logo-print

Δημοσιεύθηκε ο Ν. 4509/2017 - Σε ισχύ οι νέες διατάξεις για τα συναινετικά διαζύγια

23/12/2017

31/12/2017

Η ανακοπή του άρθρου 933 ΚΠολΔ

ΑΝΤΩΝΗΣ ΒΑΘΡΑΚΟΚΟΙΛΗΣ

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ

Οι υποχρεώσεις διατροφής στο ιδιωτικό διεθνές δίκαιο

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΥΡΤΗΣ

ΔΗΜΟΣΙΟ & ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ - ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ Α' 201/22.12.2017) ο Νόμος 4509/2017 «Μέτρα θεραπείας ατόμων που απαλλάσσονται από την ποινή λόγω ψυχικής ή διανοητικής διαταραχής και άλλες διατάξεις».

Διαβάστε επίσης: Όλες οι τροποποιήσεις σε Κώδικες με τον Ν. 4509/2017 (ΑΚ, ΚΠολΔ, ΠΚ, ΚΠΔ, ΚΔΔ κ.α.)

Ο νέος νόμος περιλαμβάνει τροποποιήσεις σε μία σειρά από κώδικες (θα ακολουθήσει αναλυτικό άρθρο), μεταξύ των οποίων οι διατάξεις του Αστικού Κώδικα για την έκδοση συναινετικού διαζυγίου.

Υπενθυμίζεται ότι για τις νέες διατάξεις υπήρξαν αντιδράσεις από τους δικηγορικούς συλλόγους, οι οποίοι υποστήριξαν ότι εγείρονται ζητήματα συμβατότητας των νέων ρυθμίσεων με το Σύνταγμα και νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Διαβάστε επίσης: Ο κανονισμός «Ρώμη IIΙ» δεν καθορίζει το δίκαιο που έχει εφαρμογή στα ιδιωτικά διαζύγια

Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση του νόμου, με τις νέες ρυθµίσεις καθίσταται ευκολότερη και ταχύτερη για τον διάδικο η διαδικασία του συναινετικού διαζυγίου.

Ειδικότερα, σύμφωνα με το άρθρο 22 του Νόμου, τίθενται σε ισχύ οι ακόλουθες τροποποιήσεις:

1. Το άρθρο 1438 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 1438 

Ο γάμος μπορεί να λυθεί με διαζύγιο, το οποίο απαγγέλλεται με αμετάκλητη δικαστική απόφαση ή με συμφωνία μεταξύ των συζύγων, όπως ορίζεται στο άρθρο 1441.».

2. Το άρθρο 1441 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 1441

1. Οι σύζυγοι μπορούν με έγγραφη συμφωνία να λύσουν τον γάμο τους. Η συμφωνία αυτή συνάπτεται μεταξύ των συζύγων με την παρουσία πληρεξούσιου δικηγόρου για καθέναν από αυτούς και υπογράφεται από τους ίδιους και από τους πληρεξούσιους δικηγόρους τους ή μόνον από τους τελευταίους, εφόσον είναι εφοδιασμένοι με ειδικό πληρεξούσιο. Η πληρεξουσιότητα πρέπει να έχει δοθεί μέσα στον τελευταίο μήνα πριν από την υπογραφή της συμφωνίας.

2. Αν υπάρχουν ανήλικα τέκνα, για να λυθεί ο γάμος πρέπει να ρυθμίζεται η επιμέλειά τους, η επικοινωνία με αυτά και η διατροφή τους, με την ίδια ή με άλλη έγγραφη συμφωνία μεταξύ των συζύγων, που υπογράφεται όπως ορίζεται στην παράγραφο 1 και ισχύει για δύο (2) έτη τουλάχιστον.

3.α) Η έγγραφη συμφωνία για τη λύση του γάμου, καθώς και η συμφωνία για την επιμέλεια, την επικοινωνία και τη διατροφή των ανήλικων τέκνων υποβάλλονται από τους πληρεξούσιους δικηγόρους του κάθε συζύγου, μαζί με τα ειδικά πληρεξούσια σε συμβολαιογράφο.

β) Η κατάρτιση της συμβολαιογραφικής πράξης της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου απέχει τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες από την έγγραφη συμφωνία των συζύγων, η ημερομηνία της οποίας αποδεικνύεται με βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής των συζύγων από τη Γραμματεία του Ειρηνοδικείου της έδρας του συμβολαιογράφου που θα καταρτίσει τη συμβολαιογραφική πράξη.

4. Ο συμβολαιογράφος συντάσσει πράξη με την οποία βεβαιώνει τη λύση του γάμου, επικυρώνει τις συμφωνίες των συζύγων και τις ενσωματώνει σε αυτή. Τη συμβολαιογραφική πράξη υπογράφουν οι σύζυγοι και οι πληρεξούσιοι δικηγόροι τους ή μόνον οι τελευταίοι, εφόσον είναι εφοδιασμένοι με ειδικό πληρεξούσιο. Η πληρεξουσιότητα πρέπει να έχει δοθεί μέσα στον τελευταίο μήνα πριν από την υπογραφή της πράξης. Όταν η βεβαίωση αφορά στην επιμέλεια, επικοινωνία και διατροφή των ανήλικων τέκνων, η πράξη αποτελεί εκτελεστό τίτλο, εφόσον έχουν συμπεριληφθεί στη συμφωνία οι ρυθμίσεις των άρθρων 950 και 951 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας. Μετά τη λήξη ισχύος της επικυρωμένης συμφωνίας, μπορεί να ρυθμίζεται η επιμέλεια, η επικοινωνία και η διατροφή των τέκνων για περαιτέρω χρονικό διάστημα με νέα συμφωνία και με την ίδια διαδικασία.

5. Η λύση του γάμου επέρχεται με την κατάθεση αντιγράφου της συμβολαιογραφικής πράξης στο ληξιαρχείο όπου έχει καταχωρισθεί η σύσταση του γάμου.».

3. Η ρύθμιση της προηγούμενης παραγράφου 5 δεν καταλαμβάνει τις ήδη κατατεθειμένες αιτήσεις στα δικαστήρια, οι οποίες εκδικάζονται κατά τη διαδικασία που ίσχυε κατά τον χρόνο της κατάθεσής τους.

4. Σε περίπτωση θρησκευτικού γάμου, παραγγέλλεται η λύση αυτού από τον αρμόδιο Εισαγγελέα Πρωτοδικών, ύστερα από αίτηση του έχοντος έννομο συμφέρον η οποία συνοδεύεται από αντίγραφο της συμβολαιογραφικής πράξης. Η αίτηση με την παραγγελία συνυποβάλλονται στην Ιερά Μητρόπολη στην οποία ανήκει ο ιερός ναός όπου τελέστηκε ο γάμος. Η πνευματική λύση του γάμου είναι υποχρεωτική.

Αιτιολογική έκθεση

1. Με την προσθήκη της πρώτης παραγράφου, στο άρθρο 1438 του Αστικού Κώδικα προστίθεται στους τρόπους λύσης του γάµου και η συµφωνία των συζύγων σύµφωνα µε το άρθρο 1441 του Αστικού Κώδικα.

2. Με τις προτεινόµενες ρυθµίσεις της δεύτερης παραγράφου, το άρθρο 1441 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται και πλέον οι σύζυγοι µπορούν να λύσουν το γάµο τους και µε έγγραφη συµφωνία. Η συµφωνία υπογράφεται από τα συµβαλλόµενα µέρη και από τους πληρεξουσίους δικηγόρους τους ή µόνον από τους τελευταίους, εφόσον είναι εφοδιασµένοι µε ειδικό πληρεξούσιο. Αν υπάρχουν ανήλικα τέκνα, για να λυθεί ο γάµος απαιτείται η ρύθµιση της επιµέλειας των τέκνων, της επικοινωνίας µε αυτά, καθώς και της διατροφή τους, µε την ίδια ως άνω ή µε άλλη έγγραφη συµφωνία των συζύγων που υπογράφεται κατά τα ανωτέρω και ισχύει για δύο(2) έτη τουλάχιστον. Η έγγραφη συµφωνία για τη λύση του γάµου, καθώς και το έγγραφο συµφωνητικό που αφορά στην επιµέλεια, στην επικοινωνία και στη διατροφή των ανήλικων τέκνων, υποβάλλονται από τους πληρεξούσιους δικηγόρους µαζί µε τα ειδικά πληρεξούσια σε συµβολαιογράφο. Ο συµβολαιογράφος αµέσως µετά την κατάθεση των εγγράφων βεβαιώνει τη λύση του γάµου και επικυρώνει τις συµφωνίες, εφόσον συντρέχουν οι νόµιµες προϋποθέσεις. Η σύνταξη της συµβολαιογραφικής πράξης απέχει τουλάχιστον δέκα(10) ηµέρες από την αρχική συµφωνία των συζύγων, γεγονός που αποδεικνύεται από τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής των συµβαλλοµένων. Όταν η βεβαίωση αφορά στην επιµέλεια, επικοινωνία και διατροφή των ανήλικων τέκνων αποτελεί εκτελεστό τίτλο, εφόσον έχουν συµπεριληφθεί στη συµφωνία οι ρυθµίσεις των άρθρων 950 και 951 του Κώδικα Πολιτικής Δικονοµίας. Μετά τη λήξη ισχύος της κατά τα ανωτέρω επικυρωµένης συµφωνίας, µε ίδια συµφωνία και µε την ίδια διαδικασία µπορεί να ρυθµίζεται η επιµέλεια των τέκνων, η επικοινωνία µε αυτά, καθώς και η διατροφή τους για περαιτέρω χρονικό διάστηµα. Η λύση του γάµου ισχύει από την κατάθεση αντιγράφου του συµβολαιογραφικού εγγράφου που περιέχει τη συµφωνία, στο ληξιαρχείο όπου έχει καταχωρισθεί και η σύστασή του. O ληξίαρχος είναι υποχρεωµένος να προβεί στην καταχώριση της λύσης.

3. Με την παράγραφο αυτή λαµβάνεται µέριµνα για τις ήδη κατατεθειµένες αιτήσεις συναινετικού διαζυγίου, από τις οποίες µπορεί σε κάθε περίπτωση να παραιτηθεί ο ενδιαφερόµενος, ώστε να επιλέξει στη συνέχεια τη νέα διαδικασία.

4. Τέλος, προβλέπεται ότι, και στην περίπτωση του συναινετικού διαζυγίου µε συµβολαιογραφική πράξη, ακολουθείται ο τρόπος λύσης του θρησκευτικού γάµου που περιγράφεται στον Καταστατικό Χάρτη της Εκκλησίας της Ελλάδος.

Δείτε αναλυτικά το Νόμο 4509/2017 εδώ.

Εγχειρίδιο Πολιτικής Δικονομίας - 4η έκδοση

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΓΕΝΙΚΑ​

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΑΣ

Διοικητική Δικονομία - Συλλογή Διατάξεων

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΤΑΚΤΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ

send