Τι μπορείτε να μεταφέρετε στις αποσκευές σας όταν ταξιδεύετε εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης;

Ποιοι περιορισμοί ισχύουν για οινοπνευματώδη ποτά, προϊόντα καπνού και μετρητά

ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ:

Lawspot.gr

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ:

12/04/2017 - 19:52

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ:

16/11/2017 - 16:19

Όταν ταξιδεύετε σε άλλη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καλό είναι να ξέρετε τι μπορείτε να μεταφέρετε μαζί σας στις αποσκευές σας.

Υπάρχουν ανώτατα όρια για ορισμένα προϊόντα; Μήπως χρειάζεται να δηλώσετε πόσα μετρητά έχετε μαζί σας ή να πληρώσετε φόρο γι' αυτά;

Οινοπνευματώδη ποτά, προϊόντα καπνού, μετρητά

Όταν ταξιδεύετε από μια χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε άλλη, μπορείτε να μεταφέρετε μαζί σας προϊόντα καπνού και οινοπνευματώδη ποτά για προσωπική χρήση, όχι όμως για μεταπώληση.

Με βάση τη νομοθεσία της ΕΕ, δεν χρειάζεται να αποδείξετε ότι τα προϊόντα αυτά προορίζονται για προσωπική χρήση, εφόσον οι ποσότητες που μεταφέρετε είναι μικρότερες από:

  • 800 τσιγάρα
  • 400 πουράκια
  • 200 πούρα
  • 1 κιλό καπνού
  • 10 λίτρα αλκοολούχων ποτών
  • 20 λίτρα αλκοολωμένου κρασιού
  • 90 λίτρα κρασί (συμπεριλαμβανομένων 60 λίτρων αφρώδους κρασιού κατ' ανώτατο όριο)
  • 110 λίτρα μπίρα.

Οι χώρες της ΕΕ μπορούν να θέτουν περιορισμούς όσον αφορά την ποσότητα τσιγάρων  που μπορείτε να έχετε μαζί σας όταν προέρχεστε από ορισμένα κράτη μέλη που ακόμη δεν χρεώνουν το ελάχιστο επίπεδο ειδικού φόρου κατανάλωσης. Η επιτρεπόμενη ποσότητα δεν μπορεί να είναι κάτω από 300 τσιγάρα. Ενημερωθείτε από τις  τελωνειακές αρχές της χώρας που πρόκειται να επισκεφθείτε.

Αν μεταφέρετε μεγαλύτερες ποσότητες οινοπνευματωδών ποτών ή προϊόντων καπνού από αυτές που επιτρέπονται για προσωπική χρήση, ενδέχεται να σας ζητηθεί:

  • να αποδείξετε ότι είναι για προσωπική σας χρήση
  • να προσκομίσετε απόδειξη αγοράς (δελτίο παραλαβής ή τιμολόγιο).

Αν μεταφέρετε μαζί σας ποσότητες οινοπνευματωδών ποτών ή προϊόντων καπνού εντός των ορίων που προβλέπονται για προσωπική χρήση, δεν υποχρεούστε να καταβάλετε ειδικό φόρο κατανάλωσης στη χώρα της ΕΕ στην οποία πηγαίνετε.

Οι κανόνες αυτοί δεν ισχύουν για τους ταξιδιώτες κάτω των 17 ετών, οι οποίοι απαγορεύεται να μεταφέρουν οινοπνευματώδη ποτά ή προϊόντα καπνού σε οποιαδήποτε ποσότητα. Επίσης, δεν μπορείτε να αγοράζετε αφορολόγητα είδη όταν ταξιδεύετε από χώρα σε χώρα της ΕΕ.

Μετρητά

Αν θέλετε να ταξιδέψετε σε διάφορες χώρες της ΕΕ  έχοντας μαζί σας 10.000 ευρώ ή περισσότερα σε μετρητά , ή το αντίστοιχο ποσό σε άλλο νόμισμα, θα πρέπει να ενημερωθείτε από τις τελωνειακές αρχές της χώρας εξόδου, εισόδου και διέλευσης για το αν θα πρέπει να τα δηλώσετε.

Αν σκοπεύετε να ταξιδέψετε από ή προς μια χώρα της ΕΕ έχοντας μαζί σας πάνω από 10.000 ευρώ ή περισσότερα σε μετρητά (ή το αντίστοιχο ποσό σε άλλο νόμισμα) πρέπει να τα δηλώσετε στις τελωνειακές αρχές.

Πηγή: europa.eu

ansp