logo-print

Αναστολή ενέργειας οριστικής απόφασης ως τίτλου για την επιβολή συντηρητικής κατάσχεσης εις χείρας τραπεζών (ΜονΕφΠατρών 466/2021)

Πιθανολογήθηκε πως η επίδικη απαίτηση εξασφαλίζεται από τη δέσμευση ενός μέρους και όχι του συνόλου των τραπεζικών λογαριασμών των αιτούντων

26/10/2021

26/10/2021

Sakkoulas Online A3

Sakkoulas Online A3

Sakkoulas Online A1

Sakkoulas Online A1

Δεκτή εν μέρει έγινε από το Μονομελές Εφετείο Πατρών, στο οποίο παραπέμφθηκε η υπόθεση από το Πρωτοδικείο, αίτηση αναστολής εκτέλεσης συντηρητικής κατάσχεσης εις χείρας τρίτων, με τίτλο αναγνωριστική οριστική απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου (ΜονΕφΠατρών 466/2021).

Αρχικά, το δικαστήριο δέχτηκε πως η υπό κρίση αίτηση παραδεκτά εισήχθη κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Δέχτηκε, επιπλέον, πως η υπό κρίση αίτηση είναι νόμιμη, δεδομένου πως είναι δυνατή η επιβολή συντηρητικής κατάσχεσης εις χείρας τρίτου για χρηματικές απαιτήσεις δυνάμει οριστικής απόφασης, ακόμα και αν δεν έχει ζητηθεί ή δεν έχει κηρυχθεί προσωρινά εκτελεστή η απόφαση από το πρωτοβάθμιο δικαστήριο.

Κατά τους ισχυρισμούς των αιτούντων, η επιβολή της συντηρητικής κατάσχεσης σε βάρος τους είχε ως συνέπεια τη δέσμευση όλων των τηρούμενων τραπεζικών λογαριασμών τους, με αποτέλεσμα την πρόκληση αφενός οικονομικής ασφυξίας στην εμπορική τους δραστηριότητα και αφετέρου μείζονος βιοποριστικού ζητήματος. Συγχρόνως, η σε βάρος τους απαίτηση του καθ' ου εξασφαλίζεται επαρκώς από το σύνολο της ακίνητης περιουσίας και των εισοδημάτων τους.

Το δικαστήριο έκρινε κατά πιθανολόγηση πως, εν προκειμένω, δεν συντρέχει περίπτωση επικείμενου κινδύνου ή επείγουσας περίπτωσης που να δικαιολογεί την διατήρηση του ασφαλιστικού μέτρου της συντηρητικής κατάσχεσης, που επέβαλε ο καθ' ου η αίτηση για το σύνολο των τραπεζικών λογαριασμών των αιτούντων. Και τούτο, διότι η επίδικη απαίτηση είναι ήδη εξασφαλισμένη από τη δέσμευση ενός μέρους των τραπεζικών λογαριασμών, που διατηρεί ο πρώτος αιτών στην ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.

Ωστόσο, δεδομένου ότι από κανένα στοιχείο δεν πιθανολογήθηκε ότι έχει πράγματι εξοφληθεί η επίδικη απαίτηση στο σύνολο της και εφόσον εκκρεμεί προς εκδίκαση η έφεση κατά της οριστικής (αναγνωριστικής) απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πατρών, το δικαστήριο κατ' εφαρμογήν του άρθρου 724 παρ. 2 του ΚΠολΔ με το οποίο είναι δυνατή η μερική αναστολή της εκτέλεσης της συντηρητικής κατάσχεσης, έκανε δεκτή εν μέρει την αίτηση, ως προς το αίτημά της περί αναστολής της ενέργειας της επίδικης οριστικής απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου, ως τίτλου για την αυτοδύναμη επιβολή συντηρητικής κατάσχεσης μόνο επί ορισμένων τραπεζικών λογαριασμών.

Απόσπασμα απόφασης

Με την από 11.6.2021 άρση συντηρητικής κατάσχεσης, ο καθ' ου η αίτηση γνωστοποίησε τόσο τους αιτούντες αντιδίκους του, όσο και στις προαναφερόμενες Τράπεζες ότι η ως άνω απαίτηση του, ποσού 22.283,50 ευρώ, ικανοποιείται από το σύνολο των καταθέσεων που υφίστανται στους τραπεζικούς λογαριασμούς που διατηρεί ο πρώτος αιτών στην ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. και ως εκ τούτου αίρει την συντηρητική κατάσχεση των λοιπών λογαριασμών που ο τελευταίος τηρεί στα λοιπά τραπεζικά ιδρύματα, ήτοι στην ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε., στην ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. με τον δ.τ. ALPHA BANK, στην ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS ΑΕ, καθώς και τη συντηρητική κατάσχεση του τραπεζικού λογαριασμού που τηρεί η δεύτερη αιτούσα εταιρία στην ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. Ως εκ τούτων, ο καθ' ου συνομολογεί τη δυνατότητα ικανοποίησης της απαιτήσεως του έως το ποσό των 22.283,60 ευρώ από τους προαναφερόμενους λογαριασμούς (επαγγελματικό, ταμιευτηρίου και εκκαθάρισης χρηματικών συναλλαγών) που διατηρεί ο πρώτος αιτών στην ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.

Κατόπιν αυτών, πιθανολογήθηκε ότι στην προκειμένη περίπτωση δεν συντρέχει περίπτωση επικείμενου κινδύνου ή επείγουσας περίπτωσης που να δικαιολογεί την διατήρηση του ανωτέρω ασφαλιστικού μέτρου της συντηρητικής κατάσχεσης, που επέβαλε ο καθ' ου η αίτηση, δυνάμει της ανωτέρω οριστικής απόφασης, για το σύνολο των τραπεζικών λογαριασμών των αιτούντων, όπως βάσιμα ισχυρίζονται οι τελευταίοι με τον σχετικό λόγο της κρινόμενης αίτησης τους, δεδομένου ότι η απαίτηση του που απορρέει από την υπ' αριθ. 29/2021 οριστική απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πατρών είναι ήδη εξασφαλισμένη από τη δέσμευση των υπ' αριθ. . επαγγελματικού λογαριασμού, υπ' αριθ. . και . λογαριασμών ταμιευτηρίου και υπ' αριθ. . λογαριασμού τρέχουσας εκκαθάρισης χρηματικών συναλλαγών, που διατηρεί ο πρώτος αιτών στην ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.

Πλην όμως, δεδομένου ότι από κανένα στοιχείο δεν πιθανολογήθηκε ότι το ως άνω ποσό έχει καταβληθεί ήδη στον καθ' ου η αίτηση και ότι έχει πράγματι εξοφληθεί η απαίτηση του στο σύνολο της, ούτε οι αιτούντες επικαλέστηκαν την εξόφληση αυτής, και εφόσον εκκρεμεί προς εκδίκαση η προαναφερόμενη έφεση κατά της ως άνω οριστικής (αναγνωριστικής) απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πατρών, πρέπει, κατ' εφαρμογήν του άρθρου 724 παρ. 2 ΚΠολΔ με το οποίο είναι δυνατή η μερική αναστολή της εκτέλεσης του ως άνω ασφαλιστικού μέτρου (συντηρητική κατάσχεση), κατά τα αναλυτικώς αναφερόμενα στην υπό στοιχείο [I] νομική σκέψη της παρούσας, να γίνει εν μέρει δεκτή η αίτηση ως προς το αίτημα της περί αναστολής της ενέργειας της υπ' αριθ. 29/2021 οριστικής απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πατρών, ως τίτλου για την αυτοδύναμη επιβολή συντηρητικής κατάσχεσης μόνο επί των Α) υπ' αριθ. … λογαριασμών ταμιευτηρίου, που διατηρεί ο πρώτος αιτών στην ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε., Β) υπ' αριθ. … λογαριασμών ταμιευτηρίου που διατηρεί ο πρώτος αιτών στην ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. με τον δ.τ. ALPHA BANK, Γ) υπ' αριθ. .. λογαριασμών ταμιευτηρίου που διατηρεί ο πρώτος αιτών στην ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERG AS IAS A.E. και Δ) υπ' αριθ. ... επαγγελματικού λογαριασμού που διατηρεί η δεύτερη αιτούσα εταιρία στην ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.

Δείτε ολόκληρη την απόφαση στο dsanet.gr.

Η ποινική προστασία της αρχαίας και νεώτερης πολιτιστικής κληρονομιάς

ΜΝΗΜΕΙΑ - ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΕΣ - ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ, ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΗΜΗΤΡΑΤΟΣ

Κλινικές δοκιμές φαρμάκων - Συμβάσεις ευθύνη και ειδικά ζητήματα Αστικού Δικαίου

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΚΟΥΤΕΛΗ

Κλινικές δοκιμές φαρμάκων - Συμβάσεις ευθύνη και ειδικά ζητήματα Αστικού Δικαίου

send