logo-print

Είναι το Youtube και παρόμοιες πλατφόρμες άμεσα υπεύθυνοι για παράνομη ανάρτηση έργων από χρήστες;

Μία ενδιαφέρουσα υπόθεση ενώπιον του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Διαδίκτυο & τεχνητή νοημοσύνη στο ελληνικό δίκαιο

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΕΚΟΣ

ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ & ΔΙΚΑΙΟ

Cyber Week Sakkoulas

Τις προτάσεις του σε μία πολύ ενδιαφέρουσα υπόθεση προστασίας δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας στο διαδίκτυο δημοσίευσε ο γενικός εισαγγελέας του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Η. Saugmandsgaard Øe.

Οι προτάσεις αφορούν τις συνεκδικαζόμενες υποθέσεις C-682/18, LF κατά Google LLC, YouTube Inc., YouTube LLC, Google Germany GmbH – C-683/18, Elsevier Inc. κατά Cyando AG.

Όπως αναφέρει ο Γεν. Εισαγγλέας, ηοδηγία 2019/790, σχετικά τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικά δικαιώματα στην ψηφιακή ενιαία αγορά, καθιερώνει για τους διαχειριστές διαδικτυακής πλατφόρμας, όπως η YouTube, ένα νέο καθεστώς ειδικής ευθύνης για τα έργα που αναρτώνται παράνομα στο διαδίκτυο από τους χρήστες των εν λόγω πλατφορμών.

Η οδηγία αυτή, που πρέπει να μεταφερθεί από κάθε κράτος μέλος στην εθνική του έννομη τάξη το αργότερο την 7η Ιουνίου 2021, επιβάλλει, μεταξύ άλλων, στους εν λόγω διαχειριστές να λάβουν συγκατάθεση των δικαιούχων, για παράδειγμα, συνάπτοντας συμφωνία άδειας, για τα έργα που δημοσιεύονται στο διαδίκτυο από τους χρήστες της πλατφόρμας τους.

Διαβάστε επίσης: Δημοσιεύθηκε η νέα Οδηγία για τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας στην ψηφιακή εποχή

Σύμφωνα με τον Γεν. Εισαγγελέα, στις παρούσες υποθέσεις, η οδηγία αυτή δεν μπορεί ακόμη να εφαρμοστεί.

Το ΔΕΕ καλείται, λοιπόν, να προσδιορίσει την ευθύνη των διαχειριστών διαδικτυακής πλατφόρμας υπό το καθεστώς που ισχύει σήμερα και απορρέει από την οδηγία 2000/31 για το ηλεκτρονικό εμπόριο, την οδηγία 2001/29 για το δικαίωμα του δημιουργού και συγγενικά δικαιώματα στην κοινωνία της πληροφορίας, καθώς και από την οδηγία 2004/48 σχετικά με την επιβολή των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας.

Στην διαφορά της πρώτη υπόθεσης, ο Frank Peterson, μουσικός παραγωγός, άσκησε αγωγή κατά της YouTube και της μητρικής του εταιρείας Google ενώπιον των γερμανικών δικαστηρίων σχετικά με την ανάρτηση σε αυτή την πλατφόρμα το 2008 αρκετών φωνογραφημάτων για τα οποία ισχυρίζεται ότι κατέχει δικαιώματα. Αυτή η διαδικτυακή δημοσίευση πραγματοποιήθηκε από χρήστες της πλατφόρμας χωρίς την συγκατάθεσή του. Πρόκειται για μουσικά κομμάτια από τον δίσκο «A Winter Symphony» της καλλιτέχνιδος Sarah Brightman και από ιδιωτικά μαγνητοφωνημένα αποσπάσματα συναυλιών της περιοδείας «Symphony Tour».

Διαβάστε επίσης: Παράνομη ανάρτηση ταινίας στο διαδίκτυο και προσωπικά δεδομένα: Τα δικαστήρια δεν μπορούν να ζητούν το email και την IP των χρηστών

Όσον αφορά τη διαφορά της δεύτερης υπόθεσης, ο εκδοτικός οίκος Elsevier άσκησε αγωγή ενώπιον των γερμανικών δικαστηρίων κατά της Cyando σχετικά με την διαδικτυακή δημοσίευση στην πλατφόρμα φιλοξενίας πολλαπλών ιστοσελίδων σε έναν διακομιστή με την ονομασία «Uploaded», το 2013, διάφορων έργων επί των οποίων υποστηρίζει ότι κατέχει αποκλειστικά δικαιώματα. Αυτή η δημοσίευση πραγματοποιήθηκε από χρήστες αυτής της πλατφόρμας χωρίς την συγκατάθεσή του Εlsevier. Πρόκειται για τα έργα «Gray’s Anatomy for Students», «Atlas of Human Anatomy» και «Campbell-Walsh Urology», τα οποία μπορούσαν να διατίθενται ελεύθερα στην Uploaded μέσω των rehabgate.com, avaxhome.ws και bookarchive.ws.

Το Bundesgerichtshof (Ομοσπονδιακό Ακυρωτικό Δικαστήριο, Γερμανία), που επιλαμβάνεται αυτές τις δυο υποθέσεις, υπέβαλε διάφορα προδικαστικά ερωτήματα στο ΔΕΕ.

Κατά τον γενικό εισαγγελέα, στο παρόν στάδιο της εξέλιξης του δικαίου της Ένωσης, οι διαχειριστές διαδικτυακών πλατφορμών, όπως η YouTube και η Uploaded, δεν είναι άμεσα υπεύθυνοι για την παράνομη διαδικτυακή ανάρτηση προστατευμένων έργων που πραγματοποιήθηκε από τους χρήστες αυτών των πλατφορμών. Ανεξάρτητα από το ζήτημα της ευθύνης αυτών των διαχειριστών για τα αποθηκευμένα αρχεία, οι δικαιούχοι θα μπορούσαν, δυνάμει του δικαίου της Ένωσης, να επιτύχουν την έκδοση διαταγών από δικαστήρια εναντίον τους δυνάμενες να τους επιβάλλουν υποχρεώσεις.

Η υπόθεση τελεί υπό διάσκεψη στο Δικαστήριο. Η απόφαση θα εκδοθεί αργότερα.

Το πλήρες κείμενο των προτάσεων είναι διαθέσιμο στα αγγλικά στην ιστοσελίδα CVRIA.

Δίκαιο Αναγκαστικής Εκτελέσεως ΙΙΙ/α Β έκδοση
Το δικαίωμα υπαναχώρησης στην Πνευματική Ιδιοκτησία - Συμβολές Αστικού Δικαίου Νο 13 21
send