤ ΑΕ. 

Το ύψος του ανταποδοτικού τέλους ανέρχεται στο ποσό των 3€ μηνιαίως (δηλαδή 36€ το χρόνο) ανά παροχή ηλεκτρικού ρεύματος και υπολογίζεται σε κάθε λογαριασμό των προμηθευτών ηλεκτρικής ενέργειας για τη χρονική περίοδο στην οποία αυτός αναφέρεται. 

Απαλλάσσονται από τα ποσά υπέρ ΝΕΡΙΤ: 

1. οι μετρητές που αφορούν σε κοινόχρηστους χώρους πολυκατοικιών 

2. το Ελληνικό Δημόσιο 

3. τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου 

4. οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης 

5. οι πάσης φύσεως Χριστιανικοί Ιεροί Ναοί, Ναοί και χώροι λατρείας και τα νεκροταφεία 

6. οι παροχές που ηλεκτροδοτούν αρδευτικές, κτηνοτροφικές και πτηνοτροφικές μονάδες 

7. οι λογαριασμοί ρεύματος των πελατών, που η αξία ηλεκτρικής ενέργειας δεν υπερβαίνει το ποσό των 10€ μηνιαίως. Με άλλα λόγια το τέλος υπέρ ΝΕΡΙΤ δε χρεώνεται στους λογαριασμούς ρεύματος όπου η κατανάλωση είναι πολύ μικρή ή μηδενική. 

Πηγή: dei.gr

Δίκαιο Αναγκαστικής Εκτελέσεως Ι - Γενικό Μέρος Γ έκδοση

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ

Δικαστικός Έλεγχος της Συνταγματικότητας των Νόμων και Ερμηνεία του Συντάγματος

Ευάγγελος Βενιζέλος

ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ & ΘΕΜΕΛΙΩΔΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ / ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

send