logo-print

Διαδικασία αδειοδότησης για την εγκατάσταση και λειτουργία σταθμού ηλεκτροπαραγωγής και προστασία του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος

ΔΠΑ 7377/2019

19/09/2019

19/09/2019

Ένδικη προστασία για ακίνητο φερόμενο ως "άγνωστου" ιδιοκτήτη - Β έκδοση, Βιβλιοθήκη Δικαίου Κτηματολογίου Νο 19 -

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΤΣΙΛΙΓΓΕΡΙΔΟΥ

Ανταλλάξιμα κτήματα -Δημοσιεύματα ΕπΑκ Νο 3

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ

Διαδικασία αδειοδότησης για την εγκατάσταση και λειτουργία σταθμού ηλεκτροπαραγωγής και προστασία του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος.

ΔΠΑ 7377/2019, 17ο Τμήμα

Από το πλέγμα των διατάξεων του ν. 2244/1994 και του ν. 1650/1986, συνάγεται ότι για την εγκατάσταση και λειτουργία σταθμού ηλεκτροπαραγωγής απαιτούνται άδειες εγκαταστάσεως και λειτουργίας που χορηγούνται με απόφαση του Υπουργού Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας (ήδη Ανάπτυξης).

Προκειμένου δε, να χορηγηθεί η άδεια εγκατάστασης απαιτείται, μεταξύ άλλων, και η εξέταση και εκτίμηση των περιβαλλοντικών και άλλων επιπτώσεων από την εγκατάσταση σταθμού στην πέριξ αυτού περιοχή, με την κατάρτιση και την υποβολή μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.), καθώς και με την έκδοση αποφάσεως, με την οποία εγκρίνονται οι περιβαλλοντικοί όροι (Ε.Π.Ο.).

Η σχετική αρμοδιότητα για την έκδοση απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων καθορίζεται από τον κύκλο αρμοδιοτήτων κάθε υπουργού και προσδιορίζεται με βάση τη φύση και το αντικείμενο του έργου, ενώ τόσο η εκτίμηση της ανάγκης υποβολής παρατηρήσεων από τις αρμόδιες υπηρεσίες στην Μ.Π.Ε. όσο και το ποιες υπηρεσίες είναι σκόπιμο να προβούν στη διατύπωσή τους ανάγονται στη διακριτική ευχέρεια της αρμόδιας υπηρεσίας περιβάλλοντος του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., και επομένως δε συνιστούν ουσιώδη τύπο της ανωτέρω διαδικασίας. Τέλος, σύμφωνα με το άρθρο 10 ν. 3028/2002, προκειμένου να εκτελεσθεί οποιοδήποτε έργο επί ή πλησίον αρχαίων, απαιτείται και εγκριτική απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού.

Η σχετική διαδικασία θεσπίζεται εκ παραλλήλου με την προαναφερθείσα περιβαλλοντική, δεν υφίσταται δε, χρονική ιεράρχηση μεταξύ τους και, επομένως, δεν είναι από τον νόμο υποχρεωτική η τήρηση ορισμένης σειράς ανάμεσά τους.

Επομένως, αγωγή αποζημίωσης με την οποία προβάλλεται, μεταξύ άλλων, ότι η απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων εκδόθηκε κατά παράβαση ουσιώδους τύπου της διαδικασίας, ήτοι χωρίς τη λήψη σχετικής γνωμοδότησης εκ μέρους της αρμόδιας αρχαιολογικής υπηρεσίας και χωρίς τη συνυπογραφή του Υπουργού Πολιτισμού, καθώς επίσης και ότι υφίσταται παράνομη παράλειψη των αρμοδίων οργάνων να υποβάλουν προς έγκριση σχετική μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων στον Υπουργό Πολιτισμού, απορρίπτεται ως αβάσιμη.

 

Πηγή: adjustice.gr
Εγχειρίδιο Εργατικού Δικαίου - Ατομικές Εργασιακές Σχέσεις Η έκδοση
Airbnb Η πολεοδομική αντιμετώπιση

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΕΙΔΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ - ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ - ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΕΛΙΣΣΑΣ