logo-print

Δημοσιεύθηκε ο Νόμος 4557/2018 για το ξέπλυμα χρήματος

Ιδιαίτερα επιβαρυντική περίσταση οι επιθέσεις σε βάρος εφοριακών - Νέο πλαίσιο για την καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες

31/07/2018

22/08/2018

Ο Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΣΑΔΗΡΑΣ

Η ευρωπαϊκή διαταγή δέσμευσης λογαριασμού κατά τον κανονισμό 655/2014

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ

ΤΖΟΥΝΑΚΟΥ ΕΛΕΝΗ

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ο Νόμος 4557/2018 «Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2015/849/EE) και άλλες διατάξεις».

Με τον νόµο 4557 ενσωµατώνεται στην εθνική νοµοθεσίσ η Οδηγία 2015/849, η οποία εκδόθηκε ταυτόχρονα µε τον Κανονισµό 2015/847/ΕΕ περί στοιχείων που συνοδεύουν τις µεταφορές χρηµατικών ποσών και περί κατάργησης του κανονισµού (ΕΚ) 1781/2006, αποτελώντας από κοινού ένα ενδυναµωµένο θεσµικό πλαίσιο για την πρόληψη της νοµιµοποίησης εσόδων από εγκληµατικές δραστηριότητες και της χρηµατοδότησης της τροµοκρατίας.

Υπενθυμίζεται ότι πριν λίγες μέρες η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσεισε την παραπομπή της χώρας μας στο Δικαστήριο της ΕΕ επειδή δεν είχε ενσωματώσει εγκαίρως την εν λόγω Οδηγία (η προθεσμία ήταν η 26η Ιουνίου 2017).

Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση, η σχετική εθνική νοµοθεσία και ειδικότερα ο βασικός νόµος 3691/2008 έχει υποστεί ήδη αλλεπάλληλες (µικρότερες ή µεγαλύτερες) παρεµβάσεις, µε συνέπεια να έχει απολέσει σε κάποιο βαθµό τη συστηµατική και ορολογική συνοχή του.

Η ενσωµάτωση της Οδηγίας 2015/849/ΕΕ απαιτεί σωρεία επιπλέον τροποποιήσεων, την αντικατάσταση εκτεταµένων χωρίων του υφιστάµενου νόµου αλλά και την αλλαγή παραδείγµατος σε σχέση µε τον τρόπο αντιµετώπισης ορισµένων ζητηµάτων, µε ορατό τον κίνδυνο δηµιουργίας ενός δύσχρηστου και δυσλειτουργικού κειµένου.

Για τον λόγο αυτό επελέγη η λύση της αντικατάστασης ολόκληρων των σχετικών µε το ξέπλυμα χρήματος διατάξεων του ν. 3691/2008 µε ένα νέο, συνεκτικό νοµοθέτηµα, το οποίο θα συνδυάζει τις υφιστάµενες διατάξεις µε εκείνες της Οδηγίας.

Διαβάστε επίσης: Διαγωνισμός για υπαλλήλους στον Ευρωπαίο Επόπτη Προστασίας Δεδομένων (EDPS)

Ο νόµος χωρίζεται σε δύο µέρη.

Στο πρώτο µέρος περιλαµβάνεται η ενσωµάτωση των διατάξεων της Οδηγίας (οι βασικοί ορισµοί που αφορούν στον σκοπό και το αντικείµενο του νόµου, τα βασικά αδικήµατα, τα υπόχρεα πρόσωπα, τα θεσµικά ζητήµατα που αφορούν στον προσδιορισµό, τον ρόλο και την λειτουργία των αρµόδιων για τα ζητήµατα Ξ.Τ. και Χ.Τ. αρχών, εξειδικεύεται η δέουσα επιµέλεια ως προς τον πελάτη, οι πληροφορίες σχετικά µε τον πραγµατικό δικαιούχο, οι υποχρεώσεις αναφοράς ύποπτων συναλλαγών και η απαγόρευση γνωστοποίησής της, η συλλογή-φύλαξη και χορήγηση πληροφοριών, η προστασία προσωπικών δεδοµένων και τα στατιστικά αρχεία, οι ποινικές και διοικητικές κυρώσεις, καθώς και οι κατασχέσεις και η δήµευση περιουσιακών στοιχείων).

Στο δεύτερο µέρος περιλαµβάνονται οι οργανωτικές διατάξεις για την Αρχή Καταπολέµησης της Νοµιµοποίησης Εσόδων από Εγκληµατικές Δραστηριότητες, καθώς και οι µεταβατικές και καταργούµενες διατάξεις.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η διάταξη του άρθρου 66 (τροπολογία Υπουργείου Οικονομικών), σύμφωνα με την οποία η τέλεση των εγκλημάτων των άρθρων 308 έως 311 (σωματικές βλάβες), 333 (απειλή), 361 (εξύβριση) και 361Α (απρόκλητη έμπρακτη εξύβριση) του Ποινικού Κώδικα σε βάρος υπαλλήλου του Υπουργείου Οικονομικών και της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), κατά την εκτέλεση της υπηρεσίας του ή για λόγους σχετικούς με την εκτέλεσή της, συνιστά ιδιαίτερα επιβαρυντική περίσταση.

Δείτε αναλυτικά το Νόμο 4557/2018 εδώ και την αιτιολογική του έκθεση εδώ.

Η ευρωπαϊκή διαταγή δέσμευσης λογαριασμού κατά τον κανονισμό 655/2014

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ

ΤΖΟΥΝΑΚΟΥ ΕΛΕΝΗ

Μαθήματα συνταγματικού δικαίου

ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ & ΘΕΜΕΛΙΩΔΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ / ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ